بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غریبه عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و آدم اگر دلش بگیرد دردش را به کدام پنجره بگوید که دهانش پیش هر غریبه‌ای باز نشود؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آای غریبه، که روزی آشنایم بود اینکه خاطرخواهایت فراوان است دلیل بر بی نقص بودنت نیست اینقدر ارزانی که هرکس میتواند تو راداشته باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب هم که باشی، از بس بدی دیده اند خوبیهایت را باور نمیکنند نفرین به شهری که در آن غریبه ها آشناترند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود زیر این گنبد کبود یه غریبه آشنا دلو جونمو ربود اینجوری نگام نکن گل یاس مهربون او غریبه خودتی همیشه با من بمون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد که دوباره از کنار هم عبور می کنیم و آن روز تو فقط یک غریبه آشنائی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه روی کسی دست گذاشتی که همه ی دنیامه بی وجدان انقدر راحت بهش نگو عزیزم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراوج قله بی آوازتنهاست کبوتر باکبوتر هم غریبه ست کبوتر باکبوتر باز تنهاست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان بازها یک بازتنهاست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شده ام؟ قبول دل شکسته ام؟ آن هم قبول! بی غیرت که نشده ام پس لطفا خودت را در شعرهایم بیشتر بپوشان اینجا! غریبه نشسته است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است که ببینی غریبه ها بهتر از آن یک نفر احساست را میفهمند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رابطه از اونجایی به هم میخوره که! وقتی بوی نامهربونی اشنا بلند میشه بوی مهربونی یه غریبه میاد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای غریبه کنارش مینشینی وفقط با چند آیه قرآن محرمش میشوی اما من آشنا با یک دنیا عشق وحسرت و خاطره و اشک و وفاداری به او نامحرمم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها طلا شدی، گم شدی کیمیا شدی دیگه پیام نمیزنی  مثل غریبه ها شدی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که غریبه نیستین وقتی منو خواست هیچ چیز جلودارش نبود! و وقتی هم که منو نخواست هیچ چیز نگهدارش نبود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که شاعر نبودم کلمات و واژه هایم کنار هم قرار نمی گرفتند همگی با هم غریبه بودند! حالا دیگر خوب از تو یاد گرفته اند با هر غریبه ای خوابیدن را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از روزی ک دور از هم در آغوش دو غریبه بی قرار هم باشیم… منبع : http://www.amirfb.ir/post/15384/sms-gharibe-bodan#ixzz3aerfGAzY

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غریبه عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و آدم اگر دلش بگیرد دردش را به کدام پنجره بگوید که دهانش پیش هر غریبه‌ای باز نشود؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آای غریبه، که روزی آشنایم بود اینکه خاطرخواهایت فراوان است دلیل بر بی نقص بودنت نیست اینقدر ارزانی که هرکس میتواند تو راداشته باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب هم که باشی، از بس بدی دیده اند خوبیهایت را باور نمیکنند نفرین به شهری که در آن غریبه ها آشناترند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود زیر این گنبد کبود یه غریبه آشنا دلو جونمو ربود اینجوری نگام نکن گل یاس مهربون او غریبه خودتی همیشه با من بمون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد که دوباره از کنار هم عبور می کنیم و آن روز تو فقط یک غریبه آشنائی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه روی کسی دست گذاشتی که همه ی دنیامه بی وجدان انقدر راحت بهش نگو عزیزم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراوج قله بی آوازتنهاست کبوتر باکبوتر هم غریبه ست کبوتر باکبوتر باز تنهاست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان بازها یک بازتنهاست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شده ام؟ قبول دل شکسته ام؟ آن هم قبول! بی غیرت که نشده ام پس لطفا خودت را در شعرهایم بیشتر بپوشان اینجا! غریبه نشسته است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است که ببینی غریبه ها بهتر از آن یک نفر احساست را میفهمند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رابطه از اونجایی به هم میخوره که! وقتی بوی نامهربونی اشنا بلند میشه بوی مهربونی یه غریبه میاد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای غریبه کنارش مینشینی وفقط با چند آیه قرآن محرمش میشوی اما من آشنا با یک دنیا عشق وحسرت و خاطره و اشک و وفاداری به او نامحرمم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها طلا شدی، گم شدی کیمیا شدی دیگه پیام نمیزنی  مثل غریبه ها شدی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که غریبه نیستین وقتی منو خواست هیچ چیز جلودارش نبود! و وقتی هم که منو نخواست هیچ چیز نگهدارش نبود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که شاعر نبودم کلمات و واژه هایم کنار هم قرار نمی گرفتند همگی با هم غریبه بودند! حالا دیگر خوب از تو یاد گرفته اند با هر غریبه ای خوابیدن را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از روزی ک دور از هم در آغوش دو غریبه بی قرار هم باشیم… منبع : http://www.amirfb.ir/post/15384/sms-gharibe-bodan#ixzz3aerfGAzY