بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غریبه عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دستای کسی رو که دوسش داری تو دستای کس دیگه ببینی و نتونی چیزی بگی جز اینکه بگی آهای غریبه مواظب عشقم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی لعنتی، بیا با هم بازی کنیم تو بسته های سیگارم را بشمار من هم شماره های غریبه ی گوشیت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غریبه من یه برگ پاییزی زیر پاهایت نیستم، یا یه قاب عکس خالی، من همانم که یه روز عاشقانه فریاد زدی دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که غریبه نیستی دیگه با عروسکام بازی نمیکنم! بزرگ شدم! برای خودم عروسکی شدم از بس که بازی ام دادند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم همرو غریبه صدا بزنم که وقتی از پشت خنجر میزنن بگم بیخیال غریبست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار اگه قدر یار خودشو ندونه غریبه جفت شیش میاره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید یک روزی یک جایی بی تفاوت از کنار من بگذریو بگویی این غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجبور شدم به هرکسی رو بزنم در محضر هر غریبه زانو بزنم تحقیر شدم چون که فراموشم شد یک سر به رضا ضامن آهو بزنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به تو فکر نمیکنم گناه دارد چشم داشتن به مال غریبه ها!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه بود آشنا شد دوست شد برادر شد عشق شد زندگی شد خسته شد دور شد آشنا بود غریبه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت هایت آنقدر زیاد شده اند که هر غریبه ای را شبیه تو میبینم نمیدانم غریبه ها تو شده اند یا تو غریبه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدری که درد کشیدیم نفس نکشیدیم اونقدری که پیر شدیم! بزرگ نشدیم اونقدری که مردیم! زنده نبودیم شدیم یه غریبه، تو انتظار فرداها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را میشه توی دستای خسته پدر و توی چشمای نگران مادر دید نه در دستان یک غریبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشنا هایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایم برایم غریبه اند وقتی درمیان دستان تو قرار ندارند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست! غریبه ای آشنایت شود که از قبل رویای با او بودن را در سر می پروراندی…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غریبه عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دستای کسی رو که دوسش داری تو دستای کس دیگه ببینی و نتونی چیزی بگی جز اینکه بگی آهای غریبه مواظب عشقم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی لعنتی، بیا با هم بازی کنیم تو بسته های سیگارم را بشمار من هم شماره های غریبه ی گوشیت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غریبه من یه برگ پاییزی زیر پاهایت نیستم، یا یه قاب عکس خالی، من همانم که یه روز عاشقانه فریاد زدی دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما که غریبه نیستی دیگه با عروسکام بازی نمیکنم! بزرگ شدم! برای خودم عروسکی شدم از بس که بازی ام دادند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم همرو غریبه صدا بزنم که وقتی از پشت خنجر میزنن بگم بیخیال غریبست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار اگه قدر یار خودشو ندونه غریبه جفت شیش میاره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید یک روزی یک جایی بی تفاوت از کنار من بگذریو بگویی این غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجبور شدم به هرکسی رو بزنم در محضر هر غریبه زانو بزنم تحقیر شدم چون که فراموشم شد یک سر به رضا ضامن آهو بزنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به تو فکر نمیکنم گناه دارد چشم داشتن به مال غریبه ها!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه بود آشنا شد دوست شد برادر شد عشق شد زندگی شد خسته شد دور شد آشنا بود غریبه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت هایت آنقدر زیاد شده اند که هر غریبه ای را شبیه تو میبینم نمیدانم غریبه ها تو شده اند یا تو غریبه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدری که درد کشیدیم نفس نکشیدیم اونقدری که پیر شدیم! بزرگ نشدیم اونقدری که مردیم! زنده نبودیم شدیم یه غریبه، تو انتظار فرداها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را میشه توی دستای خسته پدر و توی چشمای نگران مادر دید نه در دستان یک غریبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشنا هایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایم برایم غریبه اند وقتی درمیان دستان تو قرار ندارند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست! غریبه ای آشنایت شود که از قبل رویای با او بودن را در سر می پروراندی…