بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غریبه عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی اما خاطراتت شده جزیی از وجودم عاشق غریبه هایی کاش منم غریبه بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عده هستن که از دشمنى غریبه ها اتفاقى براشون نمی افته ولی از خیانت خودى میمیرن، نابود میشن، اینا همونایین که واقعا عاشق و رفیق واقعین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه وقتیه که به همه ی غریبه های دور و برت برای درد دل کردن بگی: شما که غریبه نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جایی یک غریبه میشود همان اتفاق ناخوانده زندگیت که سالها به آرزویش نشسته بودی اما او فاتحه کل زندگیت را یک جا می‌خواند منبع : http://www.amirfb.ir/post/15322/sms-gharibe#ixzz3aezcVijs

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب یه حسى دارم این حس برام عجیبه قلم بدست میگیرم واژه برام غریبه دوباره بغضه خسته توی گلوم نشسته ایینه از غم من چه بی صدا شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه روی کسی دست گذاشتی که همه دنیای منه بی وجدان، انقدر راحت عزیزم صدایش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال بودم که همیشه فکر میکردم در قلبش محکوم به حبس ابد هستم. جا خوردم وقتی زندانبان به یکباره بر سرم فریاد زد. هی تو آزادی و بعد از آن صدای گام های غریبه ای که به سلول من می آمد شنیده می شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینم قصه شب: یکی بود یکی نبود زیر این سقف کبود یه غریبه با وفا دل و جونمو ربود اینجوری نگام نکن اون غریبه خودتی با من و دلم بمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای ساکن کوچه های تنهایی بن بست/منم غریبه ترین آشنا، یادت هست/ماکه درقفسی خبرازدوست نداریم/دلتنگ دوستیم ولی چاره نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه ها که هیچ دوستان هم گاهی به اندازه ی دو سه خط بیشتر، حوصله ات را ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسى اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست دلم امشب براى خنده هایت تنگ تنگست / فقط در دستهاى گرم تو مردن قشنگست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است که ببینى غریبه ها بهتر از آن یک نفر احساست را میفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی هنوز عاشقش باشی، اما شما صداش کنی چون باید قبول کنی که یه غریبه ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک غریبه می خواهد بیاید بنشیند فقط سکوت کند و من هی حرف بزنم و بزنم و بزنم تا کمی کم شود این همه بار… بعد بلند شود و برود انگار نه انگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرمان باشد؛ شاید سالها بعد در گذر جاده ها بی تفاوت از کنار هم عبور کنیم و بگوییم این غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو رو هر روز میبینم اما فقط در خواب. در خوابی که حتی مال من هم نیستی! و باز غریبه ها بر من غلبه کردند. حتی در خواب

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غریبه عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی اما خاطراتت شده جزیی از وجودم عاشق غریبه هایی کاش منم غریبه بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عده هستن که از دشمنى غریبه ها اتفاقى براشون نمی افته ولی از خیانت خودى میمیرن، نابود میشن، اینا همونایین که واقعا عاشق و رفیق واقعین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه وقتیه که به همه ی غریبه های دور و برت برای درد دل کردن بگی: شما که غریبه نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جایی یک غریبه میشود همان اتفاق ناخوانده زندگیت که سالها به آرزویش نشسته بودی اما او فاتحه کل زندگیت را یک جا می‌خواند منبع : http://www.amirfb.ir/post/15322/sms-gharibe#ixzz3aezcVijs

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب یه حسى دارم این حس برام عجیبه قلم بدست میگیرم واژه برام غریبه دوباره بغضه خسته توی گلوم نشسته ایینه از غم من چه بی صدا شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه روی کسی دست گذاشتی که همه دنیای منه بی وجدان، انقدر راحت عزیزم صدایش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال بودم که همیشه فکر میکردم در قلبش محکوم به حبس ابد هستم. جا خوردم وقتی زندانبان به یکباره بر سرم فریاد زد. هی تو آزادی و بعد از آن صدای گام های غریبه ای که به سلول من می آمد شنیده می شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینم قصه شب: یکی بود یکی نبود زیر این سقف کبود یه غریبه با وفا دل و جونمو ربود اینجوری نگام نکن اون غریبه خودتی با من و دلم بمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای ساکن کوچه های تنهایی بن بست/منم غریبه ترین آشنا، یادت هست/ماکه درقفسی خبرازدوست نداریم/دلتنگ دوستیم ولی چاره نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه ها که هیچ دوستان هم گاهی به اندازه ی دو سه خط بیشتر، حوصله ات را ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسى اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست دلم امشب براى خنده هایت تنگ تنگست / فقط در دستهاى گرم تو مردن قشنگست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است که ببینى غریبه ها بهتر از آن یک نفر احساست را میفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی هنوز عاشقش باشی، اما شما صداش کنی چون باید قبول کنی که یه غریبه ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک غریبه می خواهد بیاید بنشیند فقط سکوت کند و من هی حرف بزنم و بزنم و بزنم تا کمی کم شود این همه بار… بعد بلند شود و برود انگار نه انگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرمان باشد؛ شاید سالها بعد در گذر جاده ها بی تفاوت از کنار هم عبور کنیم و بگوییم این غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو رو هر روز میبینم اما فقط در خواب. در خوابی که حتی مال من هم نیستی! و باز غریبه ها بر من غلبه کردند. حتی در خواب