بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عمیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف هایت را در یک مسیر قرار ده تا در پی رفتن به سوی هدف های بزرگ هدف های کوچکت تحقق یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد  کسی نیست که گریه نکند کسی ست که به گریه نندازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن؛ بدان که اگرخدا را یافته باشی دیگر هرچه باخته ای مهم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین نوع تحقیر نصیحت کردن فردی در جمع است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عمیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف هایت را در یک مسیر قرار ده تا در پی رفتن به سوی هدف های بزرگ هدف های کوچکت تحقق یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد  کسی نیست که گریه نکند کسی ست که به گریه نندازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن؛ بدان که اگرخدا را یافته باشی دیگر هرچه باخته ای مهم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین نوع تحقیر نصیحت کردن فردی در جمع است