بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عمیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از فرصت ها مانند شب امتحان بهره ببریم موفقیت خود را تضمین کرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﺯﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح زیبا با انوار طلایی خورشید معجزه بی پایان خداست که هرروز آنرا به تو ارزانی میدارد؛پاسش بدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای شب نگرانی هایت را به خدا بسپار و آسوده بخواب خدا بیدار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻍ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدم تنهایی باش نه همدم تن هایی که تنها تنت را می خواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید نمی فهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است بی شعور بودن هم مشابه همین وضعیت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا امروز را به امید انکه در اغوشم بگیریشروع میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی پلی میان کودکی وپیری استخوشبخت آن کسی است که این پل رابه سلامت بگذراند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر در سایه عقل نباشد شعله ایست که انسان را به خاکستر تبدیل میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح های بزرگتر به دورتر از دنیا می اندیشند آخرتی ترند بنابراین منتظرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سرودن از درد نباید دردمند بود تنها داشتن دلی مهربان کافی است تا لمس کنی درد دیگری را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﮔﯽ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﻧد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را دوست بدارید که قلبتان میخواهد نه چشمتان نگران حرف دیگران نباشید این عشق شماست  نه آنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روزگار امروز که روز من نیست نمیگذری وای به حالت فردا روزمن باشد و تو زود بگذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردی ازدواج کنید ک اگر زن بود بهترین دوست شما می شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عمیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از فرصت ها مانند شب امتحان بهره ببریم موفقیت خود را تضمین کرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﺯﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح زیبا با انوار طلایی خورشید معجزه بی پایان خداست که هرروز آنرا به تو ارزانی میدارد؛پاسش بدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای شب نگرانی هایت را به خدا بسپار و آسوده بخواب خدا بیدار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻍ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدم تنهایی باش نه همدم تن هایی که تنها تنت را می خواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید نمی فهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است بی شعور بودن هم مشابه همین وضعیت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا امروز را به امید انکه در اغوشم بگیریشروع میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی پلی میان کودکی وپیری استخوشبخت آن کسی است که این پل رابه سلامت بگذراند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر در سایه عقل نباشد شعله ایست که انسان را به خاکستر تبدیل میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح های بزرگتر به دورتر از دنیا می اندیشند آخرتی ترند بنابراین منتظرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سرودن از درد نباید دردمند بود تنها داشتن دلی مهربان کافی است تا لمس کنی درد دیگری را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﮔﯽ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﻧد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را دوست بدارید که قلبتان میخواهد نه چشمتان نگران حرف دیگران نباشید این عشق شماست  نه آنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روزگار امروز که روز من نیست نمیگذری وای به حالت فردا روزمن باشد و تو زود بگذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردی ازدواج کنید ک اگر زن بود بهترین دوست شما می شد