بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عمومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست ز دوری ات پریشان گشتم / دیوانه شدم به شهر حیران گشتم / داروی مرا طبیب دیوار تو گفت / در خواب تورا دیدم و درمان گشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنازم عزت اشکی که ریزد برکویر دل ، ولی آخر سوزد دل چو دارد راز دلتنگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد و حتی ذهن ماهیگیر از قلاب می ترسد ، گرفته دامن شب را سکوتی آنچنان مبهم ، مژه از چشم و چشم از پلک و پلک از خواب میترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم زنده بمانم غم یاران نگذاشت / خواستم غم نخورم دوری خوبان نگذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی میداند که تو در پیله خود تنهایی ، چه کسی می داند که تو در حسرت یک روز نه فردایی ، پیله ات را بگشای ، تو به اندازه پروانه شدن زیبایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب کجاست محرم رازی که یک زمان .. دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کالسکه) چیست؟ واژه ایست که یک اصفهانی هنگام تست یک میوه کال بکار میرود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خوابی اگر بیدار و یا در عالم دیدار ، بدان قلبی به یاد تو همیشه میکند فریاد.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا بر کوه خواندم آب میشد/ به دریا گفتمت بی تاب میشد / چو بر شب نام پاکت را سرودم / ز خورشید رخت سیراب میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو گل های شقایق داغدارم / بیا پروانه شو بنشین کنارم / بشو مرهم به زخم قلبم ای دوست / که خنجر خورده ی این روزگارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام فردا نگاهت را برایم پست کن یک بغل حال و هوایت را برایم پست کن گوشم از آواز غمگین سکوت شب پراست لطفا آن لحن صدایت را برایم پست کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی به علت نداشتن حضور ذهن از سرکار گذاشتن شما معذوریم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی ایرانسل که به آدم میفهمونه قبول کردن بعضی پیشنهادات فقط از اعتبار آدم کم میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی ، از تمام داد دنیا یاوری دارم صمیمی ، گاه و بیگاه یادی از ما میکند با مرامش شرمسارم میکند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عمومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست ز دوری ات پریشان گشتم / دیوانه شدم به شهر حیران گشتم / داروی مرا طبیب دیوار تو گفت / در خواب تورا دیدم و درمان گشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنازم عزت اشکی که ریزد برکویر دل ، ولی آخر سوزد دل چو دارد راز دلتنگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد و حتی ذهن ماهیگیر از قلاب می ترسد ، گرفته دامن شب را سکوتی آنچنان مبهم ، مژه از چشم و چشم از پلک و پلک از خواب میترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم زنده بمانم غم یاران نگذاشت / خواستم غم نخورم دوری خوبان نگذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی میداند که تو در پیله خود تنهایی ، چه کسی می داند که تو در حسرت یک روز نه فردایی ، پیله ات را بگشای ، تو به اندازه پروانه شدن زیبایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب کجاست محرم رازی که یک زمان .. دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کالسکه) چیست؟ واژه ایست که یک اصفهانی هنگام تست یک میوه کال بکار میرود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خوابی اگر بیدار و یا در عالم دیدار ، بدان قلبی به یاد تو همیشه میکند فریاد.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا بر کوه خواندم آب میشد/ به دریا گفتمت بی تاب میشد / چو بر شب نام پاکت را سرودم / ز خورشید رخت سیراب میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو گل های شقایق داغدارم / بیا پروانه شو بنشین کنارم / بشو مرهم به زخم قلبم ای دوست / که خنجر خورده ی این روزگارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام فردا نگاهت را برایم پست کن یک بغل حال و هوایت را برایم پست کن گوشم از آواز غمگین سکوت شب پراست لطفا آن لحن صدایت را برایم پست کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی به علت نداشتن حضور ذهن از سرکار گذاشتن شما معذوریم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی ایرانسل که به آدم میفهمونه قبول کردن بعضی پیشنهادات فقط از اعتبار آدم کم میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی ، از تمام داد دنیا یاوری دارم صمیمی ، گاه و بیگاه یادی از ما میکند با مرامش شرمسارم میکند.