بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عمومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قناری هر شب هوایت میکنم / آسمان کوچکی دارم فدایت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین لذت دنیا ، انجام کاریه که میگن تو نمیتونی انجام بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مهربونی یکی از درس هامون بود بی شک تو شاگرد اول دنیا بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب غزلی سرود ، عاشق شده بود انگار که خودش نبود ، عاشق شده بود افتاد ، شکست ، زیر باران پوسید آدم که نکشته بود ، عاشق شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران گر بروند از نظر بروند / تو چنان در نظری گر بروی دل برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل باید بست ، نه به عمر نه به زر دل به دل باید بست ، پیش باید رفت بر در خانه دوست گر بخواهی او هست ، گر نخواهی او نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنیا رو بهم بدن که بی خیال تو بشم تو رو میگیرم و بی خیال دنیا میشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مدل های مختلف داره ۱٫از ته دل ۲٫دیوانه وار ۳٫بی نهایت ۴٫بدجور ۵٫ناجور ۶٫بیشتر از جون ولی ما همه جوره دوستت داریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبو بشکست و دل بشکست و جام باده بشکست ! خدایا در سرای ما چه بشکن بشکنه ! بشکن من نمیشکنم ! بشکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب چک عشق تو رو به بانک محبت بردم با هم حسابت خالی بود ، این بار چک رو گذاشتم اجرا ! تا حکم قلبت رو بگیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه امشب پر مزن اندر حریم یار من شاید صدای پر پرت از خواب بیدارش کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به علت ریزش خواص مسیر جاده اصحاب امام مسدود است لطفا از بزرگراه ولایت ادامه مسیر دهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرو کمون ! خوشگل خانوم ! چشم عسلی ! خوشحال نشو با تو نبودم ، با سوسن خانوم بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح که چشماتو بازمیکنی بدون دیشب یه نفر به شوق دیدن تو چشماشو بسته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا از دوستی امروزمان چیزی را هم برای فردایمان باقی بگذار ، به اندازه یک نگاه ، یک لبخند ، تا از یاد نبرم روزگاری که با هم بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات یارو باخدا : خدایا گناهانم را نادیده بگیر همانگونه که دعاهایم را نشنیده میگیری!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عمومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قناری هر شب هوایت میکنم / آسمان کوچکی دارم فدایت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین لذت دنیا ، انجام کاریه که میگن تو نمیتونی انجام بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مهربونی یکی از درس هامون بود بی شک تو شاگرد اول دنیا بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب غزلی سرود ، عاشق شده بود انگار که خودش نبود ، عاشق شده بود افتاد ، شکست ، زیر باران پوسید آدم که نکشته بود ، عاشق شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران گر بروند از نظر بروند / تو چنان در نظری گر بروی دل برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل باید بست ، نه به عمر نه به زر دل به دل باید بست ، پیش باید رفت بر در خانه دوست گر بخواهی او هست ، گر نخواهی او نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنیا رو بهم بدن که بی خیال تو بشم تو رو میگیرم و بی خیال دنیا میشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مدل های مختلف داره ۱٫از ته دل ۲٫دیوانه وار ۳٫بی نهایت ۴٫بدجور ۵٫ناجور ۶٫بیشتر از جون ولی ما همه جوره دوستت داریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبو بشکست و دل بشکست و جام باده بشکست ! خدایا در سرای ما چه بشکن بشکنه ! بشکن من نمیشکنم ! بشکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب چک عشق تو رو به بانک محبت بردم با هم حسابت خالی بود ، این بار چک رو گذاشتم اجرا ! تا حکم قلبت رو بگیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه امشب پر مزن اندر حریم یار من شاید صدای پر پرت از خواب بیدارش کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به علت ریزش خواص مسیر جاده اصحاب امام مسدود است لطفا از بزرگراه ولایت ادامه مسیر دهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرو کمون ! خوشگل خانوم ! چشم عسلی ! خوشحال نشو با تو نبودم ، با سوسن خانوم بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح که چشماتو بازمیکنی بدون دیشب یه نفر به شوق دیدن تو چشماشو بسته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا از دوستی امروزمان چیزی را هم برای فردایمان باقی بگذار ، به اندازه یک نگاه ، یک لبخند ، تا از یاد نبرم روزگاری که با هم بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات یارو باخدا : خدایا گناهانم را نادیده بگیر همانگونه که دعاهایم را نشنیده میگیری!