بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی آسمون عشقم غیر پرنده ای نیست روی خاموشی لبهام جز تو اسم دیگه ای نیست توی قلب من عزیزم، هیچکسی جایی نداره دل عاشقم بجز تو امیر اف بی هیچکسی و دوست نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازی زندگی موقع یارکشی چه خوبه آدم بگه :منو عشقم، شما همه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا دوتا نا بینا میشناسم یکی تو که هیچ وقت عشقم رو ندیدی یکی من که کسی جز تو ندیدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر مستم که بی قایق به دریا میزنم یا به عشقم میرسم یا غرق دریا میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پشت تمامی خط های کاغذ خیالت زندگیم عشقم و دلتنگی ام را به بند کشیده ام بخوان و لبخندت را برای آزادی اشان وثیقه بگذار!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزه که آیینه جوابش سنگ است در ذهن ماعاشقی هم ننگ است هرکس که نداند توخودت میدانی عشقم بخدا دلم برایت تنگ است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای باران  حواست را خوب جمع باشد که دور تو و تمام شاعرانه ها خط خواهم کشید اگر با آمدنت عشقم حتی یک سرفه کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست عشقم, مست شوقم, مست دوست مست معشوقى که عالم مست اوست مستى من مستى انگور نىست مست اخلاق توام انگور چىست ? …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی آسمون عشقم غیر پرنده ای نیست روی خاموشی لبهام جز تو اسم دیگه ای نیست توی قلب من عزیزم، هیچکسی جایی نداره دل عاشقم بجز تو امیر اف بی هیچکسی و دوست نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازی زندگی موقع یارکشی چه خوبه آدم بگه :منو عشقم، شما همه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا دوتا نا بینا میشناسم یکی تو که هیچ وقت عشقم رو ندیدی یکی من که کسی جز تو ندیدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر مستم که بی قایق به دریا میزنم یا به عشقم میرسم یا غرق دریا میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پشت تمامی خط های کاغذ خیالت زندگیم عشقم و دلتنگی ام را به بند کشیده ام بخوان و لبخندت را برای آزادی اشان وثیقه بگذار!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزه که آیینه جوابش سنگ است در ذهن ماعاشقی هم ننگ است هرکس که نداند توخودت میدانی عشقم بخدا دلم برایت تنگ است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای باران  حواست را خوب جمع باشد که دور تو و تمام شاعرانه ها خط خواهم کشید اگر با آمدنت عشقم حتی یک سرفه کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست عشقم, مست شوقم, مست دوست مست معشوقى که عالم مست اوست مستى من مستى انگور نىست مست اخلاق توام انگور چىست ? …