بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ عشقم! چه زیبا اجرا میکنی خط به خط خواسته هایم را منتها برای دیگری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوم بی تو محاله ، لحظه هام بی تو سوال ، بی تو مقصد خیلی دوره  راه عشقم بی عبوره ، من نمی خوام تو خیالم بگمت عاشقت هستم  دوست دارم که راستی راستی ، حس کنم تو رو تو دستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ای راگفتند:چه خواهی ازخدای خویش ؟ گفت:عقل سالم خواهم تا برای عشقم دوباره دیوانه شوم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نمی ترسم من فقط نگرانم که در شلوغی آن دنیا عشقم را پیدا نکنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت قشنگی بود تهیه کننده :دوستم! کارگردان :عشقم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنگراه جوانی عشقم آنگونه به من نگریستی که جلاد به!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرورم را زخمی کنی عشقم را سر میبرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه در شطرنج عشقت شاه عشقم مات شد در حقیقت باختم اما فراموشم مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستدارمت با عشق عشقم با دوست داشتن قابل تصور نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشم را به اندازه عشقم برایت باز کردم افسوس کوچک بودی برایش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیست گل شدن هنراست،تقدیم به سرور گلها عشقم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم رابه نابینایی میفروشم تا هیچوقت عشقم رابادیگری نبینم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشقم وقتی فهمید که دستم تنگه گفت چیزی لازم ندارم فقط وجود خودتو میخوام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به هر یابویی میگی عشقم حتما منتظر شنیدن هش هم باش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم از کلمه ی عزیزم و عشقم بهم می خوره من رو همون ببین صدا کن بی ریایی شرف دارد به ریا کاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را مرزی نیست, یقین دارم فرشته ای قبل از افرینشت قلبت را بوسیده عشقم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ عشقم! چه زیبا اجرا میکنی خط به خط خواسته هایم را منتها برای دیگری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوم بی تو محاله ، لحظه هام بی تو سوال ، بی تو مقصد خیلی دوره  راه عشقم بی عبوره ، من نمی خوام تو خیالم بگمت عاشقت هستم  دوست دارم که راستی راستی ، حس کنم تو رو تو دستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ای راگفتند:چه خواهی ازخدای خویش ؟ گفت:عقل سالم خواهم تا برای عشقم دوباره دیوانه شوم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نمی ترسم من فقط نگرانم که در شلوغی آن دنیا عشقم را پیدا نکنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت قشنگی بود تهیه کننده :دوستم! کارگردان :عشقم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنگراه جوانی عشقم آنگونه به من نگریستی که جلاد به!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرورم را زخمی کنی عشقم را سر میبرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه در شطرنج عشقت شاه عشقم مات شد در حقیقت باختم اما فراموشم مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستدارمت با عشق عشقم با دوست داشتن قابل تصور نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشم را به اندازه عشقم برایت باز کردم افسوس کوچک بودی برایش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیست گل شدن هنراست،تقدیم به سرور گلها عشقم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم رابه نابینایی میفروشم تا هیچوقت عشقم رابادیگری نبینم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشقم وقتی فهمید که دستم تنگه گفت چیزی لازم ندارم فقط وجود خودتو میخوام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به هر یابویی میگی عشقم حتما منتظر شنیدن هش هم باش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم از کلمه ی عزیزم و عشقم بهم می خوره من رو همون ببین صدا کن بی ریایی شرف دارد به ریا کاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را مرزی نیست, یقین دارم فرشته ای قبل از افرینشت قلبت را بوسیده عشقم!