بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طناب را به گردنم انداختند گفتند :آخرین آرزویت؟ گفتم :دیدن عشقم گفتند :خسته است، تا صبح برایت طناب بافته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه عشق با تبسم درد میکشم ولی عاشق کسی نمیشوم ک عوض عشقم دردم شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرده شور ناخونهایت را کوتاه کن بدنم زخمیست عشقم که رحم نکرد تو مدرا کن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم خیلی باگذشت بود حتی از من گذشت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم هیچ می دانی زیباترین عاشقانه وقتی است که اسمم را با “میم” به انتها می رسانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراکه میشناسی گاهی شبیه خودم هم نیستم فقط؛ کسی هستم که تو را عاشقانه دوست دارد عشقم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بحال یه بارم با عشقم زیره بارون قدم نزدم ولی هزاران بار بخاطرش امیر اف بی زیره بارون تنهایی قدم زدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قدرم تنهایی رو دوست نداشته باشم اما دوس دارم تو قلب عشقم تنهای تنها باشم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی آیا می داند ؟ پس از یاد گرفتن نام تو ، پس از دوستت دارم به چه می نازد الفبا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خنجر زنی بر من ز رویت رو نگردانم که من دیوانه عشقم، ز خنجر دست بر ندارم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفترچه تلفن گوشیه آدمای تنها کلمه ای بنام عشقم یافت نمیشه سلامتی آدمای تنها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته کسی رو ندارم بهم بگه:عشقم شب بخیر، اما بجاش یه سایه ی سر(مادر)دارم که میگه:بچه بکپکور شدی بس که سرت تو گوشیته!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گل پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت سرخ شد از یخ پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت آب شد از من پرسیدند عشقت کیه؟! با افتخار گفتم عشقم کسی است که داره این اس ام اس رو می خونه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم تو که نیستی من مانده ام و چند جلد لغت نامه که هیچکدام از واژه هایشان! مترادف آمدنت نیستند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی بگم از کجا بگم، دردمو با کیا بگم بهتره که دم نزنم، حرفی از عشقم نزنم! از عشقی که گم شد و رفت، عاشق مردم شد و رفت عشقی که بی فروغ نبود، برای من دروغ نبود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آتش عشق است اسیر یک نگاه تلخ! دلم ویرانه جنگ است شهیدی بی تفنگ و چنگ دلم می خواهد از چشمت ببینم برق خوشحالی! بمیرم در خیال خود که عشقم شاد و خوشحال است…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طناب را به گردنم انداختند گفتند :آخرین آرزویت؟ گفتم :دیدن عشقم گفتند :خسته است، تا صبح برایت طناب بافته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه عشق با تبسم درد میکشم ولی عاشق کسی نمیشوم ک عوض عشقم دردم شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرده شور ناخونهایت را کوتاه کن بدنم زخمیست عشقم که رحم نکرد تو مدرا کن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم خیلی باگذشت بود حتی از من گذشت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم هیچ می دانی زیباترین عاشقانه وقتی است که اسمم را با “میم” به انتها می رسانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراکه میشناسی گاهی شبیه خودم هم نیستم فقط؛ کسی هستم که تو را عاشقانه دوست دارد عشقم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بحال یه بارم با عشقم زیره بارون قدم نزدم ولی هزاران بار بخاطرش امیر اف بی زیره بارون تنهایی قدم زدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قدرم تنهایی رو دوست نداشته باشم اما دوس دارم تو قلب عشقم تنهای تنها باشم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی آیا می داند ؟ پس از یاد گرفتن نام تو ، پس از دوستت دارم به چه می نازد الفبا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خنجر زنی بر من ز رویت رو نگردانم که من دیوانه عشقم، ز خنجر دست بر ندارم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفترچه تلفن گوشیه آدمای تنها کلمه ای بنام عشقم یافت نمیشه سلامتی آدمای تنها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته کسی رو ندارم بهم بگه:عشقم شب بخیر، اما بجاش یه سایه ی سر(مادر)دارم که میگه:بچه بکپکور شدی بس که سرت تو گوشیته!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گل پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت سرخ شد از یخ پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت آب شد از من پرسیدند عشقت کیه؟! با افتخار گفتم عشقم کسی است که داره این اس ام اس رو می خونه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم تو که نیستی من مانده ام و چند جلد لغت نامه که هیچکدام از واژه هایشان! مترادف آمدنت نیستند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی بگم از کجا بگم، دردمو با کیا بگم بهتره که دم نزنم، حرفی از عشقم نزنم! از عشقی که گم شد و رفت، عاشق مردم شد و رفت عشقی که بی فروغ نبود، برای من دروغ نبود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آتش عشق است اسیر یک نگاه تلخ! دلم ویرانه جنگ است شهیدی بی تفنگ و چنگ دلم می خواهد از چشمت ببینم برق خوشحالی! بمیرم در خیال خود که عشقم شاد و خوشحال است…