بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه گدای عشقم،نه تشنه ی محبت،فقط یه دل میخوام که،بمونه تاقیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یار من بودی همپای من عشقم بودی در سختی های روزگار! پشت و پناه من بودی افسوس که خنجری شدی! بر پشت من زخمی شدی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم را که جمع می کنی، قشنگ ترین گل سر دنیا می شود..؛ دست هایت! عشقم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای عشقم ماندگار باش نه یادگار من یادگاری زیاد دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی هایم را در پیچ و تاب نرگس چشمانت گم می کنم! و طاقت صبورانه ات را عشق معنا می کنم! من سالهاست که سایه نشین تکلم عشقم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیح سایه نشین واژه های عاشقانه ی من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری که از عشقم خوشگلتره دخترمونه بهههله به مامانش رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر چیز با ارزشی که بود به تو بخشیدم عشقم غرورم دلم!! ساده گی ام باورم و زندگیم! دیگر چیزی برایم نمانده به جز تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو نمیدانم نامت را چه بگذارم تمام زندگی دلیل نفس کشیدن!! همه ی وجودlم یا تنها عشقم به هرنامی که باشی بدان…! آرام برایت جان میدهم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانوم باس به آقاش بگه عشقم اون لباسی که جذابترت میکنه رو نپوش عطرهم نزن تمام اینارو تو خونه بزار واسه من چون توفقط مالی منی اونوقت اجازه داری بری بیرون…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلد گرفته ام عشقم را نازنین با خیال و خاطراتت! مبادا که تا بخورد! حتی گوشه ای از احساسم زیر دست این همه تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب خودَت باش عشقم!! اینو بدون یک تار موی تو!! شاهرگ منه… دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم با اینکه پیش دیگری هستی اما من هنوز تو را مثل تمام شدن دردها و قرص هایم دوست دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم عشقم خوشگلم خوشتیپم تازه جیگرم هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا صبر ایوب را به رخم نکش! من عشقم را در کناره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی فراموشت میکنم که عقلم خاموش؛نفسم قطع؛ روحم در اسمان؛ وتنم زیر خاک باشد دوست دارم عشقم!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه گدای عشقم،نه تشنه ی محبت،فقط یه دل میخوام که،بمونه تاقیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یار من بودی همپای من عشقم بودی در سختی های روزگار! پشت و پناه من بودی افسوس که خنجری شدی! بر پشت من زخمی شدی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم را که جمع می کنی، قشنگ ترین گل سر دنیا می شود..؛ دست هایت! عشقم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای عشقم ماندگار باش نه یادگار من یادگاری زیاد دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی هایم را در پیچ و تاب نرگس چشمانت گم می کنم! و طاقت صبورانه ات را عشق معنا می کنم! من سالهاست که سایه نشین تکلم عشقم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیح سایه نشین واژه های عاشقانه ی من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری که از عشقم خوشگلتره دخترمونه بهههله به مامانش رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر چیز با ارزشی که بود به تو بخشیدم عشقم غرورم دلم!! ساده گی ام باورم و زندگیم! دیگر چیزی برایم نمانده به جز تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو نمیدانم نامت را چه بگذارم تمام زندگی دلیل نفس کشیدن!! همه ی وجودlم یا تنها عشقم به هرنامی که باشی بدان…! آرام برایت جان میدهم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانوم باس به آقاش بگه عشقم اون لباسی که جذابترت میکنه رو نپوش عطرهم نزن تمام اینارو تو خونه بزار واسه من چون توفقط مالی منی اونوقت اجازه داری بری بیرون…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلد گرفته ام عشقم را نازنین با خیال و خاطراتت! مبادا که تا بخورد! حتی گوشه ای از احساسم زیر دست این همه تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب خودَت باش عشقم!! اینو بدون یک تار موی تو!! شاهرگ منه… دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم با اینکه پیش دیگری هستی اما من هنوز تو را مثل تمام شدن دردها و قرص هایم دوست دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم عشقم خوشگلم خوشتیپم تازه جیگرم هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا صبر ایوب را به رخم نکش! من عشقم را در کناره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی فراموشت میکنم که عقلم خاموش؛نفسم قطع؛ روحم در اسمان؛ وتنم زیر خاک باشد دوست دارم عشقم!!