بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه پس کوچه های زندکی بدنبال عشقم میگشتم هیچی دیکه خیلی تاریک بود برگشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم بخند خنده های تو زندگی منه خنده هات تمام امید من به زندگیه نازنینم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین عشقم خواهی بود چون خودم میخواستم و تو آخرین عشقم خواهی بود چون خودت میخواستی فرقی نمیکنه که من اول اومدم یا تو مهم اینه که کی تا آخرش میمونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشقم هر چه گشتم چیزی جز تو نیافتم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیریست که در معبد عشقم صنمی نیست بی غم گذرد عمر و از این بیش غمی نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت عشق زمانی که آن را نثار میکنی بیشتر از زمانی است که آن را دریافت میکنی پس بذار من عشقم را نثارت کنم عزیز…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم  عسلم گلم عشقم هیچکدوم از اینا به اندازه این جمله مواظب خودت باش از طرف کسی که واقعا دوست داره لذت بخش تر نیست مواظب خودت باش دوستت دارم ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفرت را که در می آورم نازنینه من ایمانت به عشقم بیشتر میشود خودم میدانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم بهت عمیق بود اما قلبم عمیق تر شکسته انگار چیزی ازت به دل نمیگیریم راحت برو محکم قدم بردار…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی ک میگن من عشقمو فراموش کردم دارن خودشونو گول میزنن! اگه فراموشش کردی پس چرا هنوز بهش میگی عشقم عشق فراموش شدنی نیس…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این لحظات قشنگه، یواش یواش دارم بهت میرسم چند وقت بود ندیده بودمت عشقم؟؟؟؟ قول میدم دیگه شبا ولت نکنم پتوی پشمالو و گرم من!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تنها نزار عشقم نزار این خونه خالی شه کسی که روت قسم میخورد اسیر کج خیالیشه منو تنها نزار عشقم مگه این گریه خواهش نیست اگه با هم نمیسازیم جدایی راه حلش نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مردی که وقتی حق باهاشه صداشو کلفت میکنه و کوتاه نمیاد و هر وقتم اشتباه کنه مث یه مرد با همون صدا میگه اشتباه کردم عشقم معذرت میخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم جزئیات  چشمهایت کلیات  زندگی  من است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خودم که وقتی میرم پیش عشقم گوشیمو نمیزارم رو سایلنت لامصب ریسکش بالاس بالا میفهمی کلا باطریشو درمیارم میزارم تو جورابم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هیچکسو اونقد تنها نکن که به هر بی لیاقتی بگه عشقم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه پس کوچه های زندکی بدنبال عشقم میگشتم هیچی دیکه خیلی تاریک بود برگشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم بخند خنده های تو زندگی منه خنده هات تمام امید من به زندگیه نازنینم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین عشقم خواهی بود چون خودم میخواستم و تو آخرین عشقم خواهی بود چون خودت میخواستی فرقی نمیکنه که من اول اومدم یا تو مهم اینه که کی تا آخرش میمونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشقم هر چه گشتم چیزی جز تو نیافتم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیریست که در معبد عشقم صنمی نیست بی غم گذرد عمر و از این بیش غمی نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت عشق زمانی که آن را نثار میکنی بیشتر از زمانی است که آن را دریافت میکنی پس بذار من عشقم را نثارت کنم عزیز…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم  عسلم گلم عشقم هیچکدوم از اینا به اندازه این جمله مواظب خودت باش از طرف کسی که واقعا دوست داره لذت بخش تر نیست مواظب خودت باش دوستت دارم ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفرت را که در می آورم نازنینه من ایمانت به عشقم بیشتر میشود خودم میدانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم بهت عمیق بود اما قلبم عمیق تر شکسته انگار چیزی ازت به دل نمیگیریم راحت برو محکم قدم بردار…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی ک میگن من عشقمو فراموش کردم دارن خودشونو گول میزنن! اگه فراموشش کردی پس چرا هنوز بهش میگی عشقم عشق فراموش شدنی نیس…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این لحظات قشنگه، یواش یواش دارم بهت میرسم چند وقت بود ندیده بودمت عشقم؟؟؟؟ قول میدم دیگه شبا ولت نکنم پتوی پشمالو و گرم من!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تنها نزار عشقم نزار این خونه خالی شه کسی که روت قسم میخورد اسیر کج خیالیشه منو تنها نزار عشقم مگه این گریه خواهش نیست اگه با هم نمیسازیم جدایی راه حلش نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مردی که وقتی حق باهاشه صداشو کلفت میکنه و کوتاه نمیاد و هر وقتم اشتباه کنه مث یه مرد با همون صدا میگه اشتباه کردم عشقم معذرت میخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم جزئیات  چشمهایت کلیات  زندگی  من است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خودم که وقتی میرم پیش عشقم گوشیمو نمیزارم رو سایلنت لامصب ریسکش بالاس بالا میفهمی کلا باطریشو درمیارم میزارم تو جورابم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هیچکسو اونقد تنها نکن که به هر بی لیاقتی بگه عشقم…