بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو دریت اشگد احبک چان دمعاتک تسیل چان گلبک حن علیه وداس فوق المستحیل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکت القلم من بعدک والکتاب او گلبی من العشگ صدگ ولک تاب وحق العرش والقبله ولکتاب اذکرک کل صباح و کل مسیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كل عمري صافي اوياك زمزم تراني@و اذا فكرت يوم انساك ميت عساني. ترجمه: تمام عمرم باهات مثل زمزم زلال بودم@انشائ الله بميرم اگر روزي برسه كه اگر فكر فراموشت كردنت بكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماظل فلس بالجیب واتصل بیکم ولافرس یم الباب وارکب وجیکم(نه پولی درجیب مانده است تا باشما تماس بگیرم ونه اسبی در کنار در هست که سوارش بشم وبسویتان بیایم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنهو السبب یهوای ماکو رسایلانته علی مختاض لو عل موبایل؟(دلیل چیست ای دوست خبری از پیام نیست تو بامن قهری یا با موبایل؟)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحی ابسواد اللیل تنشدنی عنک/گتلهه راح انسا.گالتلی فنک... دلم تو تاریکی شب سراغ تو رو ازم گرفت/بهش گفتم میخوام فراموشش کنم.گفت: اگه میتونی این کارو بکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفرفت مثل الطیر روحی علی فرگاک/لا اگدر اوصل لیک لا اگدر انساک دلم در نبودت مثل پرنده بال بال میزنه(بی تابی میکنه)/نه میتونم بهت برسم نه میتونم فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو الگلب ینساکللسوگ اجیبه/اکتب علیه للبیع.خاین حبیبه اگه دلم فراموشت کرد میبرمش بازار روش مینویسم برای فروش!به عشقش خیانت کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه محبوب العشگ موکلمه تنگال/ولا کلمت احبک سهله عدنه های ناس حبهه بس بل اوجوه /واحنه بل گلب خضر عشگنه زده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سئلت الگلب منهو اعلی من الروح؟/گلی اکتب رساله وشوف وین اتروح!! از دل پرسیدم کی از جون بالاتره؟/گفت یه اس بنویس ببین کجا میره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو تغیب انغام حسک/لو تطول ایام بعدک لا تضن انساک لحظه/ولا یقل مقدار حبک اگه آهنگ صدات نباشه/اگه روزای نبودنت طولانی شه فکرشم نکن که یه لحظه فراموشت کنم/یا از عشقم بهت کم شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انه ما بچانی دهری/ آنه من حبک بچیت چان مگفول باب گلبی/ وانته من یا باب اجیت؟ زمونه اشک منو در نیاورد/واسه عشق تو بود که گریه کردم در قلب من قفل بود/تو از کدوم در اومدی تو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وین البخت یفلان واتگلی مبخوت!گمت اشتغل دفان ،شو محد ایموت:(((( کدوم شانس فلانی!که به من میگی خوش شانس!رفتم تو کار کفن و دفن هیشکی نمیمیره:((( هه...(این نبود خودم اذافش کردم خندم گرف خوب!!!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تضن انت منسی/انت اغلی من نفسی انته بالگلب محفوظ/مثل آیه الکرسی فکر نکن فراموش شدی/تو از جونم باارزش تری تو تو قلب من محفوظی/مثل ایه الکرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قالت الزوجه للطبیب: زوجی یتکلم وهو نائم فی لیل.ماذا افعل؟؟؟ اجاب الطبیب:اعطیه فرصه لیتکم فی النهار:))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راه که میرسی خیس از بارانی...گونه ات را می بوسم وپیش خودم فکر میکنم: از کی تا بحال قطره های باران هم شور شده اند.......!!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو دریت اشگد احبک چان دمعاتک تسیل چان گلبک حن علیه وداس فوق المستحیل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکت القلم من بعدک والکتاب او گلبی من العشگ صدگ ولک تاب وحق العرش والقبله ولکتاب اذکرک کل صباح و کل مسیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كل عمري صافي اوياك زمزم تراني@و اذا فكرت يوم انساك ميت عساني. ترجمه: تمام عمرم باهات مثل زمزم زلال بودم@انشائ الله بميرم اگر روزي برسه كه اگر فكر فراموشت كردنت بكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماظل فلس بالجیب واتصل بیکم ولافرس یم الباب وارکب وجیکم(نه پولی درجیب مانده است تا باشما تماس بگیرم ونه اسبی در کنار در هست که سوارش بشم وبسویتان بیایم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنهو السبب یهوای ماکو رسایلانته علی مختاض لو عل موبایل؟(دلیل چیست ای دوست خبری از پیام نیست تو بامن قهری یا با موبایل؟)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحی ابسواد اللیل تنشدنی عنک/گتلهه راح انسا.گالتلی فنک... دلم تو تاریکی شب سراغ تو رو ازم گرفت/بهش گفتم میخوام فراموشش کنم.گفت: اگه میتونی این کارو بکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفرفت مثل الطیر روحی علی فرگاک/لا اگدر اوصل لیک لا اگدر انساک دلم در نبودت مثل پرنده بال بال میزنه(بی تابی میکنه)/نه میتونم بهت برسم نه میتونم فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو الگلب ینساکللسوگ اجیبه/اکتب علیه للبیع.خاین حبیبه اگه دلم فراموشت کرد میبرمش بازار روش مینویسم برای فروش!به عشقش خیانت کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه محبوب العشگ موکلمه تنگال/ولا کلمت احبک سهله عدنه های ناس حبهه بس بل اوجوه /واحنه بل گلب خضر عشگنه زده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سئلت الگلب منهو اعلی من الروح؟/گلی اکتب رساله وشوف وین اتروح!! از دل پرسیدم کی از جون بالاتره؟/گفت یه اس بنویس ببین کجا میره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو تغیب انغام حسک/لو تطول ایام بعدک لا تضن انساک لحظه/ولا یقل مقدار حبک اگه آهنگ صدات نباشه/اگه روزای نبودنت طولانی شه فکرشم نکن که یه لحظه فراموشت کنم/یا از عشقم بهت کم شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انه ما بچانی دهری/ آنه من حبک بچیت چان مگفول باب گلبی/ وانته من یا باب اجیت؟ زمونه اشک منو در نیاورد/واسه عشق تو بود که گریه کردم در قلب من قفل بود/تو از کدوم در اومدی تو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وین البخت یفلان واتگلی مبخوت!گمت اشتغل دفان ،شو محد ایموت:(((( کدوم شانس فلانی!که به من میگی خوش شانس!رفتم تو کار کفن و دفن هیشکی نمیمیره:((( هه...(این نبود خودم اذافش کردم خندم گرف خوب!!!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تضن انت منسی/انت اغلی من نفسی انته بالگلب محفوظ/مثل آیه الکرسی فکر نکن فراموش شدی/تو از جونم باارزش تری تو تو قلب من محفوظی/مثل ایه الکرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قالت الزوجه للطبیب: زوجی یتکلم وهو نائم فی لیل.ماذا افعل؟؟؟ اجاب الطبیب:اعطیه فرصه لیتکم فی النهار:))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راه که میرسی خیس از بارانی...گونه ات را می بوسم وپیش خودم فکر میکنم: از کی تا بحال قطره های باران هم شور شده اند.......!!!!!!!!!