بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحلم بيك انا بحلم بيك و في اشواقي مستنيك ون مسالتش بيا يبقي كفايه عليا عشت لايلي هنييه بحلم بيك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینشدنی البطران تاکل عدس لیش، گتله انشد الگصاب کیلو اللحم بیش. ترجمه : آدم سرخوش ازم میپرسه که چرا عدس میخوری، منم بهش گفتم که برو از غصاب بپرس گوشت کیلو چنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الزمن مايوم دللنه وسرنه------- وعله دربك تعنينه وسرنه------- محدكشف خوتنه وسرنه --------- وتظل وسط الگلب الحد المنيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حبيبي ونت بعيد مشتاقلي لمسه ايد من غير ولا همسه غمض ومد ايديك اول ما فكر فيك هتحس بلمسه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كل يوم احبه تاني ويزيد هوا فقلبي اه من لي هيجرالي لما يعيش جنبي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻟﺰﻣﺎن ﺷﻜﺎل ﻟﺒﻨﺎدم ﯾﺮاوي اﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻗﺼﺺ واﻛﺘﺐ ﯾﺮاوي اﻧﺎ اﻟﺮﺑﯿﺘﻬﻢ ﻃﻠﻌﻮ ﯾﺮاوي ﻛﺒﺮو وﺗﻌﻠﻤﻮ ﻋﻀﺎت ﺑﯿﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موكلمن ما يذكرك يعني ناسيك ولا كلمن يذكرك يعني يهواك اكو وياك گاعد گلبه ابعيد واكو گاعد بعيدوگلبه وياك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یل فارگتنی اسنین کل یوم اسبک عفوا" مزاح اویاک یعنی آنه احبک ای که مرا سالها تنها گذاشته ای هر روز به تو دشنام میدهم/ببخشید شوخی بود قصدم دوست دارم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تگعد تگوم الناس تحچی ابجمالک وتسکر تطیح ابساع لو مر خیالک مردم در جمع و در خیابان از زیبایی تو صحبت میکنند/وهنگامی که سایه ای از تو ببینند مستانه به زمین می افتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ایام خوشی دیدم وراحت/ولا دیدم خوشی انه وراحت/بیا گفتم،برو گالت وراحت/خودش بادیگری وانا خطیه(چه روزای خوبی دیدم که گذشت راحتی وخوشی ندیدم گفتم بیا اون گفت برو ورفت او با دیگری رفت ومن گناه دارم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گطعنی حطنی ابنار و هفتنی بیدک وحته الرماد ایصیح للموت اریدک ترجمه: تکه تکه ام کن من تو اتش بنداز و خودات خاموشم کن بازهم خاکسترم داد می زند دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ الک آخ اعلیک اخ منشوفک حملت گلبی اهموم و ترید اشوفک ترجمه: اه برای تو آه بر علیه تو آه اگر دیدمت دلم رو پر حرص کردی و می خوای ترکت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حزینه الروح بغیابک شعرنا قصاید بیک یمدلل شعرنا والشعر لو صارابیض ما نسبغ شعرنا شبابی ایعود لو تسال علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علیک الله الوکت نساک لو انتم نسیتونه و عله افر اگک تمر ایام ولامره ذکرتونه ترجمه: خدایش زمونه گذاشت منو فراموش کنی یا عمدا فراموشم کردی وازدوری تو خیلی وقت می گذرد وحتی یادی از ما نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

العين تبچي ابحزن والشوگ راميني وافراگك مثل الجمر كل لحظه يچويني ترجمه: چشم ام با غم گريه مي كند و عشق در به در ام كرد ودوريت مانند زغال هر لحظه منو مي سوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امس شفتک طفتنی ابحلم نص الیل و گلت للناس شفته وگلی اشلونک غیر اتورطت من گلت شفته الیوم ضل یاهو الیکضنی ایگلی خیعونک

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحلم بيك انا بحلم بيك و في اشواقي مستنيك ون مسالتش بيا يبقي كفايه عليا عشت لايلي هنييه بحلم بيك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینشدنی البطران تاکل عدس لیش، گتله انشد الگصاب کیلو اللحم بیش. ترجمه : آدم سرخوش ازم میپرسه که چرا عدس میخوری، منم بهش گفتم که برو از غصاب بپرس گوشت کیلو چنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الزمن مايوم دللنه وسرنه------- وعله دربك تعنينه وسرنه------- محدكشف خوتنه وسرنه --------- وتظل وسط الگلب الحد المنيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حبيبي ونت بعيد مشتاقلي لمسه ايد من غير ولا همسه غمض ومد ايديك اول ما فكر فيك هتحس بلمسه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كل يوم احبه تاني ويزيد هوا فقلبي اه من لي هيجرالي لما يعيش جنبي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻟﺰﻣﺎن ﺷﻜﺎل ﻟﺒﻨﺎدم ﯾﺮاوي اﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻗﺼﺺ واﻛﺘﺐ ﯾﺮاوي اﻧﺎ اﻟﺮﺑﯿﺘﻬﻢ ﻃﻠﻌﻮ ﯾﺮاوي ﻛﺒﺮو وﺗﻌﻠﻤﻮ ﻋﻀﺎت ﺑﯿﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موكلمن ما يذكرك يعني ناسيك ولا كلمن يذكرك يعني يهواك اكو وياك گاعد گلبه ابعيد واكو گاعد بعيدوگلبه وياك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یل فارگتنی اسنین کل یوم اسبک عفوا" مزاح اویاک یعنی آنه احبک ای که مرا سالها تنها گذاشته ای هر روز به تو دشنام میدهم/ببخشید شوخی بود قصدم دوست دارم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تگعد تگوم الناس تحچی ابجمالک وتسکر تطیح ابساع لو مر خیالک مردم در جمع و در خیابان از زیبایی تو صحبت میکنند/وهنگامی که سایه ای از تو ببینند مستانه به زمین می افتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ایام خوشی دیدم وراحت/ولا دیدم خوشی انه وراحت/بیا گفتم،برو گالت وراحت/خودش بادیگری وانا خطیه(چه روزای خوبی دیدم که گذشت راحتی وخوشی ندیدم گفتم بیا اون گفت برو ورفت او با دیگری رفت ومن گناه دارم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گطعنی حطنی ابنار و هفتنی بیدک وحته الرماد ایصیح للموت اریدک ترجمه: تکه تکه ام کن من تو اتش بنداز و خودات خاموشم کن بازهم خاکسترم داد می زند دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ الک آخ اعلیک اخ منشوفک حملت گلبی اهموم و ترید اشوفک ترجمه: اه برای تو آه بر علیه تو آه اگر دیدمت دلم رو پر حرص کردی و می خوای ترکت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حزینه الروح بغیابک شعرنا قصاید بیک یمدلل شعرنا والشعر لو صارابیض ما نسبغ شعرنا شبابی ایعود لو تسال علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علیک الله الوکت نساک لو انتم نسیتونه و عله افر اگک تمر ایام ولامره ذکرتونه ترجمه: خدایش زمونه گذاشت منو فراموش کنی یا عمدا فراموشم کردی وازدوری تو خیلی وقت می گذرد وحتی یادی از ما نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

العين تبچي ابحزن والشوگ راميني وافراگك مثل الجمر كل لحظه يچويني ترجمه: چشم ام با غم گريه مي كند و عشق در به در ام كرد ودوريت مانند زغال هر لحظه منو مي سوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امس شفتک طفتنی ابحلم نص الیل و گلت للناس شفته وگلی اشلونک غیر اتورطت من گلت شفته الیوم ضل یاهو الیکضنی ایگلی خیعونک