بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يصاحب طال هجرك مر علـــــــــــينه وحتى ألزاد بعدك مر علـــــــــــينه أذا بعدك تحبنه مر علـــــــــــينه تعال وكروة ألتكسي علـــيه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخوى انته اوعله العينين والراس اوديلك سلام ابشوق واحساس عرج حبك اب وسط القلب نداس عزيز اويصعب فراقك عليه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمع تمساح دمعک منتهلهه وانت قمة الخيانه و منتهلهه يزي اتزامـط يخايـب منتهلهه تريد ابن الکــفو وسداد فيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وین اتدرید اروح اویاک بس لا تجرح احساسی  بی احساس چی میخوای از دستت شدم عاصی  امر اعیونی بعوینک وانت اعیونک لغیری  بهم بگو دوسم داری برات نداره هیچ کاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه توبه توبه ان كنت احبك تانب توبه بس قابلني مره وتبقي دي آخر نوبه وبعدها توبه توبه  ترجمه: از عشق تو توبه ميكنم و برای آخرين بار خواهان ديدنت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذا حدك مابقيت و علي كتفك ماغفيت يعني انا ماعشت بعمري و ع دنيا ماجيت.... ترجمه: اگر كنارت نباشم و روي شونه هات نخوابم يعي من زندگي نكردم و به اين دنيا نيامدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حزينه الروح بغيابك شعرنا وقصايد بيك يمدلل شعرنا الشعر لو شاب ما نصبغ شعرنا شبابي ايعود من تسال عليه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام بيكفيني تقلي بحبك هايده الكلمه بتقتلني.... ترجمه : من نميخوام حرف عاشقانه اي بزني كه دلم را از عشق ومحبت اب كند دوستت دارم برايم كافيست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتي چيني ها به معتاد چي ميگن؟؟؟ ميگن چينگ چانگ خاشوگه كز انعالك لا بوگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عايشالك احلي سنين في العمر يا ضي العين و فقلبي يا غالي حنين و غرام من اول يوم بهواك....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حبك دمع صافي حبك حظن دافي حبك عطرشافي اكتب بعد لو كافي ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذور لوعنك غبت بس موعذرانساك ناسي الرسائل اعترف بس مستحيل انساك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شسویلک أگص من چبدی و أشویلک؟ شسویلک؟ أزور احسین وأدعیلک شسویلک؟ أطوف ابحضرت العباس وأبچیلک شسویلک؟ تبقی أنت عزیز الروح أخر نفس أهدیلک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احزن وجن اجنون ساعه بقيابك شنهى المعزه البيك من دهرصابك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدنیا من فرگاک صدگنی تاذی. خلتنی شجره موز بین الشواذی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم گلبی تداین ورقه منک . وبدماکو بصفاتک وارقه منک احلفت.مایوم اعوفک ارقمنک احبک وتضل غالی علیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يصاحب طال هجرك مر علـــــــــــينه وحتى ألزاد بعدك مر علـــــــــــينه أذا بعدك تحبنه مر علـــــــــــينه تعال وكروة ألتكسي علـــيه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخوى انته اوعله العينين والراس اوديلك سلام ابشوق واحساس عرج حبك اب وسط القلب نداس عزيز اويصعب فراقك عليه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمع تمساح دمعک منتهلهه وانت قمة الخيانه و منتهلهه يزي اتزامـط يخايـب منتهلهه تريد ابن الکــفو وسداد فيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وین اتدرید اروح اویاک بس لا تجرح احساسی  بی احساس چی میخوای از دستت شدم عاصی  امر اعیونی بعوینک وانت اعیونک لغیری  بهم بگو دوسم داری برات نداره هیچ کاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه توبه توبه ان كنت احبك تانب توبه بس قابلني مره وتبقي دي آخر نوبه وبعدها توبه توبه  ترجمه: از عشق تو توبه ميكنم و برای آخرين بار خواهان ديدنت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذا حدك مابقيت و علي كتفك ماغفيت يعني انا ماعشت بعمري و ع دنيا ماجيت.... ترجمه: اگر كنارت نباشم و روي شونه هات نخوابم يعي من زندگي نكردم و به اين دنيا نيامدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حزينه الروح بغيابك شعرنا وقصايد بيك يمدلل شعرنا الشعر لو شاب ما نصبغ شعرنا شبابي ايعود من تسال عليه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام بيكفيني تقلي بحبك هايده الكلمه بتقتلني.... ترجمه : من نميخوام حرف عاشقانه اي بزني كه دلم را از عشق ومحبت اب كند دوستت دارم برايم كافيست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتي چيني ها به معتاد چي ميگن؟؟؟ ميگن چينگ چانگ خاشوگه كز انعالك لا بوگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عايشالك احلي سنين في العمر يا ضي العين و فقلبي يا غالي حنين و غرام من اول يوم بهواك....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حبك دمع صافي حبك حظن دافي حبك عطرشافي اكتب بعد لو كافي ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذور لوعنك غبت بس موعذرانساك ناسي الرسائل اعترف بس مستحيل انساك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شسویلک أگص من چبدی و أشویلک؟ شسویلک؟ أزور احسین وأدعیلک شسویلک؟ أطوف ابحضرت العباس وأبچیلک شسویلک؟ تبقی أنت عزیز الروح أخر نفس أهدیلک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احزن وجن اجنون ساعه بقيابك شنهى المعزه البيك من دهرصابك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدنیا من فرگاک صدگنی تاذی. خلتنی شجره موز بین الشواذی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم گلبی تداین ورقه منک . وبدماکو بصفاتک وارقه منک احلفت.مایوم اعوفک ارقمنک احبک وتضل غالی علیه