بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تضن انت منسیانت اغلی من نفسی انته بالگلب محفوظمثل آیه الکرسی فکر نکن فراموش شدیتو از جونم باارزش تری تو تو قلب من محفوظیمثل ایه الکرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل عمری صافی اویاک زمزم ترانی@و اذا فکرت یوم انساک میت عسانی ترجمه: تمام عمرم باهات مثل زمزم زلال بودم@انشائ الله بمیرم اگر روزی برسه که اگر فکر فراموشت کردنت بکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذا حدک مابقیت و علی کتفک ماغفیت یعنی انا ماعشت بعمری و ع دنیا ماجیت ترجمه: اگر کنارت نباشم و روی شونه هات نخوابم یعی من زندگی نکردم و به این دنیا نیامدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذور لوعنک غبت بس موعذرانساک ناسی الرسائل اعترف بس مستحیل انساک  ای  من  جدا ز منای همیشه با من با هم نساختیم و نمی سازیم تو آن عزیزترین نیمه ی منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخجل ادگ اعلیک خایف تملنی بس گلبی نص الیل عنک سالنی ترجمه : خجالت میکشم بهت زنگ بزنم ولی قلبم نیمه شب از تو میپرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیب عن عنیا ضیع من ایدیا سیبنی عذابی لدموع عینیا ترجمه : از پیش چشمانم دور شو از بین دستانم ناپدید شو و من را همراه با رنجی که می کشم و اشکی که از چشمانم می چکد تنها بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟ حبک ابگلبی دم بس من شوفتک محروم ترجمه: چرا دنیا ظالمه واونی که کسیو دوست داره مظلوم؟ عشقت تو دلم دائمیه ولی از دیدنت محرومم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حبک دمع صافی حبک حظن دافی حبک عطرشافی اکتب بعد لو کافی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخوى انته اوعله العینین والراس اودیلک سلام ابشوق واحساس عرج حبک اب وسط القلب نداس عزیز اویصعب فراقک علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسی خمس وانت سادسها والعجایب سبع وانت ثامنها ودنیتی وحده وانت شاغلها ترجمه : حواسم ۵ گانست و تو ششمی و عجایت هفتگانست و تو هشتمی و دنیای من یکیست و تو آن را در بر گرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یمکن اخذنی الوکت واتاخر المرسال بس انت وسط الگب ما غبت عن البال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت مثل الذهب بس فرق بسیط الذهب من باعه ربح وانت من باعک خسر ترجمه: تو مثل طلا میمونی فقط یه فرق ساده ایی هست طلا رو هرکه بفروشه سود میکنه اما تورو هرکه فروخت ضرر کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریت الحلونعسان وانه مخده نتشابک انه ویا خدی عله خده ترجمه: ای کاش آن زیبارو خوابش بگیرد و من بالش او بودم تا گونه اش بر گونه ام قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الموت اولی من رکوب العار مردن از ننگ و ذلت پذیری بهتر است امام حسین ع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الشوق مجننی والبعد مذوبنی یاریت ادوس علی موزه؟؟ ولعندک تزحلکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو کان بالشطرنج قطعه مونثه لمات الملک عشقااا اگر در شطرنج قطعه مونثی بود شاه عاشقانه می مرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تضن انت منسیانت اغلی من نفسی انته بالگلب محفوظمثل آیه الکرسی فکر نکن فراموش شدیتو از جونم باارزش تری تو تو قلب من محفوظیمثل ایه الکرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل عمری صافی اویاک زمزم ترانی@و اذا فکرت یوم انساک میت عسانی ترجمه: تمام عمرم باهات مثل زمزم زلال بودم@انشائ الله بمیرم اگر روزی برسه که اگر فکر فراموشت کردنت بکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذا حدک مابقیت و علی کتفک ماغفیت یعنی انا ماعشت بعمری و ع دنیا ماجیت ترجمه: اگر کنارت نباشم و روی شونه هات نخوابم یعی من زندگی نکردم و به این دنیا نیامدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذور لوعنک غبت بس موعذرانساک ناسی الرسائل اعترف بس مستحیل انساک  ای  من  جدا ز منای همیشه با من با هم نساختیم و نمی سازیم تو آن عزیزترین نیمه ی منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخجل ادگ اعلیک خایف تملنی بس گلبی نص الیل عنک سالنی ترجمه : خجالت میکشم بهت زنگ بزنم ولی قلبم نیمه شب از تو میپرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیب عن عنیا ضیع من ایدیا سیبنی عذابی لدموع عینیا ترجمه : از پیش چشمانم دور شو از بین دستانم ناپدید شو و من را همراه با رنجی که می کشم و اشکی که از چشمانم می چکد تنها بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟ حبک ابگلبی دم بس من شوفتک محروم ترجمه: چرا دنیا ظالمه واونی که کسیو دوست داره مظلوم؟ عشقت تو دلم دائمیه ولی از دیدنت محرومم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حبک دمع صافی حبک حظن دافی حبک عطرشافی اکتب بعد لو کافی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخوى انته اوعله العینین والراس اودیلک سلام ابشوق واحساس عرج حبک اب وسط القلب نداس عزیز اویصعب فراقک علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسی خمس وانت سادسها والعجایب سبع وانت ثامنها ودنیتی وحده وانت شاغلها ترجمه : حواسم ۵ گانست و تو ششمی و عجایت هفتگانست و تو هشتمی و دنیای من یکیست و تو آن را در بر گرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یمکن اخذنی الوکت واتاخر المرسال بس انت وسط الگب ما غبت عن البال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت مثل الذهب بس فرق بسیط الذهب من باعه ربح وانت من باعک خسر ترجمه: تو مثل طلا میمونی فقط یه فرق ساده ایی هست طلا رو هرکه بفروشه سود میکنه اما تورو هرکه فروخت ضرر کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریت الحلونعسان وانه مخده نتشابک انه ویا خدی عله خده ترجمه: ای کاش آن زیبارو خوابش بگیرد و من بالش او بودم تا گونه اش بر گونه ام قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الموت اولی من رکوب العار مردن از ننگ و ذلت پذیری بهتر است امام حسین ع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الشوق مجننی والبعد مذوبنی یاریت ادوس علی موزه؟؟ ولعندک تزحلکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو کان بالشطرنج قطعه مونثه لمات الملک عشقااا اگر در شطرنج قطعه مونثی بود شاه عاشقانه می مرد