بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اضل الصوتک اتمنه واصبرلدنیتک جنه واذارادالگلب ینساک احرگه وانتقم منه درآرزوی شنیدن صدایت میمانم وبرای دنیایت بهشتی خواهم شدواگرروزی دلم بخواهدفراموشت کند اورا میسوزانم واینگونه ازش انتقام میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عینیا بتحبک وقلبی بیحبک وحضنی بیضمک ترجمه:چشمم تورادوست دارد وقلبم عاشق توست وآغوشم تورا میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه توبه توبه ان کنت احبک تانب توبه بس قابلنی مره وتبقی دی آخر نوبه وبعدها توبه توبه ترجمه: از عشق تو توبه میکنم و برای آخرین بار خواهان دیدنت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقاک هوای رضاک منایفهب لی لقاک وهب لی رضاک دیدارتوآرزوی من است ورضایت توخواسته منپس ببخش برمن دیدارت راورضایتت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انه ما بچانی دهری آنه من حبک بچیت چان مگفول باب گلبی وانته من یا باب اجیت؟ زمونه اشک منو در نیاوردواسه عشق تو بود که گریه کردم در قلب من قفل بودتو از کدوم در اومدی تو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم ای که چشمام برایت ذوب میشم وقتی صدات رو میشنوم اگه بخوای قسم بخورم که تا مرگ با تو باشم تا زمان مرگ هم مخلص تو میمونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اروع القلئب قلبک واجمل لکلام همسک واحلی ما فی الدنیا انی عرفتک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق این ترکیبیام عزیزم  یا من اعیونی برایت  اموعن موع من اسمع  صدایت  اذا تقسم قسم للموت ویاک  اضل للموت  هم مخلص برایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ الک آخ اعلیک اخ منشوفک حملت گلبی اهموم و ترید اشوفک ترجمه: اه برای تو آه بر علیه تو آه اگر دیدمت دلم رو پر حرص کردی و می خوای ترکت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهم انک کما احب فاجعلنی کما تحب ترجمه: خدایا تو آنچنانی که من می خواهم و مرا آنچنان کن که تو می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا یا ایها الارهابی  ای ارهابی   دوس اعلی الورد گام الورد ینداس پای بر گل بگذار در این زمانه روی گل هم پا می گذارند بس عطر الورد هم تگدر اتدوسه اما بر عطر و بوی گل هم می توانی پا بذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذا حبک یسیر الموت اموت و بیدک ادفنی و اکتب عل الگبر مظلوم مات و ماشبع منی ترجمه: اگر عشق تو مرگ باشه میمیرم و با دستت منو دفن کن و روی قبرم بنویس مظلوم مرد و ازمن سیر نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا ایّها الّذین ءامنوا استجیبوا للّه و للرّسول اذا دعاکم لما یحییکم ترجمه:ای مومناندعوت خدا و پیامبر را اجابت کنیدآنگاه که شما را به چیزی فرا میخواند که زندگی و حیاتتان می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وین البخت یفلان واتگلی مبخوتگمت اشتغل دفان شو محد ایموت: کدوم شانس فلانیکه به من میگی خوش شانسرفتم تو کار کفن و دفن هیشکی نمیمیره: ههاین نبود خودم اذافش کردم خندم گرف خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موکلمن ما یذکرک یعنی ناسیک ولا کلمن یذکرک یعنی یهواک اکو ویاک گاعد گلبه ابعید واکو گاعد بعیدوگلبه ویاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجمل هندسه فی الحیاه ان تبنی جسرا من الامل فوق بحیره من الیأس ترجمه: زیباترین هندسه زندگی این است که پل ای از امید بسازی بالاتر از دریایی ناامیدی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اضل الصوتک اتمنه واصبرلدنیتک جنه واذارادالگلب ینساک احرگه وانتقم منه درآرزوی شنیدن صدایت میمانم وبرای دنیایت بهشتی خواهم شدواگرروزی دلم بخواهدفراموشت کند اورا میسوزانم واینگونه ازش انتقام میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عینیا بتحبک وقلبی بیحبک وحضنی بیضمک ترجمه:چشمم تورادوست دارد وقلبم عاشق توست وآغوشم تورا میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه توبه توبه ان کنت احبک تانب توبه بس قابلنی مره وتبقی دی آخر نوبه وبعدها توبه توبه ترجمه: از عشق تو توبه میکنم و برای آخرین بار خواهان دیدنت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقاک هوای رضاک منایفهب لی لقاک وهب لی رضاک دیدارتوآرزوی من است ورضایت توخواسته منپس ببخش برمن دیدارت راورضایتت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انه ما بچانی دهری آنه من حبک بچیت چان مگفول باب گلبی وانته من یا باب اجیت؟ زمونه اشک منو در نیاوردواسه عشق تو بود که گریه کردم در قلب من قفل بودتو از کدوم در اومدی تو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم ای که چشمام برایت ذوب میشم وقتی صدات رو میشنوم اگه بخوای قسم بخورم که تا مرگ با تو باشم تا زمان مرگ هم مخلص تو میمونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اروع القلئب قلبک واجمل لکلام همسک واحلی ما فی الدنیا انی عرفتک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق این ترکیبیام عزیزم  یا من اعیونی برایت  اموعن موع من اسمع  صدایت  اذا تقسم قسم للموت ویاک  اضل للموت  هم مخلص برایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ الک آخ اعلیک اخ منشوفک حملت گلبی اهموم و ترید اشوفک ترجمه: اه برای تو آه بر علیه تو آه اگر دیدمت دلم رو پر حرص کردی و می خوای ترکت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهم انک کما احب فاجعلنی کما تحب ترجمه: خدایا تو آنچنانی که من می خواهم و مرا آنچنان کن که تو می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا یا ایها الارهابی  ای ارهابی   دوس اعلی الورد گام الورد ینداس پای بر گل بگذار در این زمانه روی گل هم پا می گذارند بس عطر الورد هم تگدر اتدوسه اما بر عطر و بوی گل هم می توانی پا بذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذا حبک یسیر الموت اموت و بیدک ادفنی و اکتب عل الگبر مظلوم مات و ماشبع منی ترجمه: اگر عشق تو مرگ باشه میمیرم و با دستت منو دفن کن و روی قبرم بنویس مظلوم مرد و ازمن سیر نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا ایّها الّذین ءامنوا استجیبوا للّه و للرّسول اذا دعاکم لما یحییکم ترجمه:ای مومناندعوت خدا و پیامبر را اجابت کنیدآنگاه که شما را به چیزی فرا میخواند که زندگی و حیاتتان می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وین البخت یفلان واتگلی مبخوتگمت اشتغل دفان شو محد ایموت: کدوم شانس فلانیکه به من میگی خوش شانسرفتم تو کار کفن و دفن هیشکی نمیمیره: ههاین نبود خودم اذافش کردم خندم گرف خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موکلمن ما یذکرک یعنی ناسیک ولا کلمن یذکرک یعنی یهواک اکو ویاک گاعد گلبه ابعید واکو گاعد بعیدوگلبه ویاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجمل هندسه فی الحیاه ان تبنی جسرا من الامل فوق بحیره من الیأس ترجمه: زیباترین هندسه زندگی این است که پل ای از امید بسازی بالاتر از دریایی ناامیدی