بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گطعنی حطنی ابنار و هفتنی بیدک وحته الرماد ایصیح للموت اریدک ترجمه: تکه تکه ام کن من تو اتش بنداز و خودات خاموشم کن بازهم خاکسترم داد می زند دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر اکرم صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله: أعظم النّاس قدْراً منْ ترک ما لا یعْنیه پرارج‌ترین مردم کسی است که آن‌چه را که به او مربوط نیست رها کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محیتک من خیالی و حاولت أنساک@أو گلت أنسه المحبه و ینتهی همی@وین أدری الگلب و الروح والشریان  انته و کل وجودی و عایش ابدمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرگ گلبی ابمحیط الشوگ شلهه @ وجروح الصارت امنجفاک شلهه @ تلوم الناس بیه وبیک شلهه @ قصدهم بس یبعدونک علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انا ما بدی تقلی کلام یدوب قلبی حنین وغرام بیکفینی تقلی بحبک هایده الکلمه بتقتلنی ترجمه : من نمیخوام حرف عاشقانه ای بزنی که دلم را از عشق ومحبت اب کند دوستت دارم برایم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسبالک انه انساک لو طال الفراگ؟ بالعکس کلما طال آنه اکثر اشتاگ ترجمه: فکر کردی من فراموشت میکنم اگه دوریت طولانی بشه؟ برعکس ر چقدر بیشتر طول بکشه من مشتاق تر میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

العین تبچی ابحزن والشوگ رامینی وافراگک مثل الجمر کل لحظه یچوینی ترجمه: چشم ام با غم گریه می کند و عشق در به در ام کرد ودوریت مانند زغال هر لحظه منو می سوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

القلب لک ینادی والروح بعدک سراب کل الوجوه تغیب عادی وانت غیابک عذاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی چینی ها به معتاد چی میگن؟؟؟ میگن چینگ چانگ خاشوگه کز انعالک لا بوگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ایام خوشی دیدم وراحتولا دیدم خوشی انه وراحتبیا گفتمبرو گالت وراحتخودش بادیگری وانا خطیهچه روزای خوبی دیدم که گذشت راحتی وخوشی ندیدم گفتم بیا اون گفت برو ورفت او با دیگری رفت ومن گناه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ الک آخ اعلیک اخ منشوفک حملت گلبی اهموم و ترید اشوفک ترجمه: اه برای تو آه بر علیه تو آه اگر دیدمت دلم رو پر حرص کردی و می خوای ترکت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أیقنت أننا حین نحب بصدق  نسرف فی الدعآء   یقین پیداکردم: زمانى که صادقانه عاشق میشویم در دعا اسراف میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حزینه الروح بغیابک شعرنا وقصاید بیک یمدلل شعرنا الشعر لو شاب ما نصبغ شعرنا شبابی ایعود من تسال علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عبد الله حقّ عبادته آتاه الله فوق أمانیه و کفایته هر که خدا را  آن‌گونه که سزاوار اوست  بندگی کند  خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سئلت الگلب منهو اعلی من الروح؟گلی اکتب رساله وشوف وین اتروح از دل پرسیدم کی از جون بالاتره؟گفت یه اس بنویس ببین کجا میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبک واحب اسمک واحب اللی خلق رسمک یا اصعب درس بلکون راسب بیک ما فهمک ترجمه : دوستت دارم و اسمت را دوست دارم و دوست دارم کسی که تو را خلق کرد  ای سخترین درس و  من در شناختت مردودم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گطعنی حطنی ابنار و هفتنی بیدک وحته الرماد ایصیح للموت اریدک ترجمه: تکه تکه ام کن من تو اتش بنداز و خودات خاموشم کن بازهم خاکسترم داد می زند دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر اکرم صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله: أعظم النّاس قدْراً منْ ترک ما لا یعْنیه پرارج‌ترین مردم کسی است که آن‌چه را که به او مربوط نیست رها کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محیتک من خیالی و حاولت أنساک@أو گلت أنسه المحبه و ینتهی همی@وین أدری الگلب و الروح والشریان  انته و کل وجودی و عایش ابدمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرگ گلبی ابمحیط الشوگ شلهه @ وجروح الصارت امنجفاک شلهه @ تلوم الناس بیه وبیک شلهه @ قصدهم بس یبعدونک علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انا ما بدی تقلی کلام یدوب قلبی حنین وغرام بیکفینی تقلی بحبک هایده الکلمه بتقتلنی ترجمه : من نمیخوام حرف عاشقانه ای بزنی که دلم را از عشق ومحبت اب کند دوستت دارم برایم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسبالک انه انساک لو طال الفراگ؟ بالعکس کلما طال آنه اکثر اشتاگ ترجمه: فکر کردی من فراموشت میکنم اگه دوریت طولانی بشه؟ برعکس ر چقدر بیشتر طول بکشه من مشتاق تر میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

العین تبچی ابحزن والشوگ رامینی وافراگک مثل الجمر کل لحظه یچوینی ترجمه: چشم ام با غم گریه می کند و عشق در به در ام کرد ودوریت مانند زغال هر لحظه منو می سوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

القلب لک ینادی والروح بعدک سراب کل الوجوه تغیب عادی وانت غیابک عذاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی چینی ها به معتاد چی میگن؟؟؟ میگن چینگ چانگ خاشوگه کز انعالک لا بوگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ایام خوشی دیدم وراحتولا دیدم خوشی انه وراحتبیا گفتمبرو گالت وراحتخودش بادیگری وانا خطیهچه روزای خوبی دیدم که گذشت راحتی وخوشی ندیدم گفتم بیا اون گفت برو ورفت او با دیگری رفت ومن گناه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ الک آخ اعلیک اخ منشوفک حملت گلبی اهموم و ترید اشوفک ترجمه: اه برای تو آه بر علیه تو آه اگر دیدمت دلم رو پر حرص کردی و می خوای ترکت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أیقنت أننا حین نحب بصدق  نسرف فی الدعآء   یقین پیداکردم: زمانى که صادقانه عاشق میشویم در دعا اسراف میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حزینه الروح بغیابک شعرنا وقصاید بیک یمدلل شعرنا الشعر لو شاب ما نصبغ شعرنا شبابی ایعود من تسال علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عبد الله حقّ عبادته آتاه الله فوق أمانیه و کفایته هر که خدا را  آن‌گونه که سزاوار اوست  بندگی کند  خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سئلت الگلب منهو اعلی من الروح؟گلی اکتب رساله وشوف وین اتروح از دل پرسیدم کی از جون بالاتره؟گفت یه اس بنویس ببین کجا میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبک واحب اسمک واحب اللی خلق رسمک یا اصعب درس بلکون راسب بیک ما فهمک ترجمه : دوستت دارم و اسمت را دوست دارم و دوست دارم کسی که تو را خلق کرد  ای سخترین درس و  من در شناختت مردودم