بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راه که میرسی خیس از بارانیگونه ات را می بوسم وپیش خودم فکر میکنم: از کی تا بحال قطره های باران هم شور شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شسویلک أگص من چبدی و أشویلک؟ شسویلک؟ أزور احسین وأدعیلک شسویلک؟ أطوف ابحضرت العباس وأبچیلک شسویلک؟ تبقی أنت عزیز الروح أخر نفس أهدیلک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل لحظه موکل یوم لعیونک اشتاگ خایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ ترجمه : هر لحظه  نه هر روز مشتاق چشمانتم ولی میترسم دور بمانی و این دوری مرا بکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم اتمنه ان اعود للوراء لکه اعانق ارواحا لم تخبرنی بموعد رحیلها ترجمه: چقدر آرزو دارم به گذشته بر گردم وکسانی را بغل کنم که هنگام رفتنشان خبرم نکردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منسوب به امیر المومنینع : ا تزعم انّک جرمٌ صغیر؟ و فیک انطوی العالم الاکبر آیا فکر میکنی جرم کوچکی هستی؟ درحالیکه عالم بزرگتر در تو پیچیده شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو تغیب انغام حسکلو تطول ایام بعدک لا تضن انساک لحظهولا یقل مقدار حبک اگه آهنگ صدات نباشهاگه روزای نبودنت طولانی شه فکرشم نکن که یه لحظه فراموشت کنمیا از عشقم بهت کم شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عایشالک احلی سنین فی العمر یا ضی العین و فقلبی یا غالی حنین و غرام من اول یوم بهواک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحبنی خطوه احبک سفر تعشقنی لحظه اعشقک عمر تشتاق لی ساعه شوقی لک بحر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تفعل المستحیل لشخص لم یفعل الممکن لاجلک ترجمه: ناشدنی ها را برای کسی انجام مده وقتی که برات ممکنها را انجام نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم انته ساس البیت هم انته داری اوکل ماگول انساک یصعد فشاری ترجمه : تو هم خانه  و هم اساس زندگی منی  هر وقت میگم فراموشت کنم فشارم میفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سابتسم فهو اسهل من ان اشرح للاخرین احزانی ترجمه: خنده هایم آسان تر از ان است که غم هایم را برای دیگران شرح و بازگو کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت النفس والروح وانت حیاتی صدگنی افکر بیک حتی ابصلاتی ترجمه: تو نفس و روح منی تو زندگی منی باور کن بهت فکر میکنم حتی سر نمازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبک یا اعز انسان واجمل ما خلق ربی دوستت دارم ای عزیزترین انسان  وزیباترینی که خداوند خلق کرده حبک مو مسج مرسال دوستت دارم نه در ارسال پیام حبک قطعه من گلبی؟ دوستت دارم تیکه ای از قلبم هستی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الزمن مایوم دللنه وسرنه  وعله دربک تعنینه وسرنه محدکشف خوتنه وسرنه وتظل وسط الگلب الحد المنیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم گلبی تداین ورقه منک  وبدماکو بصفاتک وارقه منک احلفتمایوم اعوفک ارقمنک احبک وتضل غالی علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنهو السبب یهوای ماکو رسایلانته علی مختاض لو عل موبایل؟دلیل چیست ای دوست خبری از پیام نیست  تو بامن قهری یا با موبایل؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راه که میرسی خیس از بارانیگونه ات را می بوسم وپیش خودم فکر میکنم: از کی تا بحال قطره های باران هم شور شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شسویلک أگص من چبدی و أشویلک؟ شسویلک؟ أزور احسین وأدعیلک شسویلک؟ أطوف ابحضرت العباس وأبچیلک شسویلک؟ تبقی أنت عزیز الروح أخر نفس أهدیلک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل لحظه موکل یوم لعیونک اشتاگ خایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ ترجمه : هر لحظه  نه هر روز مشتاق چشمانتم ولی میترسم دور بمانی و این دوری مرا بکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم اتمنه ان اعود للوراء لکه اعانق ارواحا لم تخبرنی بموعد رحیلها ترجمه: چقدر آرزو دارم به گذشته بر گردم وکسانی را بغل کنم که هنگام رفتنشان خبرم نکردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منسوب به امیر المومنینع : ا تزعم انّک جرمٌ صغیر؟ و فیک انطوی العالم الاکبر آیا فکر میکنی جرم کوچکی هستی؟ درحالیکه عالم بزرگتر در تو پیچیده شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو تغیب انغام حسکلو تطول ایام بعدک لا تضن انساک لحظهولا یقل مقدار حبک اگه آهنگ صدات نباشهاگه روزای نبودنت طولانی شه فکرشم نکن که یه لحظه فراموشت کنمیا از عشقم بهت کم شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عایشالک احلی سنین فی العمر یا ضی العین و فقلبی یا غالی حنین و غرام من اول یوم بهواک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحبنی خطوه احبک سفر تعشقنی لحظه اعشقک عمر تشتاق لی ساعه شوقی لک بحر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تفعل المستحیل لشخص لم یفعل الممکن لاجلک ترجمه: ناشدنی ها را برای کسی انجام مده وقتی که برات ممکنها را انجام نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم انته ساس البیت هم انته داری اوکل ماگول انساک یصعد فشاری ترجمه : تو هم خانه  و هم اساس زندگی منی  هر وقت میگم فراموشت کنم فشارم میفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سابتسم فهو اسهل من ان اشرح للاخرین احزانی ترجمه: خنده هایم آسان تر از ان است که غم هایم را برای دیگران شرح و بازگو کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت النفس والروح وانت حیاتی صدگنی افکر بیک حتی ابصلاتی ترجمه: تو نفس و روح منی تو زندگی منی باور کن بهت فکر میکنم حتی سر نمازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبک یا اعز انسان واجمل ما خلق ربی دوستت دارم ای عزیزترین انسان  وزیباترینی که خداوند خلق کرده حبک مو مسج مرسال دوستت دارم نه در ارسال پیام حبک قطعه من گلبی؟ دوستت دارم تیکه ای از قلبم هستی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الزمن مایوم دللنه وسرنه  وعله دربک تعنینه وسرنه محدکشف خوتنه وسرنه وتظل وسط الگلب الحد المنیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم گلبی تداین ورقه منک  وبدماکو بصفاتک وارقه منک احلفتمایوم اعوفک ارقمنک احبک وتضل غالی علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنهو السبب یهوای ماکو رسایلانته علی مختاض لو عل موبایل؟دلیل چیست ای دوست خبری از پیام نیست  تو بامن قهری یا با موبایل؟