بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علیک الله الوکت نساک لو انتم نسیتونه و عله افر اگک تمر ایام ولامره ذکرتونه ترجمه: خدایش زمونه گذاشت منو فراموش کنی یا عمدا فراموشم کردی وازدوری تو خیلی وقت می گذرد وحتی یادی از ما نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموت ابحصره وقهر لو انت تنسانی راضی اعیش ابسجن بس انت سجّانی ترجمه: با حسرت وغصه میمیرم اگه تو منو فراموش کنی به زندگی توی زندان راضیم به شرطی که تو زندانبانم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ا=اهواک انا اهواک ح=حلفت ما انساک ب=بدا یکبر غلاک ک= کل شی ولا فرقاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یغالی الحال بعدک ماله راحه  و دلیلی اخلاغ عینک ماله راحه  و حق عینک یا غالی ماألی راحه  ألراحه ویاک من نکعد سویه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمال الیل بنظره عیونک ونورالبدر مرسوم بجفونک وکل الکون مایسوی بدونک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماظل فلس بالجیب واتصل بیکم ولافرس یم الباب وارکب وجیکمنه پولی درجیب مانده است تا باشما تماس بگیرم ونه اسبی در کنار در هست که سوارش بشم وبسویتان بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الابتسامه هی اللغه التی یفهمها جمیع الشعوب ترجمه: خنده لغتی است که تمام اقوام ان را می فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یصاحب طال هجرک مر علینه وحتى ألزاد بعدک مر علینه أذا بعدک تحبنه مر علینه تعال وکروه ألتکسی علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

البخیل من بخل بالسّلام بخیل کسی است که از سلام کردن بخل ورزد سلام نکند امام حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلونی اعله محد حته امشی اویا  هیچکس را برایم پیدا کنید لان احبابی گالو محد ایحبک  چونکه دوستان  گفتند که هیچکس تو را دوست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم و غیرازتوکسی رادوست ندارم و نمیخواهم قلبم بدون تو شکست خورد نمیخواهم حتی اگه ثروت دنیا روبدن نمیخواهمفقط دیدن تو رومیخواهم همین برامن کافیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحی ابسواد اللیل تنشدنی عنکگتلهه راح انساگالتلی فنک دلم تو تاریکی شب سراغ تو رو ازم گرفتبهش گفتم میخوام فراموشش کنمگفت: اگه میتونی این کارو بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلائل علامات القبول : الجلوس إلى‏ أهل العقول از نشانه‏ هاى خوش‏نامى و نیک‏بختى  همنشینى با خردمندان است امام حسین ع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدنیا من فرگاک صدگنی تاذی خلتنی شجره موز بین الشواذی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدموع لیست قطرات  بل کلمات سقطت لانها لم تجد من یفهم معناها ترجمه: اشکها فقط قطره ای از اب نیستند بلکه کلماتی هستند که بخاطر اینکه کسی مفهموم اشان را درک نکرد افتاده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تحزن ولا تهتم انا عنک اشیل الهم انا احبک بکل جنون انا افدی دموعک دم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علیک الله الوکت نساک لو انتم نسیتونه و عله افر اگک تمر ایام ولامره ذکرتونه ترجمه: خدایش زمونه گذاشت منو فراموش کنی یا عمدا فراموشم کردی وازدوری تو خیلی وقت می گذرد وحتی یادی از ما نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموت ابحصره وقهر لو انت تنسانی راضی اعیش ابسجن بس انت سجّانی ترجمه: با حسرت وغصه میمیرم اگه تو منو فراموش کنی به زندگی توی زندان راضیم به شرطی که تو زندانبانم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ا=اهواک انا اهواک ح=حلفت ما انساک ب=بدا یکبر غلاک ک= کل شی ولا فرقاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یغالی الحال بعدک ماله راحه  و دلیلی اخلاغ عینک ماله راحه  و حق عینک یا غالی ماألی راحه  ألراحه ویاک من نکعد سویه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمال الیل بنظره عیونک ونورالبدر مرسوم بجفونک وکل الکون مایسوی بدونک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماظل فلس بالجیب واتصل بیکم ولافرس یم الباب وارکب وجیکمنه پولی درجیب مانده است تا باشما تماس بگیرم ونه اسبی در کنار در هست که سوارش بشم وبسویتان بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الابتسامه هی اللغه التی یفهمها جمیع الشعوب ترجمه: خنده لغتی است که تمام اقوام ان را می فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یصاحب طال هجرک مر علینه وحتى ألزاد بعدک مر علینه أذا بعدک تحبنه مر علینه تعال وکروه ألتکسی علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

البخیل من بخل بالسّلام بخیل کسی است که از سلام کردن بخل ورزد سلام نکند امام حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلونی اعله محد حته امشی اویا  هیچکس را برایم پیدا کنید لان احبابی گالو محد ایحبک  چونکه دوستان  گفتند که هیچکس تو را دوست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم و غیرازتوکسی رادوست ندارم و نمیخواهم قلبم بدون تو شکست خورد نمیخواهم حتی اگه ثروت دنیا روبدن نمیخواهمفقط دیدن تو رومیخواهم همین برامن کافیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحی ابسواد اللیل تنشدنی عنکگتلهه راح انساگالتلی فنک دلم تو تاریکی شب سراغ تو رو ازم گرفتبهش گفتم میخوام فراموشش کنمگفت: اگه میتونی این کارو بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلائل علامات القبول : الجلوس إلى‏ أهل العقول از نشانه‏ هاى خوش‏نامى و نیک‏بختى  همنشینى با خردمندان است امام حسین ع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدنیا من فرگاک صدگنی تاذی خلتنی شجره موز بین الشواذی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدموع لیست قطرات  بل کلمات سقطت لانها لم تجد من یفهم معناها ترجمه: اشکها فقط قطره ای از اب نیستند بلکه کلماتی هستند که بخاطر اینکه کسی مفهموم اشان را درک نکرد افتاده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تحزن ولا تهتم انا عنک اشیل الهم انا احبک بکل جنون انا افدی دموعک دم