بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سابتسم فهو اسهل من ان اشرح للاخرین احزانی ترجمه: خنده هایم آسان تر از ان است که غم هایم را برای دیگران شرح و بازگو کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تفعل المستحیل لشخص لم یفعل الممکن لاجلک ترجمه: ناشدنی ها را برای کسی انجام مده وقتی که برات ممکنها را انجام نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا ربی فی هذه ساعه اسئلک الراحه لکل من ضاقت علیه دنیا ترجمه پروردگارا درهمین ساعت از تو راحتی واسایش می جوییم برای کسی که روزگار براش دشوار شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت النفس والروح وانت حیاتی صدگنی افکر بیک حتی ابصلاتی ترجمه: تو نفس و روح منی تو زندگی منی باور کن بهت فکر میکنم حتی سر نمازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ڪۈآرث ٱلبشّر    شخص تضعه فی عینیڪ فیعمیک وشخص تضعه تحت قدمیک فیرفعک  از شگفتى انسانها کسى را در چشمانت قرار میدهى و کورت میکند- وکسى را زیر پایت قرار میدهى و تو را به بالا مى برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخجل ادگ اعلیک خایف تملنی بس گلبی نص الیل عنک سالنی ترجمه : خجالت میکشم بهت زنگ بزنم ولی قلبم نیمه شب از تو میپرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احزن وجن اجنون ساعه بقیابک شنهى المعزه البیک من دهرصابک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الشوق مجننی والبعد مذوبنی یاریت ادوس علی موزه؟؟ ولعندک تزحلکنی  %d8%a8%db%8c#ixzz3bKefFJbC

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوراح عطر الورد عطرک یظل ایفوح لو طال بینه البعد ساکن تظل بلروح ترجمه: اگه عطر گلها از بین بره عطر تو همیشه هست اگه مسافت و دوری مان دارز شد همیشه درقلب من میمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذا حبک یسیر الموت اموت و بیدک ادفنی و اکتب عل الگبر مظلوم مات و ماشبع منی ترجمه: اگر عشق تو مرگ باشه میمیرم و با دستت منو دفن کن و روی قبرم بنویس مظلوم مرد و ازمن سیر نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقاک هوای رضاک منایفهب لی لقاک وهب لی رضاک دیدارتوآرزوی من است ورضایت توخواسته منپس ببخش برمن دیدارت راورضایتت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریت الحلونعسان وانه مخده نتشابک انه ویا خدی عله خده ترجمه: ای کاش آن زیبارو خوابش بگیرد و من بالش او بودم تا گونه اش بر گونه ام قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینشدنی البطران تاکل عدس لیش گتله انشد الگصاب کیلو اللحم بیش ترجمه : آدم سرخوش ازم میپرسه که چرا عدس میخوری منم بهش گفتم که برو از غصاب بپرس گوشت کیلو چنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

القلب لک ینادی والروح بعدک سراب کل الوجوه تغیب عادی وانت غیابک عذاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبک انت و انت بل حب تکفینی احبک انت و انت بالدمع تروینی احبک انت و انت بالقلب تحمینی احبک انت و انت بالدم تفدبنی احبک انت و انت بالعین تسحرنی احبک انت و انت فی الحلم تلاقینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هلا یا کل هالدنیا غیابک حیل دمرنی ابی ارجع مثل اول حبیبی لا تخلینی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سابتسم فهو اسهل من ان اشرح للاخرین احزانی ترجمه: خنده هایم آسان تر از ان است که غم هایم را برای دیگران شرح و بازگو کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تفعل المستحیل لشخص لم یفعل الممکن لاجلک ترجمه: ناشدنی ها را برای کسی انجام مده وقتی که برات ممکنها را انجام نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا ربی فی هذه ساعه اسئلک الراحه لکل من ضاقت علیه دنیا ترجمه پروردگارا درهمین ساعت از تو راحتی واسایش می جوییم برای کسی که روزگار براش دشوار شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت النفس والروح وانت حیاتی صدگنی افکر بیک حتی ابصلاتی ترجمه: تو نفس و روح منی تو زندگی منی باور کن بهت فکر میکنم حتی سر نمازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ڪۈآرث ٱلبشّر    شخص تضعه فی عینیڪ فیعمیک وشخص تضعه تحت قدمیک فیرفعک  از شگفتى انسانها کسى را در چشمانت قرار میدهى و کورت میکند- وکسى را زیر پایت قرار میدهى و تو را به بالا مى برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخجل ادگ اعلیک خایف تملنی بس گلبی نص الیل عنک سالنی ترجمه : خجالت میکشم بهت زنگ بزنم ولی قلبم نیمه شب از تو میپرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احزن وجن اجنون ساعه بقیابک شنهى المعزه البیک من دهرصابک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الشوق مجننی والبعد مذوبنی یاریت ادوس علی موزه؟؟ ولعندک تزحلکنی  %d8%a8%db%8c#ixzz3bKefFJbC

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوراح عطر الورد عطرک یظل ایفوح لو طال بینه البعد ساکن تظل بلروح ترجمه: اگه عطر گلها از بین بره عطر تو همیشه هست اگه مسافت و دوری مان دارز شد همیشه درقلب من میمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذا حبک یسیر الموت اموت و بیدک ادفنی و اکتب عل الگبر مظلوم مات و ماشبع منی ترجمه: اگر عشق تو مرگ باشه میمیرم و با دستت منو دفن کن و روی قبرم بنویس مظلوم مرد و ازمن سیر نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقاک هوای رضاک منایفهب لی لقاک وهب لی رضاک دیدارتوآرزوی من است ورضایت توخواسته منپس ببخش برمن دیدارت راورضایتت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریت الحلونعسان وانه مخده نتشابک انه ویا خدی عله خده ترجمه: ای کاش آن زیبارو خوابش بگیرد و من بالش او بودم تا گونه اش بر گونه ام قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینشدنی البطران تاکل عدس لیش گتله انشد الگصاب کیلو اللحم بیش ترجمه : آدم سرخوش ازم میپرسه که چرا عدس میخوری منم بهش گفتم که برو از غصاب بپرس گوشت کیلو چنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

القلب لک ینادی والروح بعدک سراب کل الوجوه تغیب عادی وانت غیابک عذاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبک انت و انت بل حب تکفینی احبک انت و انت بالدمع تروینی احبک انت و انت بالقلب تحمینی احبک انت و انت بالدم تفدبنی احبک انت و انت بالعین تسحرنی احبک انت و انت فی الحلم تلاقینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هلا یا کل هالدنیا غیابک حیل دمرنی ابی ارجع مثل اول حبیبی لا تخلینی