بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"انّما خرجتُ لطلب الاصلاح فی امّةِ جدّی ، اُرید اَن آمر بالمعروف و أنهی عنی المنکر" همانا قیام من برای اصلاح امّت جدم بود و هدف مهم من امر به معروف و نهی از منکر است. امام حسین (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوراح عطر الورد عطرک یظل ایفوح لو طال بینه البعد ساکن تظل بلروح ترجمه: اگه عطر گلها از بین بره عطر تو همیشه هست اگه مسافت و دوری مان دارز شد همیشه درقلب من میمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذا حبک یسیر الموت اموت و بیدک ادفنی و اکتب عل الگبر مظلوم مات و ماشبع منی... ترجمه: اگر عشق تو مرگ باشه میمیرم و با دستت منو دفن کن و روی قبرم بنویس مظلوم مرد و ازمن سیر نشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا اَیُّهَا الَّذین ءامَنُوا استَجیبوا لِلّه وَ لِلرَّسولِ اِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم ترجمه:ای مومنان،دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید؛آنگاه که شما را به چیزی فرا میخوانَد که زندگی و حیاتتان می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریت الحلونعسان وانه مخده نتشابک انه ویا خدی عله خده ترجمه: ای کاش آن زیبارو خوابش بگیرد و من بالش او بودم تا گونه اش بر گونه ام قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيب عن عنيا  ضيع من ايديا  سيبني عذابي لدموع عينيا  ترجمه :  از پيش چشمانم دور شو  از بين دستانم ناپديد شو  و من را همراه با رنجي که مي کشم و اشکي که از چشمانم مي چکد تنها بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابذل لصدیقک کل الموده و لا تبذل له الطمانینه. ترجمه: به دوست هر چه می سپاری بسپار جز راز خود را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلَغُ ناصِحٍ لَکَ الدّنیا لَوانتَصَحتَ. ترجمه: گیتی ، برای تو شیواترین پند آموز است اگر پند پذیر باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفرفت مثل طیر روحی اعله فرگاک/لااگدر اوصل لک لااگدر انساک ترجمه:مانندپرنده روحم از دوریت پرپرزد نه میتوانم به توبرسم نه میتوانم فراموشت کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشگد شفت حلوین تمشی عله دربی/بس انته عکس ناس تمشی عله گلبی ترجمه:بسیار دیدم زیبارویانی که از راهم میگذرند/توبرعکس مردم ازروی قلبم میگذری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبیدی حتی انسا او لا اهیه بیده/الامر امر الروح هیه التریده ترجمه:دست خودم نیست که فراموشش کنم.دست اوهم نیست"فرمان,فرمان روح است که اورا میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکثر آذانی زمانی,ما اظن مره اشتکیت/بس عله افراگ الاحبهم دنگت راسی وبچیت ترجمه:زمانه بسیار آزارم داد,یادندارم 1بار شکایت کرده باشم/فقط ازدوری آنان که دوستشان دارم سرم راخم کردم وگریه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل لوصدیقک توه من مات/او حبیبک فات من یمک یزفونه/دمعتک المن اتطیح للزفو؟؟لو لراح ویدفنونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عینیا بتحبک وقلبى بیحبک وحضنى بیضمک ترجمه: چشمانم تو را دوست دارند , قلبم عاشق توست , آغوشم تو را می پرستد و آرزو دارد که تو را در خود پنهان نماید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی لو حبک جهنم والیحلک للجحیم/راح اضل آنی احبک وامن موت الله کریم ترجمه:حتی اگرعشقت جهنم باشد وعاقبت دوستدارت آتش/من دوستدار تو میمانم برای پس از مرگم نیز خدابزرگ است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قالو لي :لاتكوني طيبة القلب فهم لا يستحقون فقلت لهم :لن اغير طباعي فهم لايستحقون 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"انّما خرجتُ لطلب الاصلاح فی امّةِ جدّی ، اُرید اَن آمر بالمعروف و أنهی عنی المنکر" همانا قیام من برای اصلاح امّت جدم بود و هدف مهم من امر به معروف و نهی از منکر است. امام حسین (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوراح عطر الورد عطرک یظل ایفوح لو طال بینه البعد ساکن تظل بلروح ترجمه: اگه عطر گلها از بین بره عطر تو همیشه هست اگه مسافت و دوری مان دارز شد همیشه درقلب من میمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذا حبک یسیر الموت اموت و بیدک ادفنی و اکتب عل الگبر مظلوم مات و ماشبع منی... ترجمه: اگر عشق تو مرگ باشه میمیرم و با دستت منو دفن کن و روی قبرم بنویس مظلوم مرد و ازمن سیر نشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا اَیُّهَا الَّذین ءامَنُوا استَجیبوا لِلّه وَ لِلرَّسولِ اِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم ترجمه:ای مومنان،دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید؛آنگاه که شما را به چیزی فرا میخوانَد که زندگی و حیاتتان می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریت الحلونعسان وانه مخده نتشابک انه ویا خدی عله خده ترجمه: ای کاش آن زیبارو خوابش بگیرد و من بالش او بودم تا گونه اش بر گونه ام قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيب عن عنيا  ضيع من ايديا  سيبني عذابي لدموع عينيا  ترجمه :  از پيش چشمانم دور شو  از بين دستانم ناپديد شو  و من را همراه با رنجي که مي کشم و اشکي که از چشمانم مي چکد تنها بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابذل لصدیقک کل الموده و لا تبذل له الطمانینه. ترجمه: به دوست هر چه می سپاری بسپار جز راز خود را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلَغُ ناصِحٍ لَکَ الدّنیا لَوانتَصَحتَ. ترجمه: گیتی ، برای تو شیواترین پند آموز است اگر پند پذیر باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفرفت مثل طیر روحی اعله فرگاک/لااگدر اوصل لک لااگدر انساک ترجمه:مانندپرنده روحم از دوریت پرپرزد نه میتوانم به توبرسم نه میتوانم فراموشت کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشگد شفت حلوین تمشی عله دربی/بس انته عکس ناس تمشی عله گلبی ترجمه:بسیار دیدم زیبارویانی که از راهم میگذرند/توبرعکس مردم ازروی قلبم میگذری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبیدی حتی انسا او لا اهیه بیده/الامر امر الروح هیه التریده ترجمه:دست خودم نیست که فراموشش کنم.دست اوهم نیست"فرمان,فرمان روح است که اورا میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکثر آذانی زمانی,ما اظن مره اشتکیت/بس عله افراگ الاحبهم دنگت راسی وبچیت ترجمه:زمانه بسیار آزارم داد,یادندارم 1بار شکایت کرده باشم/فقط ازدوری آنان که دوستشان دارم سرم راخم کردم وگریه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل لوصدیقک توه من مات/او حبیبک فات من یمک یزفونه/دمعتک المن اتطیح للزفو؟؟لو لراح ویدفنونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عینیا بتحبک وقلبى بیحبک وحضنى بیضمک ترجمه: چشمانم تو را دوست دارند , قلبم عاشق توست , آغوشم تو را می پرستد و آرزو دارد که تو را در خود پنهان نماید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی لو حبک جهنم والیحلک للجحیم/راح اضل آنی احبک وامن موت الله کریم ترجمه:حتی اگرعشقت جهنم باشد وعاقبت دوستدارت آتش/من دوستدار تو میمانم برای پس از مرگم نیز خدابزرگ است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قالو لي :لاتكوني طيبة القلب فهم لا يستحقون فقلت لهم :لن اغير طباعي فهم لايستحقون