بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادرالفرصه واحذرفوتها/فبلوغ العزفي نيل الفرص دربهره مندي ازفرصت شتاب كن وازازدست رفتن آن بترس/چون رسيدن به عزت دردستيابي به فرصت هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلص لیلی ابونین اوصبروانطار وحس گلبی انصدع بالحزن ونطر انه الودیت طیر اصبح وین طار اریده ایعودبفراحک الیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انته من تمشی الورد یصفن علیک/حتی من شافک طلع من طوره/وانی بعیونی شفت منظر عجیب /ورده حمره اویاک تاخذصوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اضل الصوتک اتمنه واصبرلدنیتک جنه واذارادالگلب ینساک احرگه وانتقم منه درآرزوی شنیدن صدایت میمانم وبرای دنیایت بهشتی خواهم شد/واگرروزی دلم بخواهدفراموشت کند اورا میسوزانم واینگونه ازش انتقام میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت الحب اللي بكاني نساني حالي نساني يا منشف دمي بعروقي اوعى تنساني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعه 1 احبک ساعه 2 اشتاقلک ساعه 3 اذکرک ساعه 4 انادیک ساعه 5 احاچیک ترید الصدگ 24 ساعه افکر بیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت مثل الذهب بس فرق بسیط الذهب من باعه ربح وانت من باعک خسر  ترجمه: تو مثل طلا میمونی فقط یه فرق ساده ایی هست طلا رو هرکه بفروشه سود میکنه اما تورو هرکه فروخت ضرر کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبس اذکرک دوم کل لحظه ویای من اعرف انته ابخیر تضحکلی دنیای  ترجمه: نه فقط همیشه یادت میکنم هر لحظه با منی اگه بدونم که تو خوبی دنیا به رو م میخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الک حصرات بفادی ولک ون / ولی نیران الک تدوی ولک ون / اذا تسال علی امکانک ولک ون / مکانک بلگلب غصبن علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منسوب به امیر المومنین(ع) : اَ تَزعَمُ انّکَ جِرمٌ صغیر؟ و فیکَ انطَوی العالَمُ الاَکبرُ. آیا فکر میکنی جرمِ کوچکی هستی؟ درحالیکه عالمِ بزرگتر، در تو پیچیده شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشدت الناس عنک و انته ماکو - علی الهم یصاحب مثله ماکو - ارید اسمع اعلومک شکو ماکو - وانا الممنون من تنشد علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلطان الیگلک لحظه راح انساک/وعمت عینه الیفکر لحظه ویعوفک/ گلت خلی اجرب ما اسولف بیک/ طلع شریان گلبی یردد حروفک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبك مااحب غیرك ولارید*اوگلبی انهزم من دونك ولارید*لومال الدنیه ینطونی ولارید*اریدن شوفتك كافی علیه  ******

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَ يُّهَا النّاسُ نافِسوا فِى المَکارِمِ وَ سارِعوا فِى المَغانِمِ وَ لا تَحتَسِبوا بِمَعروفٍ لَم تَجعَلوا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محیتک من خیالی و حاولت أنساک@أو گلت أنسه المحبه و ینتهی همی@وین أدری الگلب و الروح والشریان ، انته و کل وجودی و عایش ابدمی... ./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الموتُ اولی من رکوبِ العار مردن از ننگ و ذلت پذیری بهتر است . امام حسین (ع)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادرالفرصه واحذرفوتها/فبلوغ العزفي نيل الفرص دربهره مندي ازفرصت شتاب كن وازازدست رفتن آن بترس/چون رسيدن به عزت دردستيابي به فرصت هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلص لیلی ابونین اوصبروانطار وحس گلبی انصدع بالحزن ونطر انه الودیت طیر اصبح وین طار اریده ایعودبفراحک الیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انته من تمشی الورد یصفن علیک/حتی من شافک طلع من طوره/وانی بعیونی شفت منظر عجیب /ورده حمره اویاک تاخذصوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اضل الصوتک اتمنه واصبرلدنیتک جنه واذارادالگلب ینساک احرگه وانتقم منه درآرزوی شنیدن صدایت میمانم وبرای دنیایت بهشتی خواهم شد/واگرروزی دلم بخواهدفراموشت کند اورا میسوزانم واینگونه ازش انتقام میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت الحب اللي بكاني نساني حالي نساني يا منشف دمي بعروقي اوعى تنساني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعه 1 احبک ساعه 2 اشتاقلک ساعه 3 اذکرک ساعه 4 انادیک ساعه 5 احاچیک ترید الصدگ 24 ساعه افکر بیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت مثل الذهب بس فرق بسیط الذهب من باعه ربح وانت من باعک خسر  ترجمه: تو مثل طلا میمونی فقط یه فرق ساده ایی هست طلا رو هرکه بفروشه سود میکنه اما تورو هرکه فروخت ضرر کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبس اذکرک دوم کل لحظه ویای من اعرف انته ابخیر تضحکلی دنیای  ترجمه: نه فقط همیشه یادت میکنم هر لحظه با منی اگه بدونم که تو خوبی دنیا به رو م میخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الک حصرات بفادی ولک ون / ولی نیران الک تدوی ولک ون / اذا تسال علی امکانک ولک ون / مکانک بلگلب غصبن علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منسوب به امیر المومنین(ع) : اَ تَزعَمُ انّکَ جِرمٌ صغیر؟ و فیکَ انطَوی العالَمُ الاَکبرُ. آیا فکر میکنی جرمِ کوچکی هستی؟ درحالیکه عالمِ بزرگتر، در تو پیچیده شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشدت الناس عنک و انته ماکو - علی الهم یصاحب مثله ماکو - ارید اسمع اعلومک شکو ماکو - وانا الممنون من تنشد علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلطان الیگلک لحظه راح انساک/وعمت عینه الیفکر لحظه ویعوفک/ گلت خلی اجرب ما اسولف بیک/ طلع شریان گلبی یردد حروفک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبك مااحب غیرك ولارید*اوگلبی انهزم من دونك ولارید*لومال الدنیه ینطونی ولارید*اریدن شوفتك كافی علیه  ******

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَ يُّهَا النّاسُ نافِسوا فِى المَکارِمِ وَ سارِعوا فِى المَغانِمِ وَ لا تَحتَسِبوا بِمَعروفٍ لَم تَجعَلوا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محیتک من خیالی و حاولت أنساک@أو گلت أنسه المحبه و ینتهی همی@وین أدری الگلب و الروح والشریان ، انته و کل وجودی و عایش ابدمی... ./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الموتُ اولی من رکوبِ العار مردن از ننگ و ذلت پذیری بهتر است . امام حسین (ع)