بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای "من" جدا، ز من،ای همیشه با من با هم نساختیم و نمی سازیم تو آن عزیزترین نیمه ی منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهم انک کما احب فاجعلنی کما تحب ترجمه: خدایا تو آنچنانی که من می خواهم و مرا آنچنان کن که تو می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يروحي الردي رادچ عود تردين؛ ثوبه ومن مياه الجهل تردين؛ ما تردين لن كل وكت تردين؛ حنظل عز ولا بالعار ميه؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عليك اطوي ابدرب شوگي وسربي؛ بدنبالت راه شور و اشتیاقم را دنبال میکنم  وهواك السجن دلالي وسربي؛ هوای دیدنت روح و دلم را به اسارت کشید  ماظل شي بعد مخفي وسر بي؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الک مني سلام والف مرحب از من به سویت سلام و هزار خوش آمد شكثر مرت صداقه وشكثر مر حب چقدر دوستی و علاقه بینمان گذشت  وحك الي شطر بالسيف مرحب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صحیح العمر یمضی واحنه نمشی درسته که عمر میگذره وهمه ما میریم بس تبقی المحبه هیه کلشی فقط محبته که میمونه واین از همه چیز با ارزش تره وصحیح الدنیه صعبه ومنها نشکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبک یا اعز انسان واجمل ما خلق ربی  دوستت دارم ای عزیزترین انسان وزیباترینی که خداوند خلق کرده حبک مو مسج مرسال  دوستت دارم نه در ارسال پیام حبک قطعه من گلبی...؟ دوستت دارم تیکه ای از قلبم هستی ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو کان بالشطرنج قطعه مونثه لمات الملک عشقااا. اگر در شطرنج قطعه مونثی بود شاه عاشقانه می مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا ربی فی هذه ساعه اسئلک الراحه لکل من ضاقت علیه دنیا ترجمه. پروردگارا درهمین ساعت از تو راحتی واسایش می جوییم برای کسی که روزگار براش دشوار شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"لا تفعل المستحیل لشخص لم یفعل الممکن لاجلک" ترجمه: ناشدنی ها را برای کسی انجام مده وقتی که برات ممکنها را انجام نمی دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدموع, لیست قطرات ...!!! بل کلمات سقطت لانها لم تجد من یفهم معناها ترجمه: اشکها فقط قطره ای از اب نیستند بلکه کلماتی هستند که بخاطر اینکه کسی مفهموم اشان را درک نکرد افتاده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم اتمنه ان اعود للوراء لکه اعانق ارواحا لم تخبرنی بموعد رحیلها. ترجمه: چقدر آرزو دارم به گذشته بر گردم وکسانی را بغل کنم که هنگام رفتنشان خبرم نکردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*****سابتسم فهو اسهل من ان اشرح للاخرین احزانی***** ترجمه: خنده هایم آسان تر از ان است که غم هایم را برای دیگران شرح و بازگو کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجمل هندسة في الحياة ان تبني جسرا من الامل فوق بحيرة من اليأس ترجمه: زیباترین هندسه زندگی این است که پل ای از امید بسازی بالاتر از دریایی ناامیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الابتسامة هي اللغة التي يفهمها جميع الشعوب ترجمه: خنده لغتی است که تمام اقوام ان را می فهمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقاك هواي رضاك مناي/فهب لي لقاك وهب لي رضاك ديدارتوآرزوي من است ورضايت توخواسته من/پس ببخش برمن ديدارت راورضايتت را

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای "من" جدا، ز من،ای همیشه با من با هم نساختیم و نمی سازیم تو آن عزیزترین نیمه ی منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهم انک کما احب فاجعلنی کما تحب ترجمه: خدایا تو آنچنانی که من می خواهم و مرا آنچنان کن که تو می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يروحي الردي رادچ عود تردين؛ ثوبه ومن مياه الجهل تردين؛ ما تردين لن كل وكت تردين؛ حنظل عز ولا بالعار ميه؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عليك اطوي ابدرب شوگي وسربي؛ بدنبالت راه شور و اشتیاقم را دنبال میکنم  وهواك السجن دلالي وسربي؛ هوای دیدنت روح و دلم را به اسارت کشید  ماظل شي بعد مخفي وسر بي؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الک مني سلام والف مرحب از من به سویت سلام و هزار خوش آمد شكثر مرت صداقه وشكثر مر حب چقدر دوستی و علاقه بینمان گذشت  وحك الي شطر بالسيف مرحب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صحیح العمر یمضی واحنه نمشی درسته که عمر میگذره وهمه ما میریم بس تبقی المحبه هیه کلشی فقط محبته که میمونه واین از همه چیز با ارزش تره وصحیح الدنیه صعبه ومنها نشکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبک یا اعز انسان واجمل ما خلق ربی  دوستت دارم ای عزیزترین انسان وزیباترینی که خداوند خلق کرده حبک مو مسج مرسال  دوستت دارم نه در ارسال پیام حبک قطعه من گلبی...؟ دوستت دارم تیکه ای از قلبم هستی ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو کان بالشطرنج قطعه مونثه لمات الملک عشقااا. اگر در شطرنج قطعه مونثی بود شاه عاشقانه می مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا ربی فی هذه ساعه اسئلک الراحه لکل من ضاقت علیه دنیا ترجمه. پروردگارا درهمین ساعت از تو راحتی واسایش می جوییم برای کسی که روزگار براش دشوار شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"لا تفعل المستحیل لشخص لم یفعل الممکن لاجلک" ترجمه: ناشدنی ها را برای کسی انجام مده وقتی که برات ممکنها را انجام نمی دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدموع, لیست قطرات ...!!! بل کلمات سقطت لانها لم تجد من یفهم معناها ترجمه: اشکها فقط قطره ای از اب نیستند بلکه کلماتی هستند که بخاطر اینکه کسی مفهموم اشان را درک نکرد افتاده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم اتمنه ان اعود للوراء لکه اعانق ارواحا لم تخبرنی بموعد رحیلها. ترجمه: چقدر آرزو دارم به گذشته بر گردم وکسانی را بغل کنم که هنگام رفتنشان خبرم نکردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*****سابتسم فهو اسهل من ان اشرح للاخرین احزانی***** ترجمه: خنده هایم آسان تر از ان است که غم هایم را برای دیگران شرح و بازگو کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجمل هندسة في الحياة ان تبني جسرا من الامل فوق بحيرة من اليأس ترجمه: زیباترین هندسه زندگی این است که پل ای از امید بسازی بالاتر از دریایی ناامیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الابتسامة هي اللغة التي يفهمها جميع الشعوب ترجمه: خنده لغتی است که تمام اقوام ان را می فهمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقاك هواي رضاك مناي/فهب لي لقاك وهب لي رضاك ديدارتوآرزوي من است ورضايت توخواسته من/پس ببخش برمن ديدارت راورضايتت را