بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلونی اعله محد حته امشی اویا . ( هیچکس را برایم پیدا کنید ) لان احبابی گالو محد ایحبک . ( چونکه دوستان گفتند که هیچکس تو را دوست دارد )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مو بیدی حتی انساک او لا اهیه بیدک الامر امر الروح هیه التریدک ترجمه: دست من نیست که فراموشت کنم ونه حتی دست تو کار، کار دله اونه که تو رو میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیش الفرح لحظات و الهم لیالی هوّ الفرح ممنوع،لو سعره غالی ترجمه: چرا خوشی چند لحظست وغسه چندین شب خوشی یا ممنوعه یا خیلی قیمتش بالاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق این ترکیبیام! عزیزم "یا من اعیونی برایت" "اموعن موع من اسمع" صدایت "اذا تقسم قسم للموت ویاک" "اضل للموت" هم مخلص برایت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلبت من القلم یرسمک ،رد بکل الخجل:آسف ما اقدر اخدمک!!! سألته أیه السبب؟ قال انا اعرف ارسم قمر وزهر وارسم غیمة مطرلاکن ما اعرف ارسم ملک علی هیئة بشر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

=کل لحظه مو کل یوم لعیونک اشتاگ/خایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ ترجمه: هر لحظه،نه هر روز مشتاق چشمانت میشوم/میترسم دور بمانی ودوری مرا بکشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به مادرازدست رفته ام : عامود بیتی طاح بل گاع / و سار بیه مو اشویه اتطشرنه بعدک من یلمنه / وکل واحدنا سار بالنویه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

القلب لک ینادی والروح بعدک سراب  کل الوجوه اتغیب عادی وانت اغیابک عذاب... ترجمه: دل تو رو صدا میزنه و روح بعد از تو تبدیل به سراب شده اگه همه نباشن عادیه ولی نبود تو عذابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسبالک انه انساک لو طال الفراگ؟ بالعکس کلما طال آنه اکثر اشتاگ ترجمه: فکر کردی من فراموشت میکنم اگه دوریت طولانی بشه؟ برعکس ر چقدر بیشتر طول بکشه من مشتاق تر میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟ حبک ابگلبی دم بس من شوفتک محروم. ترجمه: چرا دنیا ظالمه واونی که کسیو دوست داره مظلوم؟ عشقت تو دلم دائمیه ولی از دیدنت محرومم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموت ابحصره وقهر لو انت تنسانی راضی اعیش ابسجن بس انت سجّانی ترجمه: با حسرت وغصه میمیرم اگه تو منو فراموش کنی به زندگی توی زندان راضیم به شرطی که تو زندانبانم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت النفس والروح وانت حیاتی صدگنی افکر بیک حتی ابصلاتی ترجمه: تو نفس و روح منی تو زندگی منی باور کن بهت فکر میکنم حتی سر نمازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عینیا بتحبک وقلبی بیحبک وحضنی بیضمک. ترجمه:چشمم تورادوست دارد وقلبم عاشق توست وآغوشم تورا میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أيقنت أننا حين نحب بصدق ,، نسرف في الدعآء .. (يقين پيداكردم: زمانى كه صادقانه عاشق ميشويم در دعا اسراف ميكنيم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعه تکتلنی المحبه و ساعه یکتلنی الصبر  ( یک دم مهربانیت و یک دم صبر مرا میکشد . او گلبی من یذکر محبتک یشتعل نار و جمر قلبم با یاد مهربانیت مانند آتش شعله می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا یا ایها الارهابی ( ای ارهابی )  دوس اعلی الورد گام الورد ینداس پای بر گل بگذار در این زمانه روی گل هم پا می گذارند بس عطر الورد هم تگدر اتدوسه اما بر عطر و بوی گل هم می توانی پا بذاری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلونی اعله محد حته امشی اویا . ( هیچکس را برایم پیدا کنید ) لان احبابی گالو محد ایحبک . ( چونکه دوستان گفتند که هیچکس تو را دوست دارد )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مو بیدی حتی انساک او لا اهیه بیدک الامر امر الروح هیه التریدک ترجمه: دست من نیست که فراموشت کنم ونه حتی دست تو کار، کار دله اونه که تو رو میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیش الفرح لحظات و الهم لیالی هوّ الفرح ممنوع،لو سعره غالی ترجمه: چرا خوشی چند لحظست وغسه چندین شب خوشی یا ممنوعه یا خیلی قیمتش بالاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق این ترکیبیام! عزیزم "یا من اعیونی برایت" "اموعن موع من اسمع" صدایت "اذا تقسم قسم للموت ویاک" "اضل للموت" هم مخلص برایت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلبت من القلم یرسمک ،رد بکل الخجل:آسف ما اقدر اخدمک!!! سألته أیه السبب؟ قال انا اعرف ارسم قمر وزهر وارسم غیمة مطرلاکن ما اعرف ارسم ملک علی هیئة بشر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

=کل لحظه مو کل یوم لعیونک اشتاگ/خایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ ترجمه: هر لحظه،نه هر روز مشتاق چشمانت میشوم/میترسم دور بمانی ودوری مرا بکشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به مادرازدست رفته ام : عامود بیتی طاح بل گاع / و سار بیه مو اشویه اتطشرنه بعدک من یلمنه / وکل واحدنا سار بالنویه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

القلب لک ینادی والروح بعدک سراب  کل الوجوه اتغیب عادی وانت اغیابک عذاب... ترجمه: دل تو رو صدا میزنه و روح بعد از تو تبدیل به سراب شده اگه همه نباشن عادیه ولی نبود تو عذابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسبالک انه انساک لو طال الفراگ؟ بالعکس کلما طال آنه اکثر اشتاگ ترجمه: فکر کردی من فراموشت میکنم اگه دوریت طولانی بشه؟ برعکس ر چقدر بیشتر طول بکشه من مشتاق تر میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟ حبک ابگلبی دم بس من شوفتک محروم. ترجمه: چرا دنیا ظالمه واونی که کسیو دوست داره مظلوم؟ عشقت تو دلم دائمیه ولی از دیدنت محرومم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموت ابحصره وقهر لو انت تنسانی راضی اعیش ابسجن بس انت سجّانی ترجمه: با حسرت وغصه میمیرم اگه تو منو فراموش کنی به زندگی توی زندان راضیم به شرطی که تو زندانبانم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت النفس والروح وانت حیاتی صدگنی افکر بیک حتی ابصلاتی ترجمه: تو نفس و روح منی تو زندگی منی باور کن بهت فکر میکنم حتی سر نمازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عینیا بتحبک وقلبی بیحبک وحضنی بیضمک. ترجمه:چشمم تورادوست دارد وقلبم عاشق توست وآغوشم تورا میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أيقنت أننا حين نحب بصدق ,، نسرف في الدعآء .. (يقين پيداكردم: زمانى كه صادقانه عاشق ميشويم در دعا اسراف ميكنيم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعه تکتلنی المحبه و ساعه یکتلنی الصبر  ( یک دم مهربانیت و یک دم صبر مرا میکشد . او گلبی من یذکر محبتک یشتعل نار و جمر قلبم با یاد مهربانیت مانند آتش شعله می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا یا ایها الارهابی ( ای ارهابی )  دوس اعلی الورد گام الورد ینداس پای بر گل بگذار در این زمانه روی گل هم پا می گذارند بس عطر الورد هم تگدر اتدوسه اما بر عطر و بوی گل هم می توانی پا بذاری