بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاطفی و احساسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز تولد تو است، اما این شمع ها را کسی نیست… این بادکنک ها، ریسه ها ، این کلاه های قیفی را کسی نیست… نه، کسی نیست. تنها منم، با خیالِ تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاسب کهنه کار من باز بساط کرده ایی جنس دلت به شهر ما خوب فروش می کند عشق حراج می کنی قلب اجاره می دهی نرخ خریدنت مرا خانه به دوش می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست دیگران از ساغرو ساقی و ما از یاد دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح شد دیدار به پایان نرسید اینجا که رسیدی مکن احساس غریبی که این کلبه ی درویش تعلق به تو دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک چشمام جمع شده یواش یواش سنگ شده خبر داری چه اندازه دلم برات تنگ شده ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزیم نیست ، خرد و خمیرم فقط همین کم مانده است بی تو بمیرم ، فقط همین از هرچه هست و نیست گذشتم ولی هنوز در عمق چشم های تو گیرم ، فقط همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم از تو ای زیبای من می سرایم از تو ای رویای من ای نگاهت سبزتر از سبزه زار می نویسم بی قرارم بی قرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از این فاصله ها دلگیرم از غم دوری تو می میرم تو ز حال دل من بی خبری من از این بی خبری دلگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیست گل شدن هنر است تقدیم به سرور گل ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمانت که رنگ آب دریاست به آن نازی که در چشم تو پیداست به گل های بهار و عشق و مستی فدایت میشوم هر جا که هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاطفی و احساسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز تولد تو است، اما این شمع ها را کسی نیست… این بادکنک ها، ریسه ها ، این کلاه های قیفی را کسی نیست… نه، کسی نیست. تنها منم، با خیالِ تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاسب کهنه کار من باز بساط کرده ایی جنس دلت به شهر ما خوب فروش می کند عشق حراج می کنی قلب اجاره می دهی نرخ خریدنت مرا خانه به دوش می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست دیگران از ساغرو ساقی و ما از یاد دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح شد دیدار به پایان نرسید اینجا که رسیدی مکن احساس غریبی که این کلبه ی درویش تعلق به تو دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک چشمام جمع شده یواش یواش سنگ شده خبر داری چه اندازه دلم برات تنگ شده ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزیم نیست ، خرد و خمیرم فقط همین کم مانده است بی تو بمیرم ، فقط همین از هرچه هست و نیست گذشتم ولی هنوز در عمق چشم های تو گیرم ، فقط همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم از تو ای زیبای من می سرایم از تو ای رویای من ای نگاهت سبزتر از سبزه زار می نویسم بی قرارم بی قرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از این فاصله ها دلگیرم از غم دوری تو می میرم تو ز حال دل من بی خبری من از این بی خبری دلگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیست گل شدن هنر است تقدیم به سرور گل ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمانت که رنگ آب دریاست به آن نازی که در چشم تو پیداست به گل های بهار و عشق و مستی فدایت میشوم هر جا که هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا