بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو… نمیدانم نامت را چه بگذارم… مخاطب خاص… تمام زندگی… دلیل نفس کشیدنم… همه وجود… یا تنها عشقم… به هر نامی که باشی… بدان… آرام… برایت جان میدهم… وقتی تو نباشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه دفعه بهت زنگ نزد یا اس نداد یا حالتو نپرسید...مثبت فکر کن.... شاید مرده...!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام میگیرد وقتی پس از مدت ها بی خبری بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری میگویی : دلم برایت تنگ است یا مرا به بازی گرفته ای یا معنی واژه هایت را خوب نمیدانی دلتنگی ارزانی خودت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ صدائی می آیند زمانی که نمی دانی در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و… بی هیج نشانی از دلت می گریزند تا تمام چیزی که به یاد می آوری حسرتی باشد به درازای زندگی چه قدر بی رحمند رویاهـا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد آورده را باد می برد اما تو که با پای خودت آمده بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراشکـــــــار ماهـــــــری شده ام بس کـــــــه تـــــــو نیـــــــامدی و من بـــــــرای دلــــــــم بهانـــــــه تراشیدم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر میوه های سمپاشی شده به خوردمان دادند که این روزها با حرف هایمان هم ، آدم می کشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستانه هایم شروع می شود آن گاه که گیسوهایت را در شراب، جلا می دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی کفنم بنویسید موریانه ها زهرمارتان این تن که می خورید حسرت شیرین بود که خاک به آغوش کشید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکتاتور تویی و آغوشت ! که هر بار مرا تسلیم می کند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب که باران آمد … میخواستم سراغت را بگیرم … اما خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم ، باز زیر چتر دیگرانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم تلخی ست تو ، بی خبر از من و تمام من ، درگیر تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی ها کمرنگ ، بی کسی ها پیداست / راست گفتی سهراب ، آدم اینجا تنهاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهنم فلج می شـــــود… وقتی می خوانمت و تو حتی نمیگویی جـــــــــانم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو… نمیدانم نامت را چه بگذارم… مخاطب خاص… تمام زندگی… دلیل نفس کشیدنم… همه وجود… یا تنها عشقم… به هر نامی که باشی… بدان… آرام… برایت جان میدهم… وقتی تو نباشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه دفعه بهت زنگ نزد یا اس نداد یا حالتو نپرسید...مثبت فکر کن.... شاید مرده...!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام میگیرد وقتی پس از مدت ها بی خبری بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری میگویی : دلم برایت تنگ است یا مرا به بازی گرفته ای یا معنی واژه هایت را خوب نمیدانی دلتنگی ارزانی خودت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ صدائی می آیند زمانی که نمی دانی در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و… بی هیج نشانی از دلت می گریزند تا تمام چیزی که به یاد می آوری حسرتی باشد به درازای زندگی چه قدر بی رحمند رویاهـا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد آورده را باد می برد اما تو که با پای خودت آمده بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراشکـــــــار ماهـــــــری شده ام بس کـــــــه تـــــــو نیـــــــامدی و من بـــــــرای دلــــــــم بهانـــــــه تراشیدم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر میوه های سمپاشی شده به خوردمان دادند که این روزها با حرف هایمان هم ، آدم می کشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستانه هایم شروع می شود آن گاه که گیسوهایت را در شراب، جلا می دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی کفنم بنویسید موریانه ها زهرمارتان این تن که می خورید حسرت شیرین بود که خاک به آغوش کشید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکتاتور تویی و آغوشت ! که هر بار مرا تسلیم می کند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب که باران آمد … میخواستم سراغت را بگیرم … اما خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم ، باز زیر چتر دیگرانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم تلخی ست تو ، بی خبر از من و تمام من ، درگیر تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی ها کمرنگ ، بی کسی ها پیداست / راست گفتی سهراب ، آدم اینجا تنهاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهنم فلج می شـــــود… وقتی می خوانمت و تو حتی نمیگویی جـــــــــانم . . .