بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی ، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی   من عاشق اویم که رنگم شده زرد ، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تـــو   آرزوهـــای مـن انـد   بخــند   تا برآورده شوند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجز دستت ندارم یار دیگر / بجز آیینه بازی کار دیگر   چو بستی چشم را آیینه بشکست / نگاهم کن فقط یک بار دیگر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم ،   دل من عاطفه را می فهمد ، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال آنکه قلبش مال توست   حال و روزش هر نفس، احوال توست   خوش به حال آنکه چشمانش تویی   آرزوهایش همه آمال توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و یاد تو و یک سینه تنگ   شبی تار و سه‌تاری خسته آهنگ   کمی با چشمهایم مهربان باش   مزن ای دوست بر آیینه‌ات سنگ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم غرق تماشا بود، رفتی / میان اشک و آه و دود رفتی   کنار حسرتی دیرینه ماندم / بهار من، گل من، زود رفتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت است جاذبه تو   از بس جذابی   می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بود و به هر گلی نشست   اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار شو شاید ما سهم هم باشیم   شاید به جرم عشق ما متهم باشیم   باز در حضور تو آشفته خویشم   در سفره عشقت درویش درویشم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو   باید برای خودم   کار دیگری دست و پا کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو، من یک اشتباه بزرگ در زندگیت بودم!   برای من، تو همیشه بزرگترین افتخار زندگیمی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ،یعنی که تکان خورده و سرپا بشویم   زورکی هم که شده در دل هم جا بشویم   آنقَدَر صبر که شاید علفی سبز شود   پای هم پیر شویم و متوفّی بشویم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیوسته دلم دم به هوای تو زند / جان در تن من نفس برای تو زند   گر بر سر خاک من گیاهی روید /  هر برگی از آن بوی وفای تو زند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست   پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستت دارم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی ، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی   من عاشق اویم که رنگم شده زرد ، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تـــو   آرزوهـــای مـن انـد   بخــند   تا برآورده شوند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجز دستت ندارم یار دیگر / بجز آیینه بازی کار دیگر   چو بستی چشم را آیینه بشکست / نگاهم کن فقط یک بار دیگر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم ،   دل من عاطفه را می فهمد ، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال آنکه قلبش مال توست   حال و روزش هر نفس، احوال توست   خوش به حال آنکه چشمانش تویی   آرزوهایش همه آمال توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و یاد تو و یک سینه تنگ   شبی تار و سه‌تاری خسته آهنگ   کمی با چشمهایم مهربان باش   مزن ای دوست بر آیینه‌ات سنگ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم غرق تماشا بود، رفتی / میان اشک و آه و دود رفتی   کنار حسرتی دیرینه ماندم / بهار من، گل من، زود رفتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت است جاذبه تو   از بس جذابی   می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بود و به هر گلی نشست   اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار شو شاید ما سهم هم باشیم   شاید به جرم عشق ما متهم باشیم   باز در حضور تو آشفته خویشم   در سفره عشقت درویش درویشم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو   باید برای خودم   کار دیگری دست و پا کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو، من یک اشتباه بزرگ در زندگیت بودم!   برای من، تو همیشه بزرگترین افتخار زندگیمی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ،یعنی که تکان خورده و سرپا بشویم   زورکی هم که شده در دل هم جا بشویم   آنقَدَر صبر که شاید علفی سبز شود   پای هم پیر شویم و متوفّی بشویم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیوسته دلم دم به هوای تو زند / جان در تن من نفس برای تو زند   گر بر سر خاک من گیاهی روید /  هر برگی از آن بوی وفای تو زند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست   پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستت دارم . . .