بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقدر رفاقت بکنم می ارزی / اظهار صداقت بکنم می ارزی   آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست / صدبار که یادت بکنم می ارزی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت را با خط بریل می نوشتند!   صدا کردنت کافی نیست   شکوه اسم تو را باید لمس کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تقدیر سرنوشت غمگین مباش   چه بسا سگ هایی بر روی اجساد شیرها رقصیدند   شادی کردند و خود را بزرگ پنداشتند   ولی نمی دانستند شیر، شیر می ماند و سگ، سگ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاط باید کرد    همه چیز کهنه می شود و اگر کوتاهی کنیم عشق نیز    بهانه ها جای حس عاشقانه را خوب می گیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مپندار که خاموشی من ذکر فراموشی توست   بلکه هر لحظه دلم مست تماشایى توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگانت را نبند ، نگاهت را ندزد ، تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم   از گوشه ی چشمانت تلاوت می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حنجره‌ام شور صدا نیست رفیق   یک لحظه دلم ز غم جدا نیست رفیق   بگذار که قصه را به پایان ببرم   آخر غم من یکی دو تا نیست رفیق . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن   “برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه می توان براى یک دوست چند سطر سکوت به یادگار گذاشت   تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که دوستت داره زندگیشو پات میریزه که فقط شادیتو ببینه   تویی که دوست داشته میشی هزارتا ناز میکنی براش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش میکنم ، بی حوصلگی هایم را ببخش ، بدخلقی هایم را فراموش کن   بی اعتنایی هایم را جدی نگیر   در عوض من هم تو را می بخشم که مسبب همه ی اینهایی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستـش را بگو   نکند تو همان “این نیـز” هستی که همیشه می گذری . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت آن پنجره ی رو به افق ، پشت دروازه ی تردید و خیال   لا به لای تن عریانی بید ، من در اندیشه ی آنم که تو را ، وقت دلتنگی خود دارم و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند خسیسم   من   دوستت دارم هایم   را الکی خرج نمیکنم   جز برای مهربانی خودت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور /  حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور    گردش چرخ نگردد به مراد دل کَس /  غم بی مهری این مردم بی عار مخور . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما که گذشت   ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن   تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقدر رفاقت بکنم می ارزی / اظهار صداقت بکنم می ارزی   آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست / صدبار که یادت بکنم می ارزی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت را با خط بریل می نوشتند!   صدا کردنت کافی نیست   شکوه اسم تو را باید لمس کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تقدیر سرنوشت غمگین مباش   چه بسا سگ هایی بر روی اجساد شیرها رقصیدند   شادی کردند و خود را بزرگ پنداشتند   ولی نمی دانستند شیر، شیر می ماند و سگ، سگ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاط باید کرد    همه چیز کهنه می شود و اگر کوتاهی کنیم عشق نیز    بهانه ها جای حس عاشقانه را خوب می گیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مپندار که خاموشی من ذکر فراموشی توست   بلکه هر لحظه دلم مست تماشایى توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگانت را نبند ، نگاهت را ندزد ، تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم   از گوشه ی چشمانت تلاوت می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حنجره‌ام شور صدا نیست رفیق   یک لحظه دلم ز غم جدا نیست رفیق   بگذار که قصه را به پایان ببرم   آخر غم من یکی دو تا نیست رفیق . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن   “برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه می توان براى یک دوست چند سطر سکوت به یادگار گذاشت   تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که دوستت داره زندگیشو پات میریزه که فقط شادیتو ببینه   تویی که دوست داشته میشی هزارتا ناز میکنی براش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش میکنم ، بی حوصلگی هایم را ببخش ، بدخلقی هایم را فراموش کن   بی اعتنایی هایم را جدی نگیر   در عوض من هم تو را می بخشم که مسبب همه ی اینهایی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستـش را بگو   نکند تو همان “این نیـز” هستی که همیشه می گذری . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت آن پنجره ی رو به افق ، پشت دروازه ی تردید و خیال   لا به لای تن عریانی بید ، من در اندیشه ی آنم که تو را ، وقت دلتنگی خود دارم و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند خسیسم   من   دوستت دارم هایم   را الکی خرج نمیکنم   جز برای مهربانی خودت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور /  حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور    گردش چرخ نگردد به مراد دل کَس /  غم بی مهری این مردم بی عار مخور . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما که گذشت   ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن   تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند . . .