بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت / زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت   دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی / دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دلبری٬ با دلبری دل از کفم دزدید و رفت   هرچه کردم ناله از دل٬ سنگدل نشنید و رفت   گفتمش: ای دلربا دلبر٬ ز دل بردن چه سود؟   از ته دل٬ بر من دیوانه دل خندید و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام فردا نگاهت را برایم پست کن / یک بغل حال و هوایت را برایم پست کن   گوشم از آواز غمگین سکوت شب پراست / لطفا آن لحن صدایت را برایم پست کن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار عشق توست پرستوى روح من ، از این مریض خسته عیادت نمیکنى !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دل و جان بر سر کارت کردم هر چیز که داشتم نثارت کردم   گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی! این من بودم که بی‌قرارت کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد همدلی را قاب کرد،ساکنان شهر غم را خواب کرد   کاش می شد نور چشمان تو را،جانشین تابش مهتاب کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ هنوز اصرار دارد ، خبر خوشی در راه است!   تو کجای دنیای منی که هر چه می آیی نمی رسی . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم   حتی برای “تو” که سالها منتظر در زدنت بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدر که فکرشو میکنی دوستت ندارم ، چون اونقدر دوستت دارم که نمیتونی فکرشو بکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است ، تشیع عشق بر روی شانه های فراموشی و دل سپردن به قبرستان جدایی   وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست ، تا رهگذری ، بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسیر فصل خزان گردد عمر آنکس که / دمی اسیر اشک کند چشم مهربان تو را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دار دنیا ، تنها یک چیز دارم : دوستت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من ، نماز آیات می خوانم ، وقتی گرفته ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا آسمان صاف تا قسمتی به رنگ دوستی همراه با غبار فراق است ،   توده ای سلام به سمت شما در حرکت است ، ضمنا احتمال بارش بوسه فراوان است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بر مرغان دریایی امیرم / بی تو در زندان تنهایی اسیرم   با تو در کاخ وفا ارباب عشقم / بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب میدانم برای من کسی مثل تو نیست / خوب میدانم که روزی باز ناچارم به تو   میروم شاید دلت روزی گرفتارم شود / میروم اما گرفتارم ، گرفتارم به تو . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت / زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت   دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی / دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دلبری٬ با دلبری دل از کفم دزدید و رفت   هرچه کردم ناله از دل٬ سنگدل نشنید و رفت   گفتمش: ای دلربا دلبر٬ ز دل بردن چه سود؟   از ته دل٬ بر من دیوانه دل خندید و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام فردا نگاهت را برایم پست کن / یک بغل حال و هوایت را برایم پست کن   گوشم از آواز غمگین سکوت شب پراست / لطفا آن لحن صدایت را برایم پست کن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار عشق توست پرستوى روح من ، از این مریض خسته عیادت نمیکنى !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دل و جان بر سر کارت کردم هر چیز که داشتم نثارت کردم   گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی! این من بودم که بی‌قرارت کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد همدلی را قاب کرد،ساکنان شهر غم را خواب کرد   کاش می شد نور چشمان تو را،جانشین تابش مهتاب کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ هنوز اصرار دارد ، خبر خوشی در راه است!   تو کجای دنیای منی که هر چه می آیی نمی رسی . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم   حتی برای “تو” که سالها منتظر در زدنت بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدر که فکرشو میکنی دوستت ندارم ، چون اونقدر دوستت دارم که نمیتونی فکرشو بکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است ، تشیع عشق بر روی شانه های فراموشی و دل سپردن به قبرستان جدایی   وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست ، تا رهگذری ، بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسیر فصل خزان گردد عمر آنکس که / دمی اسیر اشک کند چشم مهربان تو را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دار دنیا ، تنها یک چیز دارم : دوستت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من ، نماز آیات می خوانم ، وقتی گرفته ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا آسمان صاف تا قسمتی به رنگ دوستی همراه با غبار فراق است ،   توده ای سلام به سمت شما در حرکت است ، ضمنا احتمال بارش بوسه فراوان است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بر مرغان دریایی امیرم / بی تو در زندان تنهایی اسیرم   با تو در کاخ وفا ارباب عشقم / بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب میدانم برای من کسی مثل تو نیست / خوب میدانم که روزی باز ناچارم به تو   میروم شاید دلت روزی گرفتارم شود / میروم اما گرفتارم ، گرفتارم به تو . . .