بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان من مثل گندمند   یعنی یه دنیا برکت و نعمت ، نبودنشان قحطی و گرسنگی   و من چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج میزند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویم و بدانی یا نگویم و میدانی ، فاصله دورت نمیکند ،   در خوبترین جای جهان جا داری ، جایی که دست هیچکس به تو نمیرسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا من و تو جانانه باشیم / یکی شمع و یکی پروانه باشیم   به پای سایه های گل نشینیم / دعا بر هم کنیم تا زنده باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم و میگویم :   تا گل من هست زندگی باید کرد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروغ چشم پر آبم تو هستی / دلیل اینکه بیتابم تو هستی   اگرچه آدمی ناچیز هستم / خدا را شکر دنیایم تو هستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در دهکده ی عشق فراوانی بود / توی بازار صداقت کمی ارزانی بود   کاش اگر گاه کمی لطف به هم میکردیم / مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست خواهی بود حتی اگر سختی راه ، چشمانت را از من دور کند   و بهترینی حتی اگر طنین صدایت به گوش من نرسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی   صدای غربت من را از احساسم تو می خوانی   شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین   بیا ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای موندنـت “فاصله ها” حَریص می شن   واسه یه لحظه بودنت ” ثانیه ها ” عــزیز می شن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر خوب نیم خوب پرستم باری / ور باده نیم ز باده مستم باری   گر نیستم از اهل مناجات رواست / از اهل خرابات تو هستم باری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تقویم دوستی این را به ذهنت بسپار   روزی به نام فراموشی وجود ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کدامین گناه از بهشت اغوشت رانده شدم ؟   من که حتی وسوسه سیب نداشتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کویر آمده‌ام   چشمم از خاطره ریگ پُر است   ابر من باش و دلم را بتکان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف فعل “دوست داشتن” بسیار سخت است   گذشته اش که به هیچ وجه ساده نیست   حالش کاملاً اخباری ست   آینده اش هم شرطی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست   که رخت های دلتنگیم را فرصتی برای خشک شدن نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پیغام دوستیمان را با دود بهم می رسانیم .   نمی دانم انسو برای تو تکه چوبی هست یا نه؟   من این سو جنگلی را به اتش کشیده ام . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان من مثل گندمند   یعنی یه دنیا برکت و نعمت ، نبودنشان قحطی و گرسنگی   و من چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج میزند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویم و بدانی یا نگویم و میدانی ، فاصله دورت نمیکند ،   در خوبترین جای جهان جا داری ، جایی که دست هیچکس به تو نمیرسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا من و تو جانانه باشیم / یکی شمع و یکی پروانه باشیم   به پای سایه های گل نشینیم / دعا بر هم کنیم تا زنده باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم و میگویم :   تا گل من هست زندگی باید کرد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروغ چشم پر آبم تو هستی / دلیل اینکه بیتابم تو هستی   اگرچه آدمی ناچیز هستم / خدا را شکر دنیایم تو هستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در دهکده ی عشق فراوانی بود / توی بازار صداقت کمی ارزانی بود   کاش اگر گاه کمی لطف به هم میکردیم / مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست خواهی بود حتی اگر سختی راه ، چشمانت را از من دور کند   و بهترینی حتی اگر طنین صدایت به گوش من نرسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی   صدای غربت من را از احساسم تو می خوانی   شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین   بیا ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای موندنـت “فاصله ها” حَریص می شن   واسه یه لحظه بودنت ” ثانیه ها ” عــزیز می شن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر خوب نیم خوب پرستم باری / ور باده نیم ز باده مستم باری   گر نیستم از اهل مناجات رواست / از اهل خرابات تو هستم باری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تقویم دوستی این را به ذهنت بسپار   روزی به نام فراموشی وجود ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کدامین گناه از بهشت اغوشت رانده شدم ؟   من که حتی وسوسه سیب نداشتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کویر آمده‌ام   چشمم از خاطره ریگ پُر است   ابر من باش و دلم را بتکان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف فعل “دوست داشتن” بسیار سخت است   گذشته اش که به هیچ وجه ساده نیست   حالش کاملاً اخباری ست   آینده اش هم شرطی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست   که رخت های دلتنگیم را فرصتی برای خشک شدن نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پیغام دوستیمان را با دود بهم می رسانیم .   نمی دانم انسو برای تو تکه چوبی هست یا نه؟   من این سو جنگلی را به اتش کشیده ام . . .