بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی وجود داره به نام “ســــــــــــیم آخر”   من دقیقا همون جام!   بزنم بهش یا نه . . . !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.می آیی عاشق میکنی ، محو میشوی تا فراموشت کنم ،   دوباره می آیی تازه میکنی خاطرات را ، محو میشوی ،   به راستی که سراب از تو با ثبات تر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل چینی میگه :   برنج سرد را می توان خورد ، چای سرد را می توان نوشید   اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دورترین نقطه ی عشق ، دل به پرگار خدا می بندم   شاید به تو رسیدن در یک شعاع زیاد هم محال نباشد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه از تو دور هستم اما تو را در قلب خویش حس میکنم   حتی نزدیکتر از آن دو عاشقی که در آغوش هم هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام   چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم   یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است   میله های قفسم را نشمارم چه کنم . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دل به دل راه دارد راست میگویند   دیگر نپرس چرا دوستت ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا میکشم از کوچه های همجواری / یعنی دگر اینجا ندارم اعتباری   با این همه دل به دستت می سپارم / شرمنده ام جز این ندارم یادگاری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بـزرگیست ، تلخ کردن زندگیمان   برای کسی که در دوری ما   شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خداست که میداند (بهترین) در زندگی تو چگونه معنا می شود   من آن بهترین را برایت آرزو می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقایق گاهی وقتا توی شوخی پیدا میشه   خیلی احمقانه است اگر فکر میکنیم آدمها توی شوخیها دلشان نمی شکند . . .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها به ساعت می نگرم   مسابقه گذاشته اند عقربه ها   هر چه غمت بیشتر باشد از سرعت خود می کاهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اگه یه روز پادشاه بشم بزرگترین آرزوم چیه ؟   میخوام بشی تاج سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا پر شده که   دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم   من میگم حق دارن   چون دوست داشتن های ما بودار است   بوی سو استفاده   بوی خیانت   بوی دروغ میدهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشی   تو نقش جهان هر وجبت ترمه و کاشی   در هر نفس این است دعایم همه  ای ماه   در زیر و بم خاطره ، آزرده نباشی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار بود هرکسی بزرگترین غمش رو برداره و ببره تحویل بده   با دیدن غمهای دیگران آهسته غمش رو در جیبش میگذاشت و به خونه بر می گشت . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی وجود داره به نام “ســــــــــــیم آخر”   من دقیقا همون جام!   بزنم بهش یا نه . . . !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.می آیی عاشق میکنی ، محو میشوی تا فراموشت کنم ،   دوباره می آیی تازه میکنی خاطرات را ، محو میشوی ،   به راستی که سراب از تو با ثبات تر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل چینی میگه :   برنج سرد را می توان خورد ، چای سرد را می توان نوشید   اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دورترین نقطه ی عشق ، دل به پرگار خدا می بندم   شاید به تو رسیدن در یک شعاع زیاد هم محال نباشد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه از تو دور هستم اما تو را در قلب خویش حس میکنم   حتی نزدیکتر از آن دو عاشقی که در آغوش هم هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام   چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم   یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است   میله های قفسم را نشمارم چه کنم . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دل به دل راه دارد راست میگویند   دیگر نپرس چرا دوستت ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا میکشم از کوچه های همجواری / یعنی دگر اینجا ندارم اعتباری   با این همه دل به دستت می سپارم / شرمنده ام جز این ندارم یادگاری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بـزرگیست ، تلخ کردن زندگیمان   برای کسی که در دوری ما   شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خداست که میداند (بهترین) در زندگی تو چگونه معنا می شود   من آن بهترین را برایت آرزو می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقایق گاهی وقتا توی شوخی پیدا میشه   خیلی احمقانه است اگر فکر میکنیم آدمها توی شوخیها دلشان نمی شکند . . .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها به ساعت می نگرم   مسابقه گذاشته اند عقربه ها   هر چه غمت بیشتر باشد از سرعت خود می کاهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اگه یه روز پادشاه بشم بزرگترین آرزوم چیه ؟   میخوام بشی تاج سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا پر شده که   دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم   من میگم حق دارن   چون دوست داشتن های ما بودار است   بوی سو استفاده   بوی خیانت   بوی دروغ میدهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشی   تو نقش جهان هر وجبت ترمه و کاشی   در هر نفس این است دعایم همه  ای ماه   در زیر و بم خاطره ، آزرده نباشی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار بود هرکسی بزرگترین غمش رو برداره و ببره تحویل بده   با دیدن غمهای دیگران آهسته غمش رو در جیبش میگذاشت و به خونه بر می گشت . . .