بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیبی ندارد،باز هم خودت را بزن به آن راه!   خودت را که به آن راه می زنی   میخواهم تمام راه های دنیا خراب شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عشق است دل بسته بودن به تن /به دلبستگی تار بر خود متن   همی عشق دارد به دل بستگی/که عشق است پایان دلبستگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غـــم رفتنت دیگه پاره شد بند دلم/ خونه ی نو یار جدید مبارکــــت باشه گلم   چه بی خبر بخت تو شد نگفتی که منم بیام / باشه ولی من از خدا خوشبختیتو فقط میخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه این نازک دلم ، یاد رویت میکند / گاه با دیدار گل ، یاد بویت میکند   گاه با دلواپسی ، در کنار پنجره / از هزاران قاصدک پرس و جویت میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم مستی که تو داری به خدا زنجیر است   هر که پا بند تو شد ، تا به قیامت گیر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم   شعر و غزل و دوبیتی آموخته ایم   در عشق که او جان و دل و دیدۀ ماست   جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند لبخند ژکوند است   در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند   امّا اگر در او دقیق شوی می گرید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از این بگذار قلب بی قراری بشکند / گل نمی روید ، چه غم گر شاخساری بشکند   کاروان غنچه های سرخ روزی می رسد / قیمت لبهای سرخت روزگاری بشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم که تو هم یار وفادار نباشی / عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی   من از غم تو هر روز دوصد بار بمیرم / تو از دل من هیچ خبر دار نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تو که دنیا را نیازرده ست / دلی گرفته در آیینه های افسرده ست   حکایت منه در مشت روزگار دچار / پرنده ای ست که پیش از رها شدن مرده ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم عاشقت باشم ولیکن بی نشانه / از غمت تنها بسوزم همچو یاری مخفیانه   دوست دارم عاشقت باشم ننالم در فراقت / سر دهم آوای وصلت با سرودی عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد   گل هایی که شکوفه نمیدن   حداقل اس ام اس بِدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند   بعضی از عهد ها را روی قلب هم می نویسیم   حواست به این عهد های غیر کاغذی باشد   شکستنشان   یک ادم را می شکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که با این که در مورد هزار تا چیز صحبت میکنه   ولی تو فکرش فقط یه چیزه   “عشقش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست / شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست   آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری / که جهنم نگزارد به تنم تاثیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد عجیبی در شکستن داری ، قلب ، غرور ، پیمان   استعداد عجیبی در نشستن دارم ، به پای تو ، به امید تو ، در انتظار تو . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیبی ندارد،باز هم خودت را بزن به آن راه!   خودت را که به آن راه می زنی   میخواهم تمام راه های دنیا خراب شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عشق است دل بسته بودن به تن /به دلبستگی تار بر خود متن   همی عشق دارد به دل بستگی/که عشق است پایان دلبستگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غـــم رفتنت دیگه پاره شد بند دلم/ خونه ی نو یار جدید مبارکــــت باشه گلم   چه بی خبر بخت تو شد نگفتی که منم بیام / باشه ولی من از خدا خوشبختیتو فقط میخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه این نازک دلم ، یاد رویت میکند / گاه با دیدار گل ، یاد بویت میکند   گاه با دلواپسی ، در کنار پنجره / از هزاران قاصدک پرس و جویت میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم مستی که تو داری به خدا زنجیر است   هر که پا بند تو شد ، تا به قیامت گیر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم   شعر و غزل و دوبیتی آموخته ایم   در عشق که او جان و دل و دیدۀ ماست   جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند لبخند ژکوند است   در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند   امّا اگر در او دقیق شوی می گرید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از این بگذار قلب بی قراری بشکند / گل نمی روید ، چه غم گر شاخساری بشکند   کاروان غنچه های سرخ روزی می رسد / قیمت لبهای سرخت روزگاری بشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم که تو هم یار وفادار نباشی / عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی   من از غم تو هر روز دوصد بار بمیرم / تو از دل من هیچ خبر دار نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تو که دنیا را نیازرده ست / دلی گرفته در آیینه های افسرده ست   حکایت منه در مشت روزگار دچار / پرنده ای ست که پیش از رها شدن مرده ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم عاشقت باشم ولیکن بی نشانه / از غمت تنها بسوزم همچو یاری مخفیانه   دوست دارم عاشقت باشم ننالم در فراقت / سر دهم آوای وصلت با سرودی عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد   گل هایی که شکوفه نمیدن   حداقل اس ام اس بِدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند   بعضی از عهد ها را روی قلب هم می نویسیم   حواست به این عهد های غیر کاغذی باشد   شکستنشان   یک ادم را می شکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که با این که در مورد هزار تا چیز صحبت میکنه   ولی تو فکرش فقط یه چیزه   “عشقش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست / شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست   آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری / که جهنم نگزارد به تنم تاثیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد عجیبی در شکستن داری ، قلب ، غرور ، پیمان   استعداد عجیبی در نشستن دارم ، به پای تو ، به امید تو ، در انتظار تو . . .