بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هیچ نقطه ضعفی نداشتی من داشتم من عاشق بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما برای من هر شب بی تو یلداست منی که زیر حافظ چشمانت یادت را دانه دانه می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای بی تفاوتی سخت است آن هم نسبت به کسی که زیباترین حس دنیا را با او تجربه کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به آرزوهایم ، دل باختم نه به تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که با تو به رقص برمی خیزم پاهایم سنبله های گندم می شوند و گیسوانم طولانی ترین رودخانه ی جهان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن به پای کسی کـه دوستش داری قشنگترین اسارت زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانم در تو گره می‌ خورد دستانت در من می‌ کاود و در این تکاپوست که به هم بافته می‌ شویم آن‌ سان که چون صدایم می‌ کنند تو سر بر می‌ داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار، بی‌ حضورِ قدم‌ هات کابوسِ این خوابِ زمستانی ست دوست دارم شکوفه، بهانه‌ ی تو باشد وَ تو پیراهنِ تمامِ فصل‌ ها که در راهند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرها که یاد ما نکنی آنقدر یاد کرده ایم تو را کوه و صحرا پر است از نامت بسکه فریاد کرده ایم تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت می دانی بهانه گیر می شوم زمانی که کمتر تو را می بینم کمتر با هم حرف می زنیم کمتر می گوییم دوستت دارم … بیا و بهانه های مرا از من بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بخوان چون آهسته نوشتم ، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت میکنم هر شب ، تو هم امشب صدایم کن تو مغروری ، غرورت را فقط یک شب فدایم کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بهترین ساعتم رو شکستم ، چون لحظه های بی تو بودن را به رخم می کشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی پاک بودن در فساد / آب ماندن در دمای انجماد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیروز … هرچه می نوشتم عاشقانه بود ! از امروز .. هرچه بنویسم صادقانه است !.. عاشقانه دوستت دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب جوش و خروشی بود عشقت / خراب باده نوشی بود عشقت بهشتم را به سیبی داد بر باد / عجب آدم فروشی بود عشقت . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هیچ نقطه ضعفی نداشتی من داشتم من عاشق بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما برای من هر شب بی تو یلداست منی که زیر حافظ چشمانت یادت را دانه دانه می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای بی تفاوتی سخت است آن هم نسبت به کسی که زیباترین حس دنیا را با او تجربه کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به آرزوهایم ، دل باختم نه به تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که با تو به رقص برمی خیزم پاهایم سنبله های گندم می شوند و گیسوانم طولانی ترین رودخانه ی جهان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن به پای کسی کـه دوستش داری قشنگترین اسارت زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانم در تو گره می‌ خورد دستانت در من می‌ کاود و در این تکاپوست که به هم بافته می‌ شویم آن‌ سان که چون صدایم می‌ کنند تو سر بر می‌ داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار، بی‌ حضورِ قدم‌ هات کابوسِ این خوابِ زمستانی ست دوست دارم شکوفه، بهانه‌ ی تو باشد وَ تو پیراهنِ تمامِ فصل‌ ها که در راهند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرها که یاد ما نکنی آنقدر یاد کرده ایم تو را کوه و صحرا پر است از نامت بسکه فریاد کرده ایم تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت می دانی بهانه گیر می شوم زمانی که کمتر تو را می بینم کمتر با هم حرف می زنیم کمتر می گوییم دوستت دارم … بیا و بهانه های مرا از من بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بخوان چون آهسته نوشتم ، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت میکنم هر شب ، تو هم امشب صدایم کن تو مغروری ، غرورت را فقط یک شب فدایم کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بهترین ساعتم رو شکستم ، چون لحظه های بی تو بودن را به رخم می کشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی پاک بودن در فساد / آب ماندن در دمای انجماد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیروز … هرچه می نوشتم عاشقانه بود ! از امروز .. هرچه بنویسم صادقانه است !.. عاشقانه دوستت دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب جوش و خروشی بود عشقت / خراب باده نوشی بود عشقت بهشتم را به سیبی داد بر باد / عجب آدم فروشی بود عشقت . . .