بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریگی اگر به کفشَ ت نبود این همه شن زار پیش پایم چه می کند؟! این بار اگر آمدی کفش هایت را بتکان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در آغوش می گیرم، آفتاب می میرد از حسرت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا برسم روی زمین می خوابم، کولی وار. شاید از آن جا گذشته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای میان چشم هات بود؛ حالا نیست. دیگر چه گونه بنویسمت؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شو و شعرهای ناتمامِ مرا تمام کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار هم دیر رسیدی. ببین! دراز کشیده ام میان تابوت و لب خندِ انتظار ماسیده است رووی لب هام. تو، همیشه دیر می رسی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیابانی شلوغ پیدات کردم مثل سکه ای میان جووی. گاهی عشق، به همین ساده گی اتفاق می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمِ کور شیشه و الماس رو از هم تشخیص نمیده اگه طرف مقابلت قدرت رو ندونست فکر نکن مشکل از توئه، مطمئن باش اون کوره . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گفتند تنها چیزی که همه ی درد ها را دوا می کند عشق است … پیدا بود که هنوز مبتلا نشده بودند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره وقتی ساعت‌ها می‌نشینی به حرفایی که هیچ وقت قرار نیست بگویی فکر می‌کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کار من را تمام کردی با آن چشم های خوب آن دست های مهربان آن نفس های گرم تو کار من را ساختی با زیباترین سلاح های تنت و این مرگ آسان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق خودش خواهد آمد بی هیاهو نمی توان از آن فرار کرد زمانی متوجه آمدنش خواهی شد که بدون آن نفس کشیدن دشوار می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر کسی یه اسم تو زندگیش هست که تا ابد هر جایی بشنوه ناخودآگاه برمیگرده به همون سمت یا از روی ذوق یا از روی حسرت و یا از روی نفرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن آدم ها را می توان از توجه آنها فهمید وگرنه حرف را که همه می توانند بزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا وداع کنیم اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان بهتر که تو بمانی “کینه ی” تو به کار این دنیا بیشتر می آید تا “عشق” من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشفتگی گیسویت مست می‌کند شراب را ! من که منم …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریگی اگر به کفشَ ت نبود این همه شن زار پیش پایم چه می کند؟! این بار اگر آمدی کفش هایت را بتکان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در آغوش می گیرم، آفتاب می میرد از حسرت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا برسم روی زمین می خوابم، کولی وار. شاید از آن جا گذشته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای میان چشم هات بود؛ حالا نیست. دیگر چه گونه بنویسمت؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شو و شعرهای ناتمامِ مرا تمام کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار هم دیر رسیدی. ببین! دراز کشیده ام میان تابوت و لب خندِ انتظار ماسیده است رووی لب هام. تو، همیشه دیر می رسی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیابانی شلوغ پیدات کردم مثل سکه ای میان جووی. گاهی عشق، به همین ساده گی اتفاق می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمِ کور شیشه و الماس رو از هم تشخیص نمیده اگه طرف مقابلت قدرت رو ندونست فکر نکن مشکل از توئه، مطمئن باش اون کوره . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گفتند تنها چیزی که همه ی درد ها را دوا می کند عشق است … پیدا بود که هنوز مبتلا نشده بودند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره وقتی ساعت‌ها می‌نشینی به حرفایی که هیچ وقت قرار نیست بگویی فکر می‌کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کار من را تمام کردی با آن چشم های خوب آن دست های مهربان آن نفس های گرم تو کار من را ساختی با زیباترین سلاح های تنت و این مرگ آسان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق خودش خواهد آمد بی هیاهو نمی توان از آن فرار کرد زمانی متوجه آمدنش خواهی شد که بدون آن نفس کشیدن دشوار می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر کسی یه اسم تو زندگیش هست که تا ابد هر جایی بشنوه ناخودآگاه برمیگرده به همون سمت یا از روی ذوق یا از روی حسرت و یا از روی نفرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن آدم ها را می توان از توجه آنها فهمید وگرنه حرف را که همه می توانند بزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا وداع کنیم اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان بهتر که تو بمانی “کینه ی” تو به کار این دنیا بیشتر می آید تا “عشق” من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشفتگی گیسویت مست می‌کند شراب را ! من که منم …