بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصدقِ چشم‌هات، کمی بخند این‌طور که می‌باری خورشید هم، می‌ماند از رفتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ‌کس از آسمانِ گرفته توقعِ آفتاب نمی‌کند. با دلتنگی‌اَت کنار بیا مرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه احترامِ هر قطاری که از راه می‌رسد کلاه برمی‌دارد از سر مردی که سال‌هاست قطاری دل‌اَش را بُرده‌ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بروی دیگر بهانه‌ای ندارم برای زنده‌گی، مثلِ ماهیگیر فقیری که با تورِ خالی رویِ بازگشت به خانه ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه این ابرها اعتباری نیست باران اگر می‌خواهی سراغِ من بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم‌هایت سرنوشت را رقم می‌زنند مثل گلوله‌ای بی‌هدف که مرگ و زنده‌گی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سقفِ اتاق‌َت مهتابی نقره‌ای آویخته‌اَم که اگر آمدی پایت به گلدان نگیرد بیفتد، بشکند،… از خواب بپرم ببینم خواب دیده‌اَم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامِ سرنوشتم یک درخت وُ چند لکه ابر بود در فنجانی واژگونه از قهوه ی چشم هات .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانِ دست هام به خوابِ بوییدن رفته است نارنج . کِی بیدار می شوی دوباره بیاویزی از شاخه هام ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سویم اگر دست دراز کنی شاخه هام سَر خَم می کنند برایت ، اَنارهام می شکفند لب خند می شوند. اما دست هات کوچک اَند عروسکِ پارچه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، پروانه ای بود که پشتِ دریچه ی چشم هات ، می پرید. تقصیر تو نیست اگر ندیدی اَش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بروم. بروم برای ماه بخوانم بیدار شود از شب روز کند ؛ شاید بخواهی بار دیگر از پشت ابرها پنجره ام را طلوع کنی ، خورشیدکم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها را پنجره سیاه کرده است ماه را        ابرها آسمان خانه را                  ماه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز بوی عاشقی می دهم اما، دیگر هیچ کجا کسی منتظرم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایست کنار پنجره ، به من نگاه کن ، بگو: س س س سیب. تیلیک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن جا همیشه آسمان گرگ و میش است. زیاد دور نشو، گُمَت می کنم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصدقِ چشم‌هات، کمی بخند این‌طور که می‌باری خورشید هم، می‌ماند از رفتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ‌کس از آسمانِ گرفته توقعِ آفتاب نمی‌کند. با دلتنگی‌اَت کنار بیا مرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه احترامِ هر قطاری که از راه می‌رسد کلاه برمی‌دارد از سر مردی که سال‌هاست قطاری دل‌اَش را بُرده‌ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بروی دیگر بهانه‌ای ندارم برای زنده‌گی، مثلِ ماهیگیر فقیری که با تورِ خالی رویِ بازگشت به خانه ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه این ابرها اعتباری نیست باران اگر می‌خواهی سراغِ من بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم‌هایت سرنوشت را رقم می‌زنند مثل گلوله‌ای بی‌هدف که مرگ و زنده‌گی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سقفِ اتاق‌َت مهتابی نقره‌ای آویخته‌اَم که اگر آمدی پایت به گلدان نگیرد بیفتد، بشکند،… از خواب بپرم ببینم خواب دیده‌اَم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامِ سرنوشتم یک درخت وُ چند لکه ابر بود در فنجانی واژگونه از قهوه ی چشم هات .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانِ دست هام به خوابِ بوییدن رفته است نارنج . کِی بیدار می شوی دوباره بیاویزی از شاخه هام ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سویم اگر دست دراز کنی شاخه هام سَر خَم می کنند برایت ، اَنارهام می شکفند لب خند می شوند. اما دست هات کوچک اَند عروسکِ پارچه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، پروانه ای بود که پشتِ دریچه ی چشم هات ، می پرید. تقصیر تو نیست اگر ندیدی اَش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بروم. بروم برای ماه بخوانم بیدار شود از شب روز کند ؛ شاید بخواهی بار دیگر از پشت ابرها پنجره ام را طلوع کنی ، خورشیدکم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها را پنجره سیاه کرده است ماه را        ابرها آسمان خانه را                  ماه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز بوی عاشقی می دهم اما، دیگر هیچ کجا کسی منتظرم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایست کنار پنجره ، به من نگاه کن ، بگو: س س س سیب. تیلیک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن جا همیشه آسمان گرگ و میش است. زیاد دور نشو، گُمَت می کنم.