بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواگربازکنی پنجره ای سوی دلت…میتوان گفت که من چلچله باغ توام مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف…سخت محتاج به گرمای توام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بسیار میخواهد فراموشت کنم دیگر اگر چه میشوم تاریک… خاموشت کنم دیگر نشانت میدهم مفهوم تلخ دل شکستن را رها چون کوله باری کهنه از دوشت کنم دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه موی بلندت که شانه میخواهد دلم برای تپیدن بهانه میخواهد تمام حرف من این است قسم به لبخندت که خاک پای تو هم آشیانه میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد آن احساس ها را پس گرفت از غزل ها لفظ “ما” را پس گرفت در دلم احساس مجنون زنده است یادش آمد…ادّعا را پس گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا غروب همیشه سرخه ؟ چون هر وقت میبینه چقدر دوست دارم ، حسودیش میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین شب زمین شب پر از نگاه تو / دعای من برای تو ، خدای من پناه تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید ، سایه ی من عاشق سایتون شده ، میشه همسایه شیم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رخ یار بر من زار مگیر / بر خسته دلات رند خمار مگیر صوفی چو تو رسم رهروان می دانی / بر مردم رند نکته بسیار مگیر . . . (حافظ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سه چیزه : گریه که پاک میشه خنده که محو میشه و یاد تو که فراموش نمیشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ابرهایی است با نام وفا / میریزد به جویی به نام صفا میرود به رودی به نام عشق / میرسد به دریایی به نام وداع . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهایی، شاخه‌ی درختی‌ست پشتِ پنجره‌اَم گاهی لباسِ برگ می‌پوشد گاهی لباسِ برف اما؛ همیشه هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز را تو آورده‌ای مرا، عاشقانه‌هام حالا بیا سرِ سُفره‌ی ماه وُ دوباره بگو: بسم الله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می‌آید و قارچ‌ها مثلِ قارچ سر و کلّه‌شان پیدا می‌شود! امّا تو…؛ تو چند بارانِ دیگر دوباره سر از خاک برمی‌داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقَ‌ت می‌شوم –  بادبان‌َم باش بگذار هرچه حرفْ پَشتِ‌مان می‌زنند مردم بادِ هوا شود دوورتَرِمان کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آینه‌اَت خودم را می‌بینم ای ماه میان این‌همه ستاره‌ای وُ باز تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا امشب کمی برگ‌ها را قدم بزنیم نگران نباش کسی ما را با هم نخواهد دید اگر هم دید؛ خیالی نیست بگو داشتم با خودم قدم می‌زدم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواگربازکنی پنجره ای سوی دلت…میتوان گفت که من چلچله باغ توام مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف…سخت محتاج به گرمای توام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بسیار میخواهد فراموشت کنم دیگر اگر چه میشوم تاریک… خاموشت کنم دیگر نشانت میدهم مفهوم تلخ دل شکستن را رها چون کوله باری کهنه از دوشت کنم دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه موی بلندت که شانه میخواهد دلم برای تپیدن بهانه میخواهد تمام حرف من این است قسم به لبخندت که خاک پای تو هم آشیانه میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد آن احساس ها را پس گرفت از غزل ها لفظ “ما” را پس گرفت در دلم احساس مجنون زنده است یادش آمد…ادّعا را پس گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا غروب همیشه سرخه ؟ چون هر وقت میبینه چقدر دوست دارم ، حسودیش میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین شب زمین شب پر از نگاه تو / دعای من برای تو ، خدای من پناه تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید ، سایه ی من عاشق سایتون شده ، میشه همسایه شیم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رخ یار بر من زار مگیر / بر خسته دلات رند خمار مگیر صوفی چو تو رسم رهروان می دانی / بر مردم رند نکته بسیار مگیر . . . (حافظ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سه چیزه : گریه که پاک میشه خنده که محو میشه و یاد تو که فراموش نمیشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ابرهایی است با نام وفا / میریزد به جویی به نام صفا میرود به رودی به نام عشق / میرسد به دریایی به نام وداع . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهایی، شاخه‌ی درختی‌ست پشتِ پنجره‌اَم گاهی لباسِ برگ می‌پوشد گاهی لباسِ برف اما؛ همیشه هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز را تو آورده‌ای مرا، عاشقانه‌هام حالا بیا سرِ سُفره‌ی ماه وُ دوباره بگو: بسم الله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می‌آید و قارچ‌ها مثلِ قارچ سر و کلّه‌شان پیدا می‌شود! امّا تو…؛ تو چند بارانِ دیگر دوباره سر از خاک برمی‌داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقَ‌ت می‌شوم –  بادبان‌َم باش بگذار هرچه حرفْ پَشتِ‌مان می‌زنند مردم بادِ هوا شود دوورتَرِمان کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آینه‌اَت خودم را می‌بینم ای ماه میان این‌همه ستاره‌ای وُ باز تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا امشب کمی برگ‌ها را قدم بزنیم نگران نباش کسی ما را با هم نخواهد دید اگر هم دید؛ خیالی نیست بگو داشتم با خودم قدم می‌زدم!