بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اتمسفر با تمام لایه های دوست داشتن ، تقدیم تو ، که اورست معرفتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسن تو به وصل آرزومندم کرد ، سودای محبت تو در بندم کرد ، خاکم به سر آبرو ندارم اما ، همسایگی تو آبرومندم کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیام نمیدم خیال نکن که بی خیال از تو و روزگارتم ، تو فکرتم به یادتم زنده به انتظارتم ، اونجوری که تو فکرتم حس میکنم کنارتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستم ولی نیستم هر لحظه کنارت ، نیستم ولی هستم هر لحظه به یادت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب مهربانت مثلثی را می ماند در دریای عشق مرا در خود کشیدی برمودای من !!! دنیا را برایت شاد شاد و شادی را برایت دنیا دنیا آرزومندم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا سهمیه دل ما رو تو کدوم کارت میریزى که به دل ما چیزى نمیرسه..؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم از تمام الفبای بی کسی ، به خصوص این پنج حرف ف ا ص ل ه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پای برهنه میخوامت تا بدونی هیچ ریگی به کفشم نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم داشتن بخشی از زندگیست ولی غمخوار نداشتن عذاب زندگیست غمخوارتم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها سهم من از قاصدک ها تنها فقط دیدن و رقصیدنشان در باد است چرا دیگر برایم از تو خبر نمی آورند؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش هم بودن اگر دیروزها لطفی نداشت ارزش دیروزها را امروز باور میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم رفتی و آمدی و کسی را خبر نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو با هر که می خواهد دلت گشت چمن کن اگر خاری بگیرد دامنت را یاد من کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی یه دونه س، یکی هم مـثل ما حتما دو هزار دونه داره دیگه! که یادی از ما نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام ماجرای من برای تو سه واژه شد سه واژه جدا مــن و … شب و … هـــوای تـــو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط من مانده ام آواره ای نیست، دلی دارم که او هم کاره ای نیست، نصیبم از جهان تکرار درد است، چه باید کرد؟ گویی چاره ای نیست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اتمسفر با تمام لایه های دوست داشتن ، تقدیم تو ، که اورست معرفتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسن تو به وصل آرزومندم کرد ، سودای محبت تو در بندم کرد ، خاکم به سر آبرو ندارم اما ، همسایگی تو آبرومندم کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیام نمیدم خیال نکن که بی خیال از تو و روزگارتم ، تو فکرتم به یادتم زنده به انتظارتم ، اونجوری که تو فکرتم حس میکنم کنارتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستم ولی نیستم هر لحظه کنارت ، نیستم ولی هستم هر لحظه به یادت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب مهربانت مثلثی را می ماند در دریای عشق مرا در خود کشیدی برمودای من !!! دنیا را برایت شاد شاد و شادی را برایت دنیا دنیا آرزومندم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا سهمیه دل ما رو تو کدوم کارت میریزى که به دل ما چیزى نمیرسه..؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم از تمام الفبای بی کسی ، به خصوص این پنج حرف ف ا ص ل ه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پای برهنه میخوامت تا بدونی هیچ ریگی به کفشم نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم داشتن بخشی از زندگیست ولی غمخوار نداشتن عذاب زندگیست غمخوارتم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها سهم من از قاصدک ها تنها فقط دیدن و رقصیدنشان در باد است چرا دیگر برایم از تو خبر نمی آورند؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش هم بودن اگر دیروزها لطفی نداشت ارزش دیروزها را امروز باور میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم رفتی و آمدی و کسی را خبر نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو با هر که می خواهد دلت گشت چمن کن اگر خاری بگیرد دامنت را یاد من کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی یه دونه س، یکی هم مـثل ما حتما دو هزار دونه داره دیگه! که یادی از ما نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام ماجرای من برای تو سه واژه شد سه واژه جدا مــن و … شب و … هـــوای تـــو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط من مانده ام آواره ای نیست، دلی دارم که او هم کاره ای نیست، نصیبم از جهان تکرار درد است، چه باید کرد؟ گویی چاره ای نیست.