بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر لحظه ی من .. شکست بی صدا بود  این خنده ها دروغه .. بی تو شادی کجا بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که هر روز نجوشد،هر روز می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایت را درآسمان بجوی،محبوبت اورابه توخواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو این دنیا یکی تنهایی منو به خاطر تنهایی خودم میخواست نه اینکه از تنهایی من تنهایی خودشو پر بکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه سکوت بلندترین فریاد عالم است ولی گوشم دیگر طاقت فریادهای تو را ندارد ، عزیز دلم کمی با من حرف بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان از آب و نان ، وز جان خود حتی گذشت / ممکن اما نیست مجنون بود و از لیلا گذشت / عاشقان را خرقه ای پوشیدنی جز چشم نیست / یا ز خیر عشق ، یا میباید از دنیا گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر هست که از پنجره ها / نرم و آهسته مرا می خواند / گرمی لهجه ی بارانی او / تا ابد توی دلم می ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت کِی شود پیش قدمهای تو اسفند شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها به ظاهر وقتی اول وارد لیست دوستانت که میشوند چیزی با خود نمیآورند ولی وقتی میروند ، همه چیز آدم را با خودشان میبرند . . . ف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف فعل “دوست داشتن” بسیار سخت است: گذشته اش که به هیچ وجه ساده نیست حالش کاملاً اخباری ست آینده اش هم شرطی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد با تو بودن را نوشت / تا که زیبا را کشم بر هرچه زشت کاش میشد روی این رنگین کمان / می نوشتم تا ابد با من بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بهار در سبد روزگار نیست / دیگر قرار نیست ، نه دیگر قرار نیست شادم که زود می گذرد شادیم ، ولی / غم می خورم که هیچ غمی ماندگار نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به زور روزگار از زندگیت میرم کنار ، میرم که ثابت بکنم عاشقتم دیوونه وار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میرسی و در نگاه گرم و مهربان تو ، دوباره محو میشود تمام ناتوانی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ، با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را نه عاشقانه و نه عاقلانه و نه حتی عاجزانه که تو را عادلانه در آغوش می کشم عدل مگر نه آن است که هر چیزی سر جای خودش باشد؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر لحظه ی من .. شکست بی صدا بود  این خنده ها دروغه .. بی تو شادی کجا بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که هر روز نجوشد،هر روز می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایت را درآسمان بجوی،محبوبت اورابه توخواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو این دنیا یکی تنهایی منو به خاطر تنهایی خودم میخواست نه اینکه از تنهایی من تنهایی خودشو پر بکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه سکوت بلندترین فریاد عالم است ولی گوشم دیگر طاقت فریادهای تو را ندارد ، عزیز دلم کمی با من حرف بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان از آب و نان ، وز جان خود حتی گذشت / ممکن اما نیست مجنون بود و از لیلا گذشت / عاشقان را خرقه ای پوشیدنی جز چشم نیست / یا ز خیر عشق ، یا میباید از دنیا گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر هست که از پنجره ها / نرم و آهسته مرا می خواند / گرمی لهجه ی بارانی او / تا ابد توی دلم می ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت کِی شود پیش قدمهای تو اسفند شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها به ظاهر وقتی اول وارد لیست دوستانت که میشوند چیزی با خود نمیآورند ولی وقتی میروند ، همه چیز آدم را با خودشان میبرند . . . ف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف فعل “دوست داشتن” بسیار سخت است: گذشته اش که به هیچ وجه ساده نیست حالش کاملاً اخباری ست آینده اش هم شرطی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد با تو بودن را نوشت / تا که زیبا را کشم بر هرچه زشت کاش میشد روی این رنگین کمان / می نوشتم تا ابد با من بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بهار در سبد روزگار نیست / دیگر قرار نیست ، نه دیگر قرار نیست شادم که زود می گذرد شادیم ، ولی / غم می خورم که هیچ غمی ماندگار نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به زور روزگار از زندگیت میرم کنار ، میرم که ثابت بکنم عاشقتم دیوونه وار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میرسی و در نگاه گرم و مهربان تو ، دوباره محو میشود تمام ناتوانی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ، با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را نه عاشقانه و نه عاقلانه و نه حتی عاجزانه که تو را عادلانه در آغوش می کشم عدل مگر نه آن است که هر چیزی سر جای خودش باشد؟