بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دشت وسیع مهربونیهات مترسک میشم ، تا هرگز غم دور و برت پیدا نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس مثل فاتحه میمونه ! واسه هرکی میفرستی روحش شاد میشه مرده اس ام اس هاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو می زنم به سلامتی همه خوبایی که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمی دونن ما مات رفاقتشون هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز به جرم بالا رفتن از قلبت دستگیر شدم بیا بهشون بگو ساکن قلبم دزد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر جا که سر زدم،سری شکسته شد:به هر جا که در زدم دری بسته شد؛نه دگر سر زنم به دری ، نه دگر در زنم به سری؟دگر روح در به درم .ازسر و در زدن خسته شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اى که مقصودش کوچ است به ویرانى لانه اش نمى اندیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بسپار در یادت به وقت بارش باران نگاهت گر به آن بالاست و در رقص دعا قلبت مثال بید میلرزد دعایم كن ، كه من محتاج محتاجم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را به خاطر میآورم بی هیچ بهانه شاید دوست داشتن همین باشد ، بی بهانه به خاطر آوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فرصت دوباره ازتومیخوام یه فرصت كوچیك عاشقونه براى من یه گوشه اى تودلت كاشكی که جاى بخششی بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکم برس باز به خودت میخوام بیام تولدت . اون وقتا اینجوری نبوذ راهت به این دوری نبود اولا مهربون ترن اونا که همسفرند . اشک منم که جاریه نگه دار یادگاریه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم گفت{الف}گفتم او.معلم گفت{ب}گفتم با او.معلم گفت{پ}گفتم پیش او.معلم گفت{ج}خواستم بگویم جدایی گفت نگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ارزوم همینه. تا یادم نرفته راستی کاش یک روز بهم بگی من همونم که میخواستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی روزگار را نمی فهمم ! من تو را دوست دارم تو دیگری را….دیگری مرا …وهمه ی ما تنهاییم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه ما جشن تولدت یک بهونه بود همیشه . که رو هدیه بنویسی دلم از تو دور نیمشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفل ها که بی کلید شدن. چشم ها به در سفید شدن . چه امتحان خوبیه . دوریت عجب غروببیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دشت وسیع مهربونیهات مترسک میشم ، تا هرگز غم دور و برت پیدا نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس مثل فاتحه میمونه ! واسه هرکی میفرستی روحش شاد میشه مرده اس ام اس هاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو می زنم به سلامتی همه خوبایی که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمی دونن ما مات رفاقتشون هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز به جرم بالا رفتن از قلبت دستگیر شدم بیا بهشون بگو ساکن قلبم دزد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر جا که سر زدم،سری شکسته شد:به هر جا که در زدم دری بسته شد؛نه دگر سر زنم به دری ، نه دگر در زنم به سری؟دگر روح در به درم .ازسر و در زدن خسته شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اى که مقصودش کوچ است به ویرانى لانه اش نمى اندیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بسپار در یادت به وقت بارش باران نگاهت گر به آن بالاست و در رقص دعا قلبت مثال بید میلرزد دعایم كن ، كه من محتاج محتاجم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را به خاطر میآورم بی هیچ بهانه شاید دوست داشتن همین باشد ، بی بهانه به خاطر آوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فرصت دوباره ازتومیخوام یه فرصت كوچیك عاشقونه براى من یه گوشه اى تودلت كاشكی که جاى بخششی بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکم برس باز به خودت میخوام بیام تولدت . اون وقتا اینجوری نبوذ راهت به این دوری نبود اولا مهربون ترن اونا که همسفرند . اشک منم که جاریه نگه دار یادگاریه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم گفت{الف}گفتم او.معلم گفت{ب}گفتم با او.معلم گفت{پ}گفتم پیش او.معلم گفت{ج}خواستم بگویم جدایی گفت نگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ارزوم همینه. تا یادم نرفته راستی کاش یک روز بهم بگی من همونم که میخواستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی روزگار را نمی فهمم ! من تو را دوست دارم تو دیگری را….دیگری مرا …وهمه ی ما تنهاییم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه ما جشن تولدت یک بهونه بود همیشه . که رو هدیه بنویسی دلم از تو دور نیمشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفل ها که بی کلید شدن. چشم ها به در سفید شدن . چه امتحان خوبیه . دوریت عجب غروببیه