بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را در خانه می‌ مانم و در به روی کس نمی‌گشایم اما بی در و پیکر است خانه ذهنم! می‌آیند و می‌روند دوستان ناموافق آشنایان ناسازگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ز دستم رفت و جان هم ، بی دل و جان چون کنم سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نشانی نپرس من خودم گم شده‌ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی  که قرار گذاشته بودیم همدیگر را دیدیم نه در زمانی که قرار گذاشته بودیم من بیست سال زودتر آمده ، منتظر ماندم تو آمدی ، بیست سال دیرتر من از انتظار تو پیرم تو از منتظر گذاشتنم جوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چشمهایش پیداست عزمش جزم است و اراده اش آهن یکی از همین شب های بی چفت و بست شبیخون می زند به قلبی که سالهاست لق می زند در قفس سینه ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا به پا کردنش را به پای تردید او نگذار اگر چه نو بال اما پروانه ایست که می داند روی کدام گل بنشیند با سوزن ته گرد هم نمی توان صلیب وار قابش کرد و هر روز تماشایش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه‌ های اشک از چشمم بیرون می‌زنند چون قطار مورچه‌ها از چشمان مرده نکند اشک نیستند مورچه‌اند این‌ها نکند مرده‌ام در حسرت تو !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه بده پنج دقیقه فقط پنج دقیقه سرم را روی شانه‌ات بگذارم چشم‌ها را ببندم و زمین از نو آرام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال می‌ کنم شهرهای دنیا نقطه‌هایی خیالی‌اند روی نقشه‌ی جغرافیا همه‌ی شهرها جز یک شهر شهری که عاشقت شدم آن‌جا شهری که خانه‌ی من شد بعد از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان اصطلاحاتی دارند که ما نمی فهمیم ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند نفهمی بد دردی است خوش به حال دامپزشکان ! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت عشق و مرا خراب و بدمست گذاشت تنها وسط کوچه ی بن بست گذاشت دلتنگی ات آرام سراغم آمد از پشت به روی چشم من دست گذاشت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شاید آسان تر می بود اگر هرگز تو را ندیده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن مــاهــی خستــه از آبــم تــن مــی دهــم بــه تــو تــور عــروســی غمگیــن تــن مــی دهــم بــه عــلامــت ســوال بــزرگــی کــه در دهــانــم گیــر کــرده اســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانی ستارگان را انکار کنی می توانی حرکت خورشید را انکار کنی می توانی حقیقت را دروغ بخوانی در عشق من اما ، تردیدی نداشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‏دانم دوباره از من چه گناهی سر زده است که به این اخم ملیح محکومم کرده‏ای اختیار دست‏هایم در خواب باور کن دست خودم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبارویان فرانسه زیبارویان انگلیس همه یک طرف تو یک طرف .. آن‌ها مرا تنها به شعر می‌رسانند اما تو مرا به خانه‌ام باز می‌گردانی به همه‌ی هستی‌ام در فکر توام  .. باران به زبان ترکی می‌ بارد ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را در خانه می‌ مانم و در به روی کس نمی‌گشایم اما بی در و پیکر است خانه ذهنم! می‌آیند و می‌روند دوستان ناموافق آشنایان ناسازگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ز دستم رفت و جان هم ، بی دل و جان چون کنم سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نشانی نپرس من خودم گم شده‌ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی  که قرار گذاشته بودیم همدیگر را دیدیم نه در زمانی که قرار گذاشته بودیم من بیست سال زودتر آمده ، منتظر ماندم تو آمدی ، بیست سال دیرتر من از انتظار تو پیرم تو از منتظر گذاشتنم جوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چشمهایش پیداست عزمش جزم است و اراده اش آهن یکی از همین شب های بی چفت و بست شبیخون می زند به قلبی که سالهاست لق می زند در قفس سینه ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا به پا کردنش را به پای تردید او نگذار اگر چه نو بال اما پروانه ایست که می داند روی کدام گل بنشیند با سوزن ته گرد هم نمی توان صلیب وار قابش کرد و هر روز تماشایش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه‌ های اشک از چشمم بیرون می‌زنند چون قطار مورچه‌ها از چشمان مرده نکند اشک نیستند مورچه‌اند این‌ها نکند مرده‌ام در حسرت تو !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه بده پنج دقیقه فقط پنج دقیقه سرم را روی شانه‌ات بگذارم چشم‌ها را ببندم و زمین از نو آرام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال می‌ کنم شهرهای دنیا نقطه‌هایی خیالی‌اند روی نقشه‌ی جغرافیا همه‌ی شهرها جز یک شهر شهری که عاشقت شدم آن‌جا شهری که خانه‌ی من شد بعد از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان اصطلاحاتی دارند که ما نمی فهمیم ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند نفهمی بد دردی است خوش به حال دامپزشکان ! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت عشق و مرا خراب و بدمست گذاشت تنها وسط کوچه ی بن بست گذاشت دلتنگی ات آرام سراغم آمد از پشت به روی چشم من دست گذاشت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شاید آسان تر می بود اگر هرگز تو را ندیده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن مــاهــی خستــه از آبــم تــن مــی دهــم بــه تــو تــور عــروســی غمگیــن تــن مــی دهــم بــه عــلامــت ســوال بــزرگــی کــه در دهــانــم گیــر کــرده اســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانی ستارگان را انکار کنی می توانی حرکت خورشید را انکار کنی می توانی حقیقت را دروغ بخوانی در عشق من اما ، تردیدی نداشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‏دانم دوباره از من چه گناهی سر زده است که به این اخم ملیح محکومم کرده‏ای اختیار دست‏هایم در خواب باور کن دست خودم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبارویان فرانسه زیبارویان انگلیس همه یک طرف تو یک طرف .. آن‌ها مرا تنها به شعر می‌رسانند اما تو مرا به خانه‌ام باز می‌گردانی به همه‌ی هستی‌ام در فکر توام  .. باران به زبان ترکی می‌ بارد ..