بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سالهاست برای بیداریت بیدار هر شبم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچکس به خانه اش نمی رسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مپرس حال مرا .. روزگار یارم نیست  جهنمی شده ام .. هیچ کس کنارم نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را باید به دستور زبان اضافه کنند تو ضمیر ناخودآگاه شعرهای منی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس های بی شماری دارد ماندن نماندن اما وصله وصله مرگ بر تن دوخته است بینِ ماندن و نماندن ات پوست تنت بهترین لباس ات بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا تنها گذاشته ای سهم من از تو فقط سوختن است انگار باید بسوزم و تمام شوم مرا در کافه ای جا گذاشته ای مثل سیگار نیم سوخته مثلا رفته ای که برگردی شب از نیمه گذشته اما از تو خبری نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از قفس تنهایى خویش بیرون نخواهم آمد ولى در این تنهایى جهان با من است و من بیهوده در ماوراء جهان جهانى دیگر را آرزو مى کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها پر و خالی می شوند مثل فنجان های چای در کافه های بعد ازظهر اما .. هیچ اتفاق خاصی نمی افتد اینکه مثلا تو ناگهان در آن سوی میز نشسته باشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می‌کند برای همین است که موهایم را کوتاه کرده ام ! این وصله ها به آغوش تنهای من نمی چسبد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش فقط یک دوستت دارم می‌خواهد که نمیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی بسیار خندیده‌ام مثل کودکی در مجلس عزا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت بی‌وفا ! امروز با فردا چه فرقی می‌کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته‌ ام خیلی خسته به من جایی بدهید می‌خواهم بخوابم یک تخت خالی یک دنیای خالی یک قلب خالی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قدم زدن با تو هر از گاهی از خودم بیرون می‌زنم روحم هنوز به خانه بر‌نگشته است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در اعماق عادت‌ها هیچ فرقی با مرگ ندارد تو مرده‌ای فقط معنای مرگ را نمی‌دانی! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگِ تو جز درد مگر می ماند؟ جز واژه‌ی برگرد مگر می ماند؟ این‌ ها همه کم لطفیِ دنیاست عزیز این شهر مرا با تو نمی‌خواست عزیز…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سالهاست برای بیداریت بیدار هر شبم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچکس به خانه اش نمی رسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مپرس حال مرا .. روزگار یارم نیست  جهنمی شده ام .. هیچ کس کنارم نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را باید به دستور زبان اضافه کنند تو ضمیر ناخودآگاه شعرهای منی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس های بی شماری دارد ماندن نماندن اما وصله وصله مرگ بر تن دوخته است بینِ ماندن و نماندن ات پوست تنت بهترین لباس ات بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا تنها گذاشته ای سهم من از تو فقط سوختن است انگار باید بسوزم و تمام شوم مرا در کافه ای جا گذاشته ای مثل سیگار نیم سوخته مثلا رفته ای که برگردی شب از نیمه گذشته اما از تو خبری نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از قفس تنهایى خویش بیرون نخواهم آمد ولى در این تنهایى جهان با من است و من بیهوده در ماوراء جهان جهانى دیگر را آرزو مى کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها پر و خالی می شوند مثل فنجان های چای در کافه های بعد ازظهر اما .. هیچ اتفاق خاصی نمی افتد اینکه مثلا تو ناگهان در آن سوی میز نشسته باشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می‌کند برای همین است که موهایم را کوتاه کرده ام ! این وصله ها به آغوش تنهای من نمی چسبد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش فقط یک دوستت دارم می‌خواهد که نمیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی بسیار خندیده‌ام مثل کودکی در مجلس عزا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت بی‌وفا ! امروز با فردا چه فرقی می‌کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته‌ ام خیلی خسته به من جایی بدهید می‌خواهم بخوابم یک تخت خالی یک دنیای خالی یک قلب خالی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قدم زدن با تو هر از گاهی از خودم بیرون می‌زنم روحم هنوز به خانه بر‌نگشته است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در اعماق عادت‌ها هیچ فرقی با مرگ ندارد تو مرده‌ای فقط معنای مرگ را نمی‌دانی! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگِ تو جز درد مگر می ماند؟ جز واژه‌ی برگرد مگر می ماند؟ این‌ ها همه کم لطفیِ دنیاست عزیز این شهر مرا با تو نمی‌خواست عزیز…