بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر باران هوای دو نفره نیست … امروز که باران می بارید … هر که را در خیابان دیدم تنها بود … دست کسی در دست کسی نبود … و همه با خود چتر داشتند … آه ما به باران هم خیانت کرده ایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شب های من … تنها ستاره کوچکی ست که از دور … برایم سو سو میکند و گاه چشمک می زند … بعضی اوقات هم … برای من بوسه می فرستد و می رقصد … من دلم را به آن خوش کرده ام … تنهایی یک شاعر یعنی همین …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که مردم شهر … تو را دیدند … سراغ قافیه ها رفتند … تا برایت شعری بنویسند … اما در این میان … تنها شعر های من بودند … که تو را بی قافیه می خواستند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مرگم … هر که به دیدار من آمد … برای من خیرات نیاورد … فقط مشتی ارزن روی سنگ قبرم بپاشد … میخواهم هر روز گنجشک ها به دیدارم بیایند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاى مدیدى نه مى نویسد نه مى پرسد و نه سراغى مى گیرد اما یک روز مى آید و تنها با یک سلام باز هم اوست که برنده مى شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد باران را … پنجره ها می فهمند … وای بر این دل دلخسته ی ما … که نفهمید کسی … درد تنهایی ما …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان او سیاه بودند اما ناگهان آبی شدند از آن روز از تیله هایم دو تا تیله ی آبی کم شد به او تهمت دزدی نمی زنم اما من هم آنقدر نادان نیستم که نفهمم تیله هایم چه شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چترم را روی سرم می گیرم … و از این شهر می روم … باران های اینجا … بوی دلتنگی می دهند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که سودای عشق در سر داشتم عادت به نوشتن شعر نداشتم با این حال زیباترین شعرم را روزی نوشتم که عاشق اش بودم از این رو شعرم را اولین بار برای او خواهم خواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر آمدن همه نباش یک نفر هیچ وقت نمی‌آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار سالها طول کشید که دسته یی بوسه از دهانش بچینم و در گلدانی به رنگ سپید در قلبم بکارم اما انتظار ارزشش را داشت چون عاشق بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بر شیشه های بخار گرفته شهر حرف اول نام تو را نوشته ام دیگر مردم شهر می دانند نام زیبای تو با کدام حرف شروع می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دریاها سیاه‌اند باد زمزمه‌گر سیاه است پرنده و گیلاس‌ها سیاه‌اند دل من روشن است تو خواهی آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می‏ توانستی تاج سرم باشی که انگار من پادشاه عاشقان جهانم و تو ملکه ی رشک برانگیزِ شعرها چه فایده حالا هر دو آدم ‏هایی معمولی هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایت را هر کسی می تواند ببافد اما روزی خواهی فهمید دیگر هیچکس مثل من با موهایت شعر نخواهد بافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــعر مـرا با خـود به جـاهایی مـی برد … کـه تـا بـه حـال نـرفته ام … بــاورت مــی شود … مــن با هـمین شـــعر ها … بـه آغـــوش تـو آمـدم …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر باران هوای دو نفره نیست … امروز که باران می بارید … هر که را در خیابان دیدم تنها بود … دست کسی در دست کسی نبود … و همه با خود چتر داشتند … آه ما به باران هم خیانت کرده ایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شب های من … تنها ستاره کوچکی ست که از دور … برایم سو سو میکند و گاه چشمک می زند … بعضی اوقات هم … برای من بوسه می فرستد و می رقصد … من دلم را به آن خوش کرده ام … تنهایی یک شاعر یعنی همین …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که مردم شهر … تو را دیدند … سراغ قافیه ها رفتند … تا برایت شعری بنویسند … اما در این میان … تنها شعر های من بودند … که تو را بی قافیه می خواستند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مرگم … هر که به دیدار من آمد … برای من خیرات نیاورد … فقط مشتی ارزن روی سنگ قبرم بپاشد … میخواهم هر روز گنجشک ها به دیدارم بیایند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاى مدیدى نه مى نویسد نه مى پرسد و نه سراغى مى گیرد اما یک روز مى آید و تنها با یک سلام باز هم اوست که برنده مى شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد باران را … پنجره ها می فهمند … وای بر این دل دلخسته ی ما … که نفهمید کسی … درد تنهایی ما …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان او سیاه بودند اما ناگهان آبی شدند از آن روز از تیله هایم دو تا تیله ی آبی کم شد به او تهمت دزدی نمی زنم اما من هم آنقدر نادان نیستم که نفهمم تیله هایم چه شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چترم را روی سرم می گیرم … و از این شهر می روم … باران های اینجا … بوی دلتنگی می دهند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که سودای عشق در سر داشتم عادت به نوشتن شعر نداشتم با این حال زیباترین شعرم را روزی نوشتم که عاشق اش بودم از این رو شعرم را اولین بار برای او خواهم خواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر آمدن همه نباش یک نفر هیچ وقت نمی‌آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار سالها طول کشید که دسته یی بوسه از دهانش بچینم و در گلدانی به رنگ سپید در قلبم بکارم اما انتظار ارزشش را داشت چون عاشق بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بر شیشه های بخار گرفته شهر حرف اول نام تو را نوشته ام دیگر مردم شهر می دانند نام زیبای تو با کدام حرف شروع می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دریاها سیاه‌اند باد زمزمه‌گر سیاه است پرنده و گیلاس‌ها سیاه‌اند دل من روشن است تو خواهی آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می‏ توانستی تاج سرم باشی که انگار من پادشاه عاشقان جهانم و تو ملکه ی رشک برانگیزِ شعرها چه فایده حالا هر دو آدم ‏هایی معمولی هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایت را هر کسی می تواند ببافد اما روزی خواهی فهمید دیگر هیچکس مثل من با موهایت شعر نخواهد بافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــعر مـرا با خـود به جـاهایی مـی برد … کـه تـا بـه حـال نـرفته ام … بــاورت مــی شود … مــن با هـمین شـــعر ها … بـه آغـــوش تـو آمـدم …