بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست ساعت دورتر شدیم حالا دلتنگی در خیابان های دلبازتری قدم میزند و با زبان دیگری تنهایی را به دست هایمان می فهماند دور شدیم تا سبک تر دور خودمان بچرخیم اینجا مرده ها آواز های شاد تری می خوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح دست هایت را می شویی از خواب هایی خونین که برایم دیده ای با لبخند کارد را سرمیز صبحانه می گذاری من پنیر می آورم و فراموشی را لقمه لقمه فرو می خوریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی رفته ست کسی که درها را خوب بلد است.. و می داند آن را چطور پشت سرش ببندد که هیچ وقت برنگردد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان تازه بگیر به خانه ام بیا دریانورد خسته! می خواهم لباس های خیست را از تنت دربیاورم شیر گرم کنم برایت.. بگویی شانه هایم سکان زندگی توست و من پنجره های این شهر طوفان زده را محکم ببندم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوالی بودم در بطن مادرم شروع شدم با تردیدی بزرگ ادامه یافتم درنیستی خودم در هستی تو حالا که نیستی پایان چه خواهد شد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست یاری تا بگویم راز خویش ناله پنهان کرده ام در ساز خویش چنگِ اندوهم , خدا را زخمه ای زخمه ای تا برکشم آواز خویش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهم این بود هر جا رنجیدم، خندیدم! فکر کردند درد ندارد، ضربه ها را محکم تر زدند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست برای رسیدنمان سبزه ها را گره می زنم؛ افسوس! نه دست هایمان در هم گره خورد ، نه نگاه هایمان ! گره فقط درکارمان افتاده است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آرشه‌ ی ویولن را بر نگاهت می‌ کِشَم تاریخِ موسیقی آغاز می‌ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید گذر به سوی تو کردن ز کوچه کلمات به راستی که چه صعب است و مایه آفات چه دیر و دور و دریغ! خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا نیاراید گیسوی کبودش را به شقایق ها, صبح فرخنده در آیینه نخواهد خندید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریارا تو بمان بر سرِ این خیل یتیم پدرا، یارا، اندوهگسارا تو بمان ! سایه در پای تو چون موج چه خوش زار گریست که سرِ سبزِ تو خوش باد، کنارا تو بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر می زند مرغ دلم با یاد آذربایجان خوش باد وقت مردم آزاد آذربایجان آزادی ایران ز تو آبادی ایران ز تو آزاد باش ای خطه ی آباد آذربایجان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یـاد تـو بـرنـداشـتـم دسـت هـنـوز دل هست به یاد نرگست مست هنوز گر حال مرا حبیب پرسد گویید بیمار غمت را نفسی هست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها … در سکوت و تنهایی شبانه اتاقم … چیزی جز … صدای عقربه های ساعت نیست … در سکوت این اتاق … فقط گیتار مرا می فهمد … چرا که در پس نت های غمگینش … راز های دل من پنهان است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پیله تنهایی خود … آسوده بخواب ای کرم ابریشم … رویای پروانه شدن دیگر زیبا نیست … در آن سوی پیله ها … پروانه ها در آتش شمع می میرند …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست ساعت دورتر شدیم حالا دلتنگی در خیابان های دلبازتری قدم میزند و با زبان دیگری تنهایی را به دست هایمان می فهماند دور شدیم تا سبک تر دور خودمان بچرخیم اینجا مرده ها آواز های شاد تری می خوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح دست هایت را می شویی از خواب هایی خونین که برایم دیده ای با لبخند کارد را سرمیز صبحانه می گذاری من پنیر می آورم و فراموشی را لقمه لقمه فرو می خوریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی رفته ست کسی که درها را خوب بلد است.. و می داند آن را چطور پشت سرش ببندد که هیچ وقت برنگردد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان تازه بگیر به خانه ام بیا دریانورد خسته! می خواهم لباس های خیست را از تنت دربیاورم شیر گرم کنم برایت.. بگویی شانه هایم سکان زندگی توست و من پنجره های این شهر طوفان زده را محکم ببندم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوالی بودم در بطن مادرم شروع شدم با تردیدی بزرگ ادامه یافتم درنیستی خودم در هستی تو حالا که نیستی پایان چه خواهد شد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست یاری تا بگویم راز خویش ناله پنهان کرده ام در ساز خویش چنگِ اندوهم , خدا را زخمه ای زخمه ای تا برکشم آواز خویش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهم این بود هر جا رنجیدم، خندیدم! فکر کردند درد ندارد، ضربه ها را محکم تر زدند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست برای رسیدنمان سبزه ها را گره می زنم؛ افسوس! نه دست هایمان در هم گره خورد ، نه نگاه هایمان ! گره فقط درکارمان افتاده است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آرشه‌ ی ویولن را بر نگاهت می‌ کِشَم تاریخِ موسیقی آغاز می‌ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید گذر به سوی تو کردن ز کوچه کلمات به راستی که چه صعب است و مایه آفات چه دیر و دور و دریغ! خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا نیاراید گیسوی کبودش را به شقایق ها, صبح فرخنده در آیینه نخواهد خندید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریارا تو بمان بر سرِ این خیل یتیم پدرا، یارا، اندوهگسارا تو بمان ! سایه در پای تو چون موج چه خوش زار گریست که سرِ سبزِ تو خوش باد، کنارا تو بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر می زند مرغ دلم با یاد آذربایجان خوش باد وقت مردم آزاد آذربایجان آزادی ایران ز تو آبادی ایران ز تو آزاد باش ای خطه ی آباد آذربایجان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یـاد تـو بـرنـداشـتـم دسـت هـنـوز دل هست به یاد نرگست مست هنوز گر حال مرا حبیب پرسد گویید بیمار غمت را نفسی هست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها … در سکوت و تنهایی شبانه اتاقم … چیزی جز … صدای عقربه های ساعت نیست … در سکوت این اتاق … فقط گیتار مرا می فهمد … چرا که در پس نت های غمگینش … راز های دل من پنهان است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پیله تنهایی خود … آسوده بخواب ای کرم ابریشم … رویای پروانه شدن دیگر زیبا نیست … در آن سوی پیله ها … پروانه ها در آتش شمع می میرند …