بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‌ ی برگ و بهار در سرانگشتانِ توست. هوای گسترده در نقره‌ی انگشتانت می‌ سوزد و زلالیِ چشمه‌ ساران از باران و خورشیدِ تو سیراب می‌ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش بی تو چه می باید کرد عکس رخساره ی ماهش را داد گفتمش همدم شبهایم کو تاری از زلف سیاهش را داد وقت رفتن همه را می بوسید به من از دور نگاهش را داد یادگاری به همه داد و به من انتظار سر راهش را داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ماندم ، تلخ ، به سرم سنگ مصیبت بارید من نوشتم آتش آسمان نعره‌زنان، بانگ برآورد ببار من نوشتم باران آسمان شعله‌ کشان ریخت بخاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید برای من ساعت هفت غروب طلوع می کند آن هم از پشت میز یک کافه یعنی وقتی تو را می بینم روز من از حضور تو شروع می شود شب من از غیبت تو کاری کن روزهایم بلند باشند من از شب ها می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پشت لنز به تو نزدیک ترم می شود زوم کرد روی لب هایت و نفس هایت را از نزدیک ترین حالت ممکن ثبت کرد سرت را بالا بگیر و بگو سیب زنی از پشت شیشه عاشق خنده های تو می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این مخالف آبادِ بی‌ انتها برای بغضِ خاموشت شانه‌ ای پر یقین آورده ام خاصیتِ دل همین است باران هر دو سوی پنجره‌ اش می‌‌ بارد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم های ما این قدرت را دارند که به ما یادآوری کنند گذشته واقعیت داشته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای دیشبم را بر میدارم و در فریزر میگذارم تا روزی روزگاری که پیرمرد موخاکستری شدم، رویای قشنگ یخ زده ام را بیرون بیاورم، آبش کنم،گرمش کنم، و پاهای سرد سالخورده ام را در آن گرم کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جدایی تاریک و ابدی را من نیز چون تو می پذیرم چرا گریه می کنی؟ دستم را بگیر قول بده باز سری به رویاهایم بزنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزارم نداد و ستایشم نکرد آن گونه که دشمن می کند و دوست تنها روحش را به من سپرد و گفت : «مواظبش باش» !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاج ها برف پوش در جنگل تاریک قدم می زنم سرشار از اندوهِ اندوه، کجاست دستان تو،کجاست؟ برف به رنگ مهتاب چکمه ام سنگین ترانه ی درونم مرا به کجا می خواند ؟ کشورم ، ستاره ها ، جوانی ام ، کدام دورتر است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه چیز گفته می شود و به انجام می رسد عشق و وضعیت هوا تنها چیزهایی هستند که هرگز نمی توان از آنها مطمئن بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان شعرهایی هستند که زمین بر آسمان می نویسد و ما آنها را بریده و از آنها کاغذ می سازیم تا نادانی و تهی مغزی خویش را در آنها به نگارش درآوریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قرنها معشوقه ی تاریخی ات بودم دیگر برای یک شروع تازه فرصت نیست من دوستت دارم .. بغل کن گریه هایم را لعنت به تاریخی که حتی درس عبرت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تو به عمق لیوانیست که دست گرفته ای مثل آب خوردن پر می شود تنهایی من اما مثل حبابی روی آب است که نمی داند قرار است نابود شود یا در آغوش حباب دیگری بزرگتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای و من هر شب نامت را بیرون می کشم از دهانم پنهانش می کنم زیر بالشم و آرام به خورد گوشهایم می دهم مرگ شاید عقب تر بایستد از تو اینگونه که در خود پناهت می دهم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‌ ی برگ و بهار در سرانگشتانِ توست. هوای گسترده در نقره‌ی انگشتانت می‌ سوزد و زلالیِ چشمه‌ ساران از باران و خورشیدِ تو سیراب می‌ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش بی تو چه می باید کرد عکس رخساره ی ماهش را داد گفتمش همدم شبهایم کو تاری از زلف سیاهش را داد وقت رفتن همه را می بوسید به من از دور نگاهش را داد یادگاری به همه داد و به من انتظار سر راهش را داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ماندم ، تلخ ، به سرم سنگ مصیبت بارید من نوشتم آتش آسمان نعره‌زنان، بانگ برآورد ببار من نوشتم باران آسمان شعله‌ کشان ریخت بخاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید برای من ساعت هفت غروب طلوع می کند آن هم از پشت میز یک کافه یعنی وقتی تو را می بینم روز من از حضور تو شروع می شود شب من از غیبت تو کاری کن روزهایم بلند باشند من از شب ها می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پشت لنز به تو نزدیک ترم می شود زوم کرد روی لب هایت و نفس هایت را از نزدیک ترین حالت ممکن ثبت کرد سرت را بالا بگیر و بگو سیب زنی از پشت شیشه عاشق خنده های تو می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این مخالف آبادِ بی‌ انتها برای بغضِ خاموشت شانه‌ ای پر یقین آورده ام خاصیتِ دل همین است باران هر دو سوی پنجره‌ اش می‌‌ بارد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم های ما این قدرت را دارند که به ما یادآوری کنند گذشته واقعیت داشته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای دیشبم را بر میدارم و در فریزر میگذارم تا روزی روزگاری که پیرمرد موخاکستری شدم، رویای قشنگ یخ زده ام را بیرون بیاورم، آبش کنم،گرمش کنم، و پاهای سرد سالخورده ام را در آن گرم کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جدایی تاریک و ابدی را من نیز چون تو می پذیرم چرا گریه می کنی؟ دستم را بگیر قول بده باز سری به رویاهایم بزنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزارم نداد و ستایشم نکرد آن گونه که دشمن می کند و دوست تنها روحش را به من سپرد و گفت : «مواظبش باش» !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاج ها برف پوش در جنگل تاریک قدم می زنم سرشار از اندوهِ اندوه، کجاست دستان تو،کجاست؟ برف به رنگ مهتاب چکمه ام سنگین ترانه ی درونم مرا به کجا می خواند ؟ کشورم ، ستاره ها ، جوانی ام ، کدام دورتر است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه چیز گفته می شود و به انجام می رسد عشق و وضعیت هوا تنها چیزهایی هستند که هرگز نمی توان از آنها مطمئن بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان شعرهایی هستند که زمین بر آسمان می نویسد و ما آنها را بریده و از آنها کاغذ می سازیم تا نادانی و تهی مغزی خویش را در آنها به نگارش درآوریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قرنها معشوقه ی تاریخی ات بودم دیگر برای یک شروع تازه فرصت نیست من دوستت دارم .. بغل کن گریه هایم را لعنت به تاریخی که حتی درس عبرت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تو به عمق لیوانیست که دست گرفته ای مثل آب خوردن پر می شود تنهایی من اما مثل حبابی روی آب است که نمی داند قرار است نابود شود یا در آغوش حباب دیگری بزرگتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای و من هر شب نامت را بیرون می کشم از دهانم پنهانش می کنم زیر بالشم و آرام به خورد گوشهایم می دهم مرگ شاید عقب تر بایستد از تو اینگونه که در خود پناهت می دهم