بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را تیرباران کردند تنها لباس هایت به من رسید سال هاست از سوراخ های روی پیراهنت دنیا را نگاه می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ می‌ گویند: “آینده همین فرداست” آینده دیروزی بود که با خودت بردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابانه میکوبد موج موج گیسوانت را باد بر صخره ی اندامم در هزاره ای دیگر عشق می روید از سنگواره ی جنون ما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شاخه پر نمی کشید پرنده ای با زمزمه ی گشودن پلک پنجره اگر عشق را جز سکوت زبان دیگر بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر تبخیری از بوسه های آبدار توست؛ که اینگونه .. مست بارانَ‌ م !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت تمام پنجره های رو به جاده انتظار آمدنت را می کشم برگرد ! در گذر از لحظه های زندگی ‘ منی ‘ را گم کرده ام که به دستان تو پیدا می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها مانده ام با جنازه ای روی دست و مزاری چشم به راه فردا تیترِ روزنامه ها را بخوانید کسی خودش را خاک کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک می کنم به حضورم زمانی که نگاهت از من میگذرد و دیگری را نظاره می کند …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانم عاشقت میکرد اگر جسارت میکردی بوسیدنش را !…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت همه چیز به آخر می‌ رسد .. تو هنوز در قطاری و می‌ روی ریل اما خیلی وقت است تمام شده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقتی به دنیا آمدم که جهان آبستن بود و قابله هم بی حوصـــله روزگار هم فرامــوش کار به جای بند “نــــــــــــــاف “ دستانم را برید دیگر نمیتوانم دلی را به دست بیاورم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زدی باز کردم، سلام کردی اما صدا نداشتی، به آغوشم کشیدی اما سایه ات را دیدم که دست هایش توی جیبش بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب آنقدر خاطره بارید که سقف چکه می کرد و من از صدای چکه هایش نخوابیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است عشقم از وقتی من خیلی حسود شده ام دختران این حوالی هم خیلی زیبا شده اند ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی : “لبان” تو که بی هیچ بوسه ای عمری ست با آن خاطره دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست‌ های من جز این ثمری نیست گاهی‌ ببارم گاهی‌ بمیرم گاهی‌ اگر شد در حیرتِ واژه ی دوست داشتن تو را دوباره از نو بنویسم …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را تیرباران کردند تنها لباس هایت به من رسید سال هاست از سوراخ های روی پیراهنت دنیا را نگاه می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ می‌ گویند: “آینده همین فرداست” آینده دیروزی بود که با خودت بردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابانه میکوبد موج موج گیسوانت را باد بر صخره ی اندامم در هزاره ای دیگر عشق می روید از سنگواره ی جنون ما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شاخه پر نمی کشید پرنده ای با زمزمه ی گشودن پلک پنجره اگر عشق را جز سکوت زبان دیگر بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر تبخیری از بوسه های آبدار توست؛ که اینگونه .. مست بارانَ‌ م !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت تمام پنجره های رو به جاده انتظار آمدنت را می کشم برگرد ! در گذر از لحظه های زندگی ‘ منی ‘ را گم کرده ام که به دستان تو پیدا می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها مانده ام با جنازه ای روی دست و مزاری چشم به راه فردا تیترِ روزنامه ها را بخوانید کسی خودش را خاک کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک می کنم به حضورم زمانی که نگاهت از من میگذرد و دیگری را نظاره می کند …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانم عاشقت میکرد اگر جسارت میکردی بوسیدنش را !…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت همه چیز به آخر می‌ رسد .. تو هنوز در قطاری و می‌ روی ریل اما خیلی وقت است تمام شده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقتی به دنیا آمدم که جهان آبستن بود و قابله هم بی حوصـــله روزگار هم فرامــوش کار به جای بند “نــــــــــــــاف “ دستانم را برید دیگر نمیتوانم دلی را به دست بیاورم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زدی باز کردم، سلام کردی اما صدا نداشتی، به آغوشم کشیدی اما سایه ات را دیدم که دست هایش توی جیبش بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب آنقدر خاطره بارید که سقف چکه می کرد و من از صدای چکه هایش نخوابیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است عشقم از وقتی من خیلی حسود شده ام دختران این حوالی هم خیلی زیبا شده اند ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی : “لبان” تو که بی هیچ بوسه ای عمری ست با آن خاطره دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست‌ های من جز این ثمری نیست گاهی‌ ببارم گاهی‌ بمیرم گاهی‌ اگر شد در حیرتِ واژه ی دوست داشتن تو را دوباره از نو بنویسم …