بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها شناسنامه ندارند شناسنامه ی گلها را به نام دخترها زده اند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر من گم شده است من با تاب ، من با تب خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام من در این خانه به گم نامی نمناک علف نزدیکم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسردگی بهایی است که انسان برای شناخت خود می پردازد. هرچه عمیق تر به زندگی بنگری؛ به همان مقدار هم عمیق تر رنج میکشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هنگام که مرا ناخواسته به دنیا آوردند گفتتد:‌ دوست بدار و حال که دوست می دارم می گویند: فراموش کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح که چشم باز می کنم نیستی تو پای بودنت همیشه لنگ می زند و من پای رفتنم عزیز جانم برگرد من برایت دل قربانی کرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر پل صراط یقه ات را می گیرم نترس می خواهم آخرین لحظه هم ببوسمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی که از سرم گذشت همه چیز را برد حتی خیالت را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌خواهی من را به بی‌خبری از خودت عادت بدهی ؟ من به بی‌خبری از تو عادت نمی‌کنم به نبودنت عادت نمی‌کنم به بودنت عادت نمی‌کنم من فقط می‌توانم عاشق بشوم که شده‌ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین نقاش دنیا هم که باشی زیباترین انتظار را چشم ها می کشند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور نمی کنم مردی که از راه دور بوسه می نوشت درجنگی میان کشورهای مان تفنگش را سمتم نشانه بگیرد باور نمی کنم خوشبختی ام به مرز نرسیده گلوله خورده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به خاطر قلبی که شکسته است قهر کردن را برای خودش دست و پا کرده وقتی می بیند نمی تواند که ببخشد سکوت را اختیار می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“گلم” که صدایت می کنم شمعدانی چه اخمی می کند! مانده ام “جانم” را چقدر آهسته بگویمت که هم تو بشنوی و هم آب از دل هیچ گنجشکی تکان نخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین ها خوب به خاطر می مانند اولین معلم اولین نگاه اولین هم آغوشی اولین نفر نبودم که تو را بوسید برای همین زود فراموش شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستی‌ از غروب بیرون می‌‌ زند روی کاغذ عکسِ یک قلب می‌‌ کشد عکسِ خطی‌ شکسته و سیاه شعری بی‌ دوام عکسِ اشک عکس آهی ناتمام عکس امضای شاعری همچنان درگیرِ سراب دستی‌ جمعه‌ ها را دلگیر می‌‌ کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو چه وقت دوستت نداشته باشم کدام روز کدام ساعت بگو تا نگویند مرگ خبر نمی کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی‌ هیچ چیزی درست عمل نمی‌‌ کند جز همان دولولی که رویِ شقیقه ی زندگی‌ گذاشته ای به معجزه ی لحظه ی آخر هیچ اعتباری نیست حواست به قمار‌هایی‌ که هنوز نباخته‌ای باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها شناسنامه ندارند شناسنامه ی گلها را به نام دخترها زده اند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر من گم شده است من با تاب ، من با تب خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام من در این خانه به گم نامی نمناک علف نزدیکم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسردگی بهایی است که انسان برای شناخت خود می پردازد. هرچه عمیق تر به زندگی بنگری؛ به همان مقدار هم عمیق تر رنج میکشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هنگام که مرا ناخواسته به دنیا آوردند گفتتد:‌ دوست بدار و حال که دوست می دارم می گویند: فراموش کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح که چشم باز می کنم نیستی تو پای بودنت همیشه لنگ می زند و من پای رفتنم عزیز جانم برگرد من برایت دل قربانی کرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر پل صراط یقه ات را می گیرم نترس می خواهم آخرین لحظه هم ببوسمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی که از سرم گذشت همه چیز را برد حتی خیالت را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌خواهی من را به بی‌خبری از خودت عادت بدهی ؟ من به بی‌خبری از تو عادت نمی‌کنم به نبودنت عادت نمی‌کنم به بودنت عادت نمی‌کنم من فقط می‌توانم عاشق بشوم که شده‌ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین نقاش دنیا هم که باشی زیباترین انتظار را چشم ها می کشند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور نمی کنم مردی که از راه دور بوسه می نوشت درجنگی میان کشورهای مان تفنگش را سمتم نشانه بگیرد باور نمی کنم خوشبختی ام به مرز نرسیده گلوله خورده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به خاطر قلبی که شکسته است قهر کردن را برای خودش دست و پا کرده وقتی می بیند نمی تواند که ببخشد سکوت را اختیار می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“گلم” که صدایت می کنم شمعدانی چه اخمی می کند! مانده ام “جانم” را چقدر آهسته بگویمت که هم تو بشنوی و هم آب از دل هیچ گنجشکی تکان نخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین ها خوب به خاطر می مانند اولین معلم اولین نگاه اولین هم آغوشی اولین نفر نبودم که تو را بوسید برای همین زود فراموش شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستی‌ از غروب بیرون می‌‌ زند روی کاغذ عکسِ یک قلب می‌‌ کشد عکسِ خطی‌ شکسته و سیاه شعری بی‌ دوام عکسِ اشک عکس آهی ناتمام عکس امضای شاعری همچنان درگیرِ سراب دستی‌ جمعه‌ ها را دلگیر می‌‌ کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو چه وقت دوستت نداشته باشم کدام روز کدام ساعت بگو تا نگویند مرگ خبر نمی کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی‌ هیچ چیزی درست عمل نمی‌‌ کند جز همان دولولی که رویِ شقیقه ی زندگی‌ گذاشته ای به معجزه ی لحظه ی آخر هیچ اعتباری نیست حواست به قمار‌هایی‌ که هنوز نباخته‌ای باشد