بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونقدری برای عشق احترام قائل هستم که توی خیابون دنبالش نگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرزها تنها می‌ توانند لب‌ ها را از هم دور نگه دارند نسیمی که هر شب موهایت را بر پیشانی‌ ات می‌ ریزد باد پریشانی‌ ست که از انگشتان من گذشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز زنی در خیابان صدایم زد تو بودی اما من، دیگر من نبودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ تر از من ماهی قرمزی بود ، که برای دیدنت از تنگ بیرون پریده بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار و فراموشی هر دو سخت هستند اما اینکه ندانی باید فراموش کنی یا انتظار بکشی از هر چیزی سخت تر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌ خواهید برای ایجاد آشتی در جهان کاری انجام دهید، به خانه‌ تان بروید و خانواده‌ تان را دوست بدارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت : مردم دو دسته اند، بخشنده و گیرنده. گیرنده ها بهتر می خورند اما بخشندگان بهتر می خوابند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت به جان من رفته ست همچو نخی در سوزنی هر چه می کنم دوختی به رنگ تو دارد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست زمانی که سخت به تو محتاجم بیا … آن موقع زندگی هم باشی بیا … مرگ هم شده باشی باز هم بیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر با من مهربان بودی که بعد از تو ، یک لحظه حس کردم که صد سال است ! تنهایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮﺩﻡ ! ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ: ” ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻣﺎﻥ ﺑﮕﻮ ﭘﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید چترت را ببندی ؛ بگذاری باران آتشی را که در قلبت روشن است نم نم خاموش کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که آمد گلی در خانه ام رویید آفتاب که تابید آیینه ای تمام قد به خانه ام داد درخت توی ایوان شانه ای به موهایم بخشید عزیزکم تو که آمدی گل و آینه و شانه را بردی و شعری به من سپردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیرزنی شوم آلزایمر بگیرم زنگ بزنم انگار پسرم هستی بگویم چقدر دلم برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت و با خود غریبگی کردم ذهن آیینه هم مرا نشناخت وقت رفتن بجای دلداری بغضها را بجان من انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن بارانی تو ابتدای امید من است و انتهای اندوه من تن بارانی تو که چون آب مرا تشنه می کند و چون خاک مرا می پوشاند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونقدری برای عشق احترام قائل هستم که توی خیابون دنبالش نگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرزها تنها می‌ توانند لب‌ ها را از هم دور نگه دارند نسیمی که هر شب موهایت را بر پیشانی‌ ات می‌ ریزد باد پریشانی‌ ست که از انگشتان من گذشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز زنی در خیابان صدایم زد تو بودی اما من، دیگر من نبودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ تر از من ماهی قرمزی بود ، که برای دیدنت از تنگ بیرون پریده بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار و فراموشی هر دو سخت هستند اما اینکه ندانی باید فراموش کنی یا انتظار بکشی از هر چیزی سخت تر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌ خواهید برای ایجاد آشتی در جهان کاری انجام دهید، به خانه‌ تان بروید و خانواده‌ تان را دوست بدارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت : مردم دو دسته اند، بخشنده و گیرنده. گیرنده ها بهتر می خورند اما بخشندگان بهتر می خوابند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت به جان من رفته ست همچو نخی در سوزنی هر چه می کنم دوختی به رنگ تو دارد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست زمانی که سخت به تو محتاجم بیا … آن موقع زندگی هم باشی بیا … مرگ هم شده باشی باز هم بیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر با من مهربان بودی که بعد از تو ، یک لحظه حس کردم که صد سال است ! تنهایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮﺩﻡ ! ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ: ” ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻣﺎﻥ ﺑﮕﻮ ﭘﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید چترت را ببندی ؛ بگذاری باران آتشی را که در قلبت روشن است نم نم خاموش کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که آمد گلی در خانه ام رویید آفتاب که تابید آیینه ای تمام قد به خانه ام داد درخت توی ایوان شانه ای به موهایم بخشید عزیزکم تو که آمدی گل و آینه و شانه را بردی و شعری به من سپردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیرزنی شوم آلزایمر بگیرم زنگ بزنم انگار پسرم هستی بگویم چقدر دلم برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت و با خود غریبگی کردم ذهن آیینه هم مرا نشناخت وقت رفتن بجای دلداری بغضها را بجان من انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن بارانی تو ابتدای امید من است و انتهای اندوه من تن بارانی تو که چون آب مرا تشنه می کند و چون خاک مرا می پوشاند