بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یک حس مه آلود است انتهایش را کسی هرگز نمی داند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویــــاهـــایــــم را دوســـت دارم......  چون تــنــها جاییست که در آن هـمــه چــیــز رو بــه راه اســت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تومن بودی و من تو ان موقع توبودن رابه تومی اموختم.... کاش همه ی نگاهت مرامی خواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتـم بـه او بـگویم "مـن عـاشقت شـدم" را لرزیـدم از نـگاهـش ، گـفـتم عـجب هـوایـی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم برایم مثل همین “بهار” می مانی آمدنت را همیشه تحویل می گیرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺒﺪﺍ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮﺳﺖ ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﮕﻴﺮ  ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آخــرین غـــروب دونــیــا دوست دارم نفسم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمـک کـن زنــــدگـی بـا تـــ♥ـــو  یــہ راهــہ بـی פֿـطـر بـاشـــہ  ᓆـشنــگـہ פֿـــونــہ بـاشــی و  یــہ عـاشـــ♥ـــــق پشـت در بـاشــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آدم که به نام هویت می‌دهد ، این عشق است که به آدم هویت می‌دهد .  مثل نام که بی آدم فقط یک‌دهان حرف و صداست ، آدم هم بی‌عشق فقط یک‌تَن پوست و استخوان است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگــــــام بارش بــــــاران،ســـرت را رو بـــہ آسـمـــــان نگیــــــــر..! مــن بـــہ بــوســــہ هـاے بـــــاران رو صورتـتــــــــــــ هــم...حســـودے میڪـنـــــــم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای آرام کردن کسی درد دل کردن کافی نیست یک آغوش بس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻣﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺮﺍﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺯﺩﯼ،ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ... ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺩﻋﻮﺍﺵ ﺑﺸﻪ! ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ... ﺑﺎ "ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ" ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺪﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڪـــــاش صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید...! مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ اسمــتــــــــــ رو صــدا میـــــزنــنـــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر خالیست ز عشاق بود کز طرفی, مردی از خویش برون آید و کاری بکند....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

˙·٠•●♥تمـــام قوانیـــن زنانـــه مـن نقـض شـــده از وقتـی بـه تــــ♥ـــو دل سپــــرده ام ...˙·٠•●♥

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یک حس مه آلود است انتهایش را کسی هرگز نمی داند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویــــاهـــایــــم را دوســـت دارم......  چون تــنــها جاییست که در آن هـمــه چــیــز رو بــه راه اســت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تومن بودی و من تو ان موقع توبودن رابه تومی اموختم.... کاش همه ی نگاهت مرامی خواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتـم بـه او بـگویم "مـن عـاشقت شـدم" را لرزیـدم از نـگاهـش ، گـفـتم عـجب هـوایـی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم برایم مثل همین “بهار” می مانی آمدنت را همیشه تحویل می گیرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺒﺪﺍ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮﺳﺖ ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﮕﻴﺮ  ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آخــرین غـــروب دونــیــا دوست دارم نفسم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمـک کـن زنــــدگـی بـا تـــ♥ـــو  یــہ راهــہ بـی פֿـطـر بـاشـــہ  ᓆـشنــگـہ פֿـــونــہ بـاشــی و  یــہ عـاشـــ♥ـــــق پشـت در بـاشــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آدم که به نام هویت می‌دهد ، این عشق است که به آدم هویت می‌دهد .  مثل نام که بی آدم فقط یک‌دهان حرف و صداست ، آدم هم بی‌عشق فقط یک‌تَن پوست و استخوان است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگــــــام بارش بــــــاران،ســـرت را رو بـــہ آسـمـــــان نگیــــــــر..! مــن بـــہ بــوســــہ هـاے بـــــاران رو صورتـتــــــــــــ هــم...حســـودے میڪـنـــــــم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای آرام کردن کسی درد دل کردن کافی نیست یک آغوش بس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻣﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺮﺍﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺯﺩﯼ،ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ... ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺩﻋﻮﺍﺵ ﺑﺸﻪ! ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ... ﺑﺎ "ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ" ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺪﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڪـــــاش صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید...! مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ اسمــتــــــــــ رو صــدا میـــــزنــنـــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر خالیست ز عشاق بود کز طرفی, مردی از خویش برون آید و کاری بکند....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

˙·٠•●♥تمـــام قوانیـــن زنانـــه مـن نقـض شـــده از وقتـی بـه تــــ♥ـــو دل سپــــرده ام ...˙·٠•●♥