بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرها را باید گذاشت در کوزه و آب شان را خورد! وقتی هنوز عرضه ندارند تو را عاشق کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر هم که محکم باشی یک نقطه یک لبخند یک نگاه یک عطر آشنا … یک صدا یک یاد له ات می کند هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنم در این جهان بی تو دروغ کهنه ایست که شکل زندگی به خود گرفته است اما من عاشق تو نیستم فقط تو را به بند بند بودنم اضافه کرده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها بالاخره یک روزی، یک جایی در یک لحظه تمام می شوند… نه که بمیرند نه ، جوهر احساسشان تمام می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار اینه که وقتى احساسات از هر طرف بهت فشار میارن خودتو مجبور کنى که منطقى فکر کنى …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند چه کسی عاشق تر باشد من یا تو وقتی تو آخر این بازی سهم من نیستی … سهم من از حضور تو شبانه ی تلخی ست که هنوز نسروده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش خیالت هم به سادگی رد پاهات همان روزها دل بریده بود از من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پُر است پُـــرِ پُـــرِ پُـــر….. آنقــــــدر که گاهی اضافه اش، از چشمانم می چـــــکد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت … آدمها نه دروغ می گویند نه زیر حرفشان می زنند …!! اگرچیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست …!! نباید رویش حساب کرد …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت بود … فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند بعضی از عهدها را روی قلب هم می نویسیم حواست به این عهد های غیر کاغذی باشد شکستنشان یک آدم را می شکند !!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهــــــــــا دویده ام با قلبـــــــــی معلق و پایـــی در هــــوا دیگــــر طــاقت رویاهــــایم تمــــــــــام شده ست دلم… . . . دلــــــــــم رسیدن می خواهــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان آدم ها رو دگرگون میکند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می دارد هیچ چیز دردناک تر از این تضاد میان دگرگونی آدم ها و ثبات خاطره ها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من شعر می‌خواهی شعری پر از تشبیه و استعاره ببخش عشق‌ام در خورجین‌ام هیچ چیز شبیه به زیبایی تو ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برمی گردی به من شبیه دریا برای به آغوش کشیدن ماهی مرده اش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را نه با دست هایم بلکه با قلبم به آغوش کشیدمت دوست داشتنی ترین جای قلبم همان سمتی است که تو را دوست می دارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرها را باید گذاشت در کوزه و آب شان را خورد! وقتی هنوز عرضه ندارند تو را عاشق کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر هم که محکم باشی یک نقطه یک لبخند یک نگاه یک عطر آشنا … یک صدا یک یاد له ات می کند هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنم در این جهان بی تو دروغ کهنه ایست که شکل زندگی به خود گرفته است اما من عاشق تو نیستم فقط تو را به بند بند بودنم اضافه کرده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها بالاخره یک روزی، یک جایی در یک لحظه تمام می شوند… نه که بمیرند نه ، جوهر احساسشان تمام می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار اینه که وقتى احساسات از هر طرف بهت فشار میارن خودتو مجبور کنى که منطقى فکر کنى …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند چه کسی عاشق تر باشد من یا تو وقتی تو آخر این بازی سهم من نیستی … سهم من از حضور تو شبانه ی تلخی ست که هنوز نسروده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش خیالت هم به سادگی رد پاهات همان روزها دل بریده بود از من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پُر است پُـــرِ پُـــرِ پُـــر….. آنقــــــدر که گاهی اضافه اش، از چشمانم می چـــــکد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت … آدمها نه دروغ می گویند نه زیر حرفشان می زنند …!! اگرچیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست …!! نباید رویش حساب کرد …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت بود … فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند بعضی از عهدها را روی قلب هم می نویسیم حواست به این عهد های غیر کاغذی باشد شکستنشان یک آدم را می شکند !!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهــــــــــا دویده ام با قلبـــــــــی معلق و پایـــی در هــــوا دیگــــر طــاقت رویاهــــایم تمــــــــــام شده ست دلم… . . . دلــــــــــم رسیدن می خواهــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان آدم ها رو دگرگون میکند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می دارد هیچ چیز دردناک تر از این تضاد میان دگرگونی آدم ها و ثبات خاطره ها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من شعر می‌خواهی شعری پر از تشبیه و استعاره ببخش عشق‌ام در خورجین‌ام هیچ چیز شبیه به زیبایی تو ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برمی گردی به من شبیه دریا برای به آغوش کشیدن ماهی مرده اش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را نه با دست هایم بلکه با قلبم به آغوش کشیدمت دوست داشتنی ترین جای قلبم همان سمتی است که تو را دوست می دارد